Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:732

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-09-2017
Datum publicatie
27-09-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1023 van 2017 / AUA201701859
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 19 september 2017

behorend bij EJ nr. 1023 van 2017 / AUA201701859

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[naam verzoeker],

wonende in Aruba,

verzoeker, hierna te noemen: [verzoeker],

gemachtigde: de advocaten mrs. E.A.Th. Kuster en A.I.N. Fräser,

om ondercuratelestelling van zijn vader:

[naam vader],

wonende in Aruba, te [adres],

verweerder, hierna te noemen: de vader.

Belanghebbende:

[naam zoon], de zoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 16 mei 2017.

  • -

    de aantekeningen van de griffier van de behandeling op 22 augustus 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoeker bijgestaan door zijn gemachtigde mr. E.A.Th. Kuster, mr. A.F. Kuster occuperende voor mr. A.I.N. Fräser en de belanghebbende,

  • -

    de aantekeningen van de griffier van het huisbezoek op 6 september 2017, waaruit blijkt dat aanwezig waren [naam verzoeker] en zijn vader.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat de vader onder curatele wordt gesteld met benoeming van [verzoeker] tot curator. Daartoe wordt aangevoerd dat vader wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de medische verklaring van dr. S. Waterloo, internist-geriater is gebleken dat vader lijdt aan dementie, Parkinson dementie of een combinatie met Alzheimer en om deze reden niet in staat is om zijn eigen belangen behoorlijk te behartigen. Vader is bovendien volledig hulpbehoevend en bedlegerig. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook toewijsbaar.

3.2

Tegen benoeming van zoon [naam verzoeker] tot curator bestaat geen bezwaar en heeft de instemming van de broer. Bovendien behartigt [naam verzoeker] reeds geruime tijd de belangen van zijn vader en betreft de onder curatele stelling feitelijk slechts een formalisatie van de bestaande situatie. Deze benoeming is dan ook in het belang van vader. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van zijn taak als curator een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

3.4

De curator dient voorts binnen acht maanden na aanvang van zijn taak als curator ter bevestiging van zijn deugdelijkheid een door hem ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.5

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

4.1

stelt [naam vader], geboren op [geboortedatum] in [land], onder curatele,

4.2

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator zijn zoon, [naam verzoeker], geboren op [geboortedatum] in [land] en wonende in Aruba,

4.3

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 19 september 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.