Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:73

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-02-2017
Datum publicatie
07-02-2017
Zaaknummer
K.G. 3118 van 2016
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

KG, ontslag op staande voet, intellectuele rechten, reputatieschade, vertrouwen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/662
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 1 februari 2017

Behorend bij K.G. 3118 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

Eiser,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiser,

gemachtigde: advocaat mr. M. Bemer,

tegen:

de naamloze vennootschappen

TROPISCHE BOTTELMAATSCHAPPIJ VAN ARUBA N.V.

en

BROUWERIJ NACIONAL BALASHI N.V. ,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Tropical Bottling, respectievelijk Balshi,

gemachtigde: advocaat mr. M.E.D. Brown.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift ingediend op 22 december 2016;

- de pleitnota van Eiser;

- de pleitnota van Tropical Bottling en Balshi;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 12 januari 2017.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eiser is op 19 oktober 2015 bij Tropical Bottling in dienst getreden in de functie van Marketing Manager. Vóór zijn dienstverband had hij onder meer een eigen onderneming op het terrein van “Graphic Dsign and web design” onder de (naam).

2.2

In het jaar 2016 heeft Eiser voor Tropical Bottling een ontwerp gemaakt voor “Hopi Bon” een bier dat door Balshi op de markt wordt gebracht. Voor dat ontwerp heeft hij afbeeldingen (een Leguaan in tribal tekens; een lettertype en een lakzegel) gebruikt die op het internet werden aangetroffen. Die afbeeldingen heeft hij (deels) bewerkt. Aan de rechthebbenden op die oorspronkelijke afbeeldingen heeft hij geen toestemming gevraagd tot het gebruik daarvan.

2.3

Tijdens de introductie van Hopi Bon is Tropical Bottling door toedoen van derden op de hoogte gekomen van de rechten van derden op de Tribal Leguaan en het lettertype. Met de rechthebbenden heeft zij vervolgens overeenkomsten gesloten.

2.4

Op 6 december 2016 is Eiser door Tropical Bottling geschorst voor de duur van een onderzoek naar zijn gedragingen. Dit heeft geleid tot een ontslag op staande voet op 12 december 2016. Als ontslaggronden zijn aangevoerd een schending van het vertrouwen door valselijk te stellen dat het design geheel door hemzelf was ontworpen; het aanbrengen van reputatieschade aan de onderneming; het veroorzaken van potentiële financiële schade en het in gevaar brengen van de exportmogelijkheden van Hopi Bon en Hopi Stout naar markten waar de afbeeldingen al door anderen waren beschermd.

2.5

Bij brief van 19 december 2016 heeft Eiser tegen het ontslag geprotesteerd, de nietigheid daarvan ingeroepen en zich beschikbaar gehouden voor het verrichten van arbeid.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiser vordert, samengevat, doorbetaling van loon sedert 6 december 2016 en wedertewerkstelling, met veroordeling van Tropical Bottling tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Eiser grondt de vordering erop dat de gedragingen geen ontslag op staande voet rechtvaardigen.

3.3

Tropical Bottling voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van Eiser in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

De vordering van Eiser tegen Balashi zal worden afgewezen, nu Eiser niet gemotiveerd heeft gesteld, noch anderszins is gebleken dat hij bij Balashi in dienst is.

4.2

Bij de beoordeling in kort geding is, naast een weging van de feiten, mede maatgevend of te verwachten is dat een bodemrechter, later oordelend, het ontslag op staande voet in stad zal laten. Het Gerecht overweegt het volgende.

4.3

Tussen partijen is niet in geschil dat Eiser een afbeelding van een leguaan, een lettertype en een lakzegel op het internet heeft gevonden en daarin bewerkingen heeft gedaan. Die betreffen echter detaillering en niet het ontwerp als zodanig. Eiser stelt dat het ontwerp als geheel (waaruit het Gerecht afleid: de combinatie van de verschillende onderdelen) door hemzelf is bedacht. Maar het punt van het ontslag op staande voet draait niet daarom, maar om de beeldbepalende onderdelen, die hij op het internet heeft aangetroffen en die hij (deels) heeft bewerkt zonder dat hij voor het gebruik van de afbeelding(en) toestemming had.

4.4

Van iemand in de positie van Eiser mag worden verwacht dat die op de hoogte is van de rechten die derden op afbeeldingen kunnen doen gelden. Dit geldt des te meer indien hij zichzelf bezig houdt of heeft gehouden met grafisch ontwerp en webontwerp. Ook had hij redelijkerwijs kunnen en moeten weten dat een afbeelding die hij aantreft op het internet, aan een ander toebehoort en dat daaraan mogelijk rechten kleven. Dat hij dit heeft beseft blijkt ook uit het feit dat hij op 26 mei 2016 contact heeft gezocht met de (vermoedelijke) ontwerper. Bovendien was hij bij email van 3 juni 2016 in het kader van een actie rond een aantal grote voetbalevenementen er al op gewezen dat Tropical Bottling de intellectuele rechten van ontwerpen volledig respecteert. Uit de ter beschikking gestelde gegevens is vervolgens niet af te leiden dat Eiser pogingen heeft ondernomen om te achterhalen of er rechten op de afbeeldingen rustten en ook niet dat hij Tropical heeft geïnformeerd over de herkomst van de afbeeldingen toen hij het ontwerp inleverde.

4.5

Dat Tropical Bottling vervolgens via een (kennelijk anonieme) derde vernam dat de leguaan en het lettertype niet rechtenvrij waren, en zelf actie heeft ondernomen om alsnog toestemming te verkrijgen, nu de introductiecampagne al was gestart, is Eiser dan ook te verwijten. Hij heeft zijn werkgever hiermee immers in een uiterst (financieel) gevaarlijke situatie gebracht en haar bovendien een groot risico laten lopen op reputatieschade. Dat die vervolgens het vertrouwen in Eiser heeft verloren, acht het Gerecht begrijpelijk.

4.6

Voorshands is het Gerecht dan ook van oordeel dat bepaald niet valt uit te sluiten dat het ontslag op staande voet stand zal houden. Dit houdt in dat de vorderingen van Eiser zullen worden afgewezen.

4.7

Eiser zal in de kosten van het geding worden veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Eiser in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Tropical en Balashi worden begroot op Afl. 1.500,- aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 1 februari 2017 in aanwezigheid van de griffier.