Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:728

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-09-2017
Datum publicatie
27-09-2017
Zaaknummer
E.J. 489 van 2017 / AUA201700656
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Arbeid. Ontslag op staande voet. De security officer overtrad bewust de ‘lost and found- regels’ van de casino.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5020
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 19 september 2017

Behorend bij E.J. 489 van 2017 / AUA201700656

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[A] ,

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: [A],

gemachtigde: de advocaten mrs. D.M. Passchier en A.J. Swaen,

tegen:

de naamloze vennootschap

HYATT ARUBA N.V. h.o.d.n.

Hyatt Regency Aruba Resort & Casino,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Hyatt,

gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de brief van 22 juni 2017 met producties aan de zijde van [A];

- de behandeling ter zitting van 27 juni 2017 en de daarvan gemaakte aantekeningen van de griffier.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

A] is op 6 januari 2010 in dienst getreden bij Hyatt als ‘security officer’.

2.2

Binnen Hyatt gelden zogenaamde ‘Lost and Found-regels’ voor de security medewerkers. De hoofdregel is dat werknemers die iets in het casino mochten vinden, dit direct bij de Security Officer moet melden. De werknemer mag het geld of het item niet oprapen. Nadat de medewerker melding heeft gedaan bij de Security Officer, waarschuwt deze de Surveillance afdeling. Pas nadat de Security Officer en de Surveillance op de hoogte zijn gesteld, mag het geld/het item worden opgepakt en bij de kassa van het casino (cage) worden ingeleverd.

2.3

Op 16 oktober 2016 is [A] geschorst en bij brief van 19 oktober 2016 is hij op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief is te lezen:

You were suspended with pay on October 16, 2016 pending our investigation into an incident where you had found money in the casino of the hotel but not did report this to management. We have concluded our investigation and hereby inform you as follows.

On October 16, 2016, a guest dropped money on the casino floor. A couple of minutes thereafter, you spotted this money on the casino floor. As per our rules and regulations, you should have informed surveillance and your Manager of the money on the floor and take the money to the Cage for safekeeping. On the contrary, we established that instead you told a Government Inspector about the money that was on the floor instead of reporting this to the manger that was standing next to the Government Inspector at that time. This person went to the spot, picked up the money, shared the money with another person sitting next to him and is seen pocketing the rest of the money. You did not address this situation as was to be expected from you as a security officer in the casino.

[…]

By acting as described above, you grossly violated our procedures and you grossly neglected your duties as an employee, more specifically, a security officer. As a security officer, you are in charge of the safekeeping in the Company’s and our guests property and know ‘the lost and found-procedures’. Your actions of October16, 2016, where you grossly violated one of your core responsibilities, has made us lose all trust in you. Your actions of October 16 2016 as described above, individually and jointly, constitute a gross violations of the Company’s rules and regulations and individually and jointly, are considered an urgent reason for the immediate termination of your labor agreement as per today, October 19, 2016.’

2.4

Bij brief van 5 december 2016 heeft [A] nietigheid ingeroepen van het ontslag op staande voet, zich beschikbaar gesteld voor de bedongen arbeid en aanspraak gemaakt op doorbetaling van zijn loon.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

A] verzoekt bij beschikking - uitvoerbaar bij voorraad - hem weder te werk te stellen als ‘security officer’ op straffe van een dwangsom en zijn loon door te betalen tot aan de dag dat het dienstverband rechtsgeldig is beëindigd, vermeerderd met de wettelijke rente en verhoging en met veroordeling van Hyatt in de proceskosten.

3.2

De stellingen van partijen komen bij de beoordeling aan de orde.

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan de orde is de vraag of [A] Hyatt een dringende reden heeft gegeven om hem op staande voet te ontslaan. Bij de vraag of de werknemer de werkgever een dringende reden voor een ontslag op staande voet heeft gegeven dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen.

4.2

Voorop wordt gesteld dat in een casino veel geld omgaat en
dat van de medewerkers verwacht wordt dat zij zich strikt houden aan de vigerende regels. Vast staat dat [A] zich niet heeft gehouden aan de ‘Lost and Found’ regels, door op 16 oktober 2016 niet de security manager cq de surveillance te waarschuwen, nadat hij geld zag liggen op de grond bij een bar. Op de - tijdens de mondelinge behandeling getoonde - videobeelden is te zien dat een man aan de bar na het betalen van zijn drankje, een deel van de terug gegeven bankbiljetten niet goed terug steekt in zijn portemonnee, waardoor deze op de grond vallen. Kort hierna ziet [A] de bankbiljetten op de grond liggen en waarschuwt hij een man, die tezamen met een andere man aan deze bar zit. Deze man blijkt de casino-controleur van het Land te zijn. Voorts is op de videobeelden te zien dat de ‘casino-controleur’ naar de biljetten loopt, deze opraapt, een deel van de biljetten geeft aan een man naast hem en het andere deel in zijn eigen portemonnee steekt.

4.3

Gegeven de gevoeligheid van het casinobedrijf voor fraude en andere onregelmatigheden al dan niet van financiële aard, is het aanvaardbaar dat een werkgever zoals Hyatt juist met betrekking tot de omgang met geld en geldswaardige goederen een zeer strikte discipline van haar werknemers en zeker van een security officer eist en die ook handhaaft. [A] heeft met zijn handelwijze/nalaten een belangrijke regel overtreden, namelijk dat hij de ‘surveillance’ diende

in te lichten nadat hij de bankbiljetten op de grond zag liggen. Desgevraagd verklaarde [A] dat hij de “lost and Found-regels’ kent en dat het voor het eerst is dat hij de ‘casino-controleur’ waarschuwde, nadat hij geld op de vloer zag liggen. Ook verklaarde [A] dat hij regelmatig gevonden geld meteen terug geeft aan de betreffende klant, zonder dat Hyatt hem hierop aanspreekt. Hyatt betwist dat zij hem hierop niet zou aanspreken, maar stelt dat zij niet weet dat [A] de regels overtreedt. Wat hier verder ook van zij, vast staat dat [A] zich om onduidelijke redenen niet houdt aan de vigerende ‘lost and found’. Op de vraag waarom [A] de casino-controleur wees op het gevonden geld en niet - conform de voorschriften - de surveillance waarschuwde, antwoordde hij dat ‘de casino-controleur’ een ‘good guy’ is. Het gerecht kan deze opmerking niet plaatsen, nu vast staat dat de casino-controleur het gevonden geld in zijn eigen portemonnee stak en enkele biljetten aan een andere man gaf, die zijn broer bleek te zijn.

4.4

Hoewel het gerecht van oordeel is dat de betreffende casino-controleur verwijtbaarder handelde dan [A], staat vast dat [A] willen en wetens de ‘lost and found- regels’ heeft overtreden. Met Hyatt is het gerecht van oordeel dat deze moedwillige overtreding van deze regels een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Ook het feit dat [A] door de overtreding niet is bevoordeeld leidt niet tot een ander oordeel. Hyatt moet haar personeel en in het bijzonder haar security-officers volledig kunnen vertrouwen en kan hierop geen uitzonderingen dulden. Ook het feit dat [A] reeds ruim 6 jaar werkzaam was voor Hyatt en de gevolgen van het ontslag voor hem groot zijn, leidt niet tot een ander oordeel. In een geval als het onderhavige heeft te gelden dat het bedrijfsbelang van Hyatt zwaarder weegt dan het individuele belang van [A].

4.5

Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van [A] afgewezen worden.

4.6 [

A] wordt, nu hij in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de procedure veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

wijst het gevorderde af;

5.2

veroordeelt [A] in de kosten van de procedure, aan de zijde van Hyatt begroot op Afl. 2.500,00 voor salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 september 2017 in aanwezigheid van de griffier.