Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:719

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
31-08-2017
Datum publicatie
19-09-2017
Zaaknummer
KG no. 2232 van 2016 / AUA201702127
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Civiel – KG – vordering tot inschrijving deelname aan wereldkampioenschap wielrennen – vordering afgewezen – wielrenner heeft niet de vereiste selectieprocedure doorlopen – het niveau van de wielrenner kon in het licht van internationale maatstaven daardoor niet worden vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

KG no. 2232 van 2016 / AUA201702127

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

PROCES-VERBAAL

TEVENS INHOUDENDE MONDELING VONNIS

Proces-verbaal van de mondelinge behandeling gehouden op donderdag 31 augustus 2017 om 15:00 uur voor mr. A.H.M. van de Leur, rechter, bijgestaan door mr. A.B. Bennett, griffier, van het kort geding van:

STICHTING AL PERFORMANCE SPORTS TEAM,

te Aruba,

hierna te noemen: APST,

gemachtigde: de advocaat mr. E.A. Barrios, occuperende voor mr. M.D. Tromp,

tegen

de vereniging

ARUBA WIELER BOND,

te Aruba,

hierna te noemen: AWB,

procederend bij haar bestuursleden [naam voorzitter] (voorzitter) en [naam commissaris] (commissaris).

Ter terechtzitting zijn verschenen: APST bij haar gemachtigde die werd vergezeld door [naam voorzitter APST] (voorzitter van APST), en AWB bij haar bestuursleden voornoemd.

Partijen hebben in twee termijnen het woord gevoerd, en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

De rechter heeft vervolgens de mondelinge behandeling gesloten en zich teruggetrokken voor beraad, waarna hij in aanwezigheid van de griffier ten overstaan van partijen direct mondeling de volgende uitspraak heeft gedaan. Ten aanzien van die uitspraak heeft te gelden dat de thans op schrift gestelde proceskostenveroordeling, die aanvankelijk op een kennelijke misslag berustte die zich leent voor het hierna volgende eenvoudig herstel zonder partijen daar op te horen, in de plaats komt van die aanvankelijke. Voor de door APST ingestelde vorderingen wordt kortheidshalve verwezen naar (het petitum van) haar inleidend verzoekschrift.

VONNIS

in voormeld kort geding

1 DE BEROORDELING

1.1

Vast staat tussen partijen het volgende. Voor inschrijving en deelname van Arubaanse wielrenners aan internationale wedstrijden, moeten de desbetreffende atleten aan de door AWB gestelde criteria en/of regels voldoen. Die criteria en/of regels schrijven onder meer voor dat die atleten een selectieprocedure moeten doorlopen, en dat de bondscoach vervolgens beoordeelt wie van de geselecteerden in het licht van voor hem bekende internationale maatstaven op voldoende niveau is voor inschrijving en deelname. Het bij partijen genoegzaam bekende wereldkampioenschap wielrennen te houden in Noorwegen van 17 tot en met 24 september 2017 staat/stond niet in de activiteitenplanning van de AWB voor het jaar 2017.

1.2

Gesteld noch gebleken is dat voormelde criteria en/of regels onredelijk zijn. Wielrenner [naam wielrenner] (hierna: achternaam wielrenner), om wie het in deze procedure gaat, heeft de voor de inschrijving en deelname aan voormeld wereldkampioenschap vereiste selectieprocedure niet doorlopen of kunnen doorlopen, en evenmin heeft de bondscoach vastgesteld of vast kunnen stellen dat [achternaam wielrenner] op niveau voldoende is in het licht van de internationale maatstaven. Die omstandigheden brengen reeds met zich dat de vorderingen van APST moeten worden afgewezen.

1.3

Afweging van de belangen van partijen maakt vorenstaande niet anders, omdat het Gerecht geen zwaarwegender belangen ziet aan de zijde van APST bij toewijzing van het door haar verzochte ten opzichte van de belangen van AWB bij afwijzing daarvan. De omstandigheid dat APST heeft verklaard dat zij zelf alle met bedoelde inschrijving en deelname gepaard gaande kosten zal dragen, brengt niet mee dat ten voordele van [achternaam wielrenner] van de hiervoor omschreven criteria en/of regels kan worden afgeweken. Dit klemt temeer omdat die regels juist bedoeld zijn en gevolgd worden om het belang van alle leden van de AWB en de Arubaanse wielersport in het algemeen te dienen.

1.4

Vorenstaande brengt mee dat alle overige stellingen van partijen - wat van de inhoud daarvan ook zij - onbesproken kunnen blijven.

1.5

APST zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van AWB. Die kosten worden begroot op nihil, omdat AWB in deze procedure niet werd bijgestaan door een daartoe door het Hof toegelaten professionele rechtsbijstandverlener.

2 DE UITSPRAAK

Het Gerecht, recht doende in kort geding:

-wijst de vorderingen af;

-veroordeelt APST in de kosten van deze procedure aan de zijde van AWB, tot op heden begroot op nihil.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.