Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:704

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
06-09-2017
Datum publicatie
11-09-2017
Zaaknummer
K.G. 1613 van 2017/AUA201701795
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Civiel. Verstek

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 6 september 2017

Behorend bij K.G. 1613 van 2017/AUA201701795

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[Eiseres],

te Aruba,

hierna ook te noemen: eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. Z.T.M. Arendsz-Marchena,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

hierna ook te noemen: gedaagde,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met producties, ingediend op 2 augustus 2017;

 • -

  de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 24 augustus 2017.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eiseres is een van de erfgenamen van de onverdeelde nalatenschap van [A], overleden op 27 juni 1993 te Aruba en [B], overleden op 11 maart 2002 te Aruba (verder: de erflaters). Gedaagde is een van de overige mede-erfgenamen.

2.2

Tot de onverdeelde nalatenschap behoort een perceel grond, kadastraal bekend als [nummer], plaatselijk bekend als [adres], met het zich daarop bevindende pand (verder: het pand). Het pand is bezwaard met een hypotheek ten behoeve van FCCA ten bedrage van Afl. 41.000,--.

2.3

Eiseres wenst het pand te kopen voor een koopsom die gelijk is aan de getaxeerde marktwaarde, minus de schulden en kosten die door de notaris onder de erven zal worden verdeeld.

2.4

Met uitzondering van gedaagde, hebben de overige erfgenamen in juli 2016 te kennen gegeven dat zij akkoord gaan met de verkoop van het pand aan eiseres.

3 DE VORDERING

3.1

Eiseres vordert - samengevat – dat het gerecht bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:

 • -

  gedaagde beveelt in te stemmen met de verkoop en levering van het pand aan eiseres;

 • -

  gedaagde beveelt om het pand binnen veertien (14) dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis te ontruimen;

 • -

  beveelt dat dit vonnis eventueel in de plaats treedt van eventuele noodzakelijke akten of een deel daarvan;

 • -

  althans in goede justitie een andere beslissing neemt.

3.2

Eiseres grondt de vordering erop dat uitstel van de verkoop van het pand aan haar, zal leiden tot een verdere verslechtering van de staat van onderhoud van het pand en daarmee tot een daling van de waarde van het pand.

3.3

Gedaagde heeft geen verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het spoedeisend belang van eiseres bij haar vorderingen ligt besloten in de aard van die vorderingen.

4.2

De vorderingen zijn, nu deze niet door gedaagde zijn weersproken en het gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, toewijsbaar.

4.3

Nu partijen familie van elkaar zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd zoals hierna vermeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

- veroordeelt gedaagde om mee te werken aan de verkoop en levering van het pand gelegen te [adres] in Aruba aan eiseres;

- veroordeelt gedaagde om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis het pand gelegen te [adres] in Aruba te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en goederen, tenzij deze zaken van eiseres zijn, en de sleutels af te geven aan eiseres;

- bepaalt dat als gedaagde weigert te voldoen aan uitvoering van dit vonnis, dit vonnis op voet van artikel 3:300 BW dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van gedaagde;

- compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en ondertekend door de rolrechter en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 6 september 2017 in aanwezigheid van de griffier.