Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:650

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
23-08-2017
Datum publicatie
28-08-2017
Zaaknummer
B.B. 2 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verzetvonnis

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 23 augustus 2017

Behorend bij B.B. 2 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS op het verzet van:

[Opposant],

wonende in Aruba,

opposant,

hierna ook te noemen: [opposant],

gemachtigde: de advocaat mr. P.M.E. Mohamed,

tegen:

[Geopposeerde],

wonende in Aruba,

geopposeerde,

hierna ook te noemen: [geopposeerde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 11 augustus 2016 ter griffie ingediende (oorspronkelijke) verzoekschrift van [geopposeerde], met producties;

- het bij verstek uitgesproken betalingsbevel van dit Gerecht van 2 november 2016 onder zaaknummer B.B. 1901 van 2016 (hierna: het betalingsbevel waarvan verzet), waarbij [opposant] uitvoerbaar bij voorraad is bevolen tot betaling aan [geopposeerde] van Afl. 2.615,63 te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 14 februari 2013 en met buitengerechtelijk incassokosten ad Afl. 375,--, alsmede tot betaling aan [geopposeerde] van Afl. 50,-- aan proceskosten;

- de op 3 januari 2017 ter griffie ingediende conclusie van eis in oppositie annex verzetschrift van [opposant], met producties;

- de tegen [geopposeerde] verleende akte van niet dienen antwoord in oppositie.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN OPPOSITIE

2.1 [

opposant] vordert dat het Gerecht (zo het begrijpt) bij vonnis hem goed opposant verklaart, het vonnis waarvan verzet vernietigt en - opnieuw rechtdoende - de oorspronkelijke vorderingen van [geopposeerde] afwijst, met veroordeling van hem in de proceskosten.

2.2 [

geopposeerde] heeft geen gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om verweer te voeren.

2.3

Voor zover voor de beslissing van belang worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING IN OPPOSITIE

3.1 [

geopposeerde] heeft niet gesteld noch is gebleken dat [opposant] het betalingsbevel waarvan verzet eerder heeft ontvangen dan per deurwaardersexploot van 16 december 2016, en evenmin is gesteld of gebleken dat [opposant] eerder dan die datum kennis droeg van de inhoud van dat vonnis. Dat betekent dat [opposant] binnen de daartoe geldende termijn verzet heeft ingesteld, en daarom ontvankelijk is in zijn verzet.

3.2 [

geopposeerde] heeft (de juistheid van) de in sustenu 2 en 3 van zijn verzetschrift neergelegde bevrijdende stellingen van [opposant] niet bestreden. Die stellingen staan daarom vast, en leiden tot de slotsom dat [opposant] goed opposant zal worden verklaard, het betalingsbevel waarvan verzet zal worden vernietigd, en - opnieuw recht doende - het oorspronkelijk door [geopposeerde] gevorderde zal worden afgewezen.

3.3 [

geopposeerde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de proceskosten van [opposant] in oppositie, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 250,-- (1 punt van tarief 2 van het liquidatietarief, ad Afl. 250,-- per punt). De proceskosten van [opposant] in de oorspronkelijke procedure worden begroot op nihil, omdat [opposant] in die procedure niet werd bijgestaan door een daartoe door het Hof toegelaten professionele rechtsbijstandverlener.

4 DE BESLISSING IN OPPOSITIE

Het Gerecht:

-verklaart [opposant] goed opposant;

-vernietigt het betalingsbevel waarvan verzet;

en opnieuw rechtdoende:

-wijst af het oorspronkelijk door [geopposeerde] gevorderde;

-veroordeelt [geopposeerde] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [opposant], tot aan deze uitspraak begroot Afl. 250,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 23 augustus 2017.