Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:632

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
23-08-2017
Datum publicatie
28-08-2017
Zaaknummer
A.R. 2448 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Bewijslevering. Aanrijding. Gedaagde aansprakelijk voor de ontstane schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4497
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 23 augustus 2017

Behorend bij A.R. 2448 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

NAGICO N.V.,

gevestigd te Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: Nagico

gemachtigde: de advocaat mr. E.A.Th. Kuster,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi.

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verloop van de verdere procedure blijkt uit:

- de akte uitlating bewijsopdracht aan de zijde van Nagico;

- de antwoordakte aan de zijde van [gedaagde].

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Bij vonnis d.d. 11 januari 2017 is Nagico in gelegenheid gesteld om bewijs bij te brengen van haar stelling dat [gedaagde] de veroorzaker is geweest van de aanrijding op 20 juli 2014. Nagico heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en een deskundigenrapport van Meuwissen Verkeers Ongevallen Analyse (hierna MVOA) gedateerd op 8 februari 2017 overgelegd. Op basis van het mutatierapport van KPA, het aanrijdingsformulier en de ter plaats gemaakte foto’s heeft MVOA een analyse gemaakt van de oorzaak van de aanrijding op 20 juli 2014, waar [gedaagde] bij betrokken was.

Na zorgvuldige analyse van het beeldmateriaal, gemaakte botsfiguratie, het sporenverloop, op verzoek van MVOA gemaakte luchtfoto’s van de situatie ter plaatse alsmede ter plaatse gedane metingen van afstanden, komt MVOA tot de conclusie dat [gedaagde] in zijn [merk auto] ten tijde van de aanrijding op 20 juli 2014 op de verkeerde weghelft reed en de aanrijding heeft veroorzaakt.

2.2 [

gedaagde] stelt bij antwoord dat het rapport eenzijdig is opgesteld, omdat de deskundige alleen informatie van Nagico heeft ontvangen en [gedaagde]’s visie op het gebeuren niet is meegewogen.

2.3

MVOA is opgenomen in het Nederlandse Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen en wordt vanwege haar deskundigheid regelmatig in procedures benoemd, teneinde de aard en oorzaak van verkeersongevallen te analyseren. MVOA maakt hierbij uitsluitend gebruik van feitelijke informatie, zoals het mutatierapport, de door betrokkenen ingevulde schadeformulieren en indien mogelijk foto’s. Anders dan [gedaagde] stelt heeft MVOA niet de visie van Nagico betrokken bij haar analyse. MVOA opereert onafhankelijk en dient geen enkel partij belang. Het verweer van [gedaagde] dat het rapport niet bruikbaar is omdat het een ‘partijdeskundigenrapport’ betreft, wordt dan ook verworpen. Het enkele feit dat Nagico MVOA heeft aangezocht en betaald, maakt nog niet dat het rapport onbruikbaar is. Daar komt bij dat [gedaagde] na ontvangst van het rapport MVOA had kunnen benaderen om zijn lezing kenbaar te maken. Het gerecht verwacht niet dat het standpunt van MVOA hierdoor zou zijn gewijzigd, omdat MVOA niet met meningen, maar uitsluitend met feiten werkt. Nu MVOA’s deskundigheid verder niet ter discussie staat, maakt het gerecht de conclusie van MVOA tot de hare. Dit heeft tot gevolg dat [gedaagde] aangemerkt wordt als de veroorzaker van het ongeluk omdat hij zijn voertuig op de verkeerde weghelft bestuurde. Aldus is [gedaagde] aansprakelijk voor de ontstane schade.

2.4

In r.o. 4.8. van het tussenvonnis van 11 januari 2017 is reeds overwogen dat het bedrag Afl. 31.758,85 toewijsbaar is, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 september 2015 tot de dag der voldoening. Nagico heeft haar eis bij akte uitlating bewijsopdracht vermeerderd met de kosten van het deskundigenrapport, ad Afl. 2.218,21. Dit bedrag wordt eveneens toegewezen, nu Nagico MVOA heeft moeten inschakelen omdat [gedaagde] zijn aansprakelijkheid betwiste.

2.5 [

gedaagde] wordt in de kosten van de procedure veroordeeld, aan de zijde van Nagico gebaseerd op 3 punten behorende bij tarief 5 van het liquidatietarief.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

3.1

veroordeelt [gedaagde] te betalen aan Nagico een bedrag ad Afl. 31.758,85, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 september 2015 tot de dag der voldoening;

3.2

veroordeelt [gedaagde] te betalen aan Nagico een bedrag ad Afl. 2.218,21, zijnde de kosten voor het deskundigenrapport;

3.3

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, aan de zijde van Nagico begroot op Afl.750,00 griffierecht, Afl. 200,79 explootkosten en Afl. 3.750,00 voor salaris gemachtigde;

3.4

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 23 augustus 2017 in aanwezigheid van de griffier.