Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:63

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-02-2017
Datum publicatie
07-02-2017
Zaaknummer
A.R. 3168 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, huwelijksgemeenschap verdeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 1 februari 2017

Behorend bij A.R. 3168 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

tegen:

Gedaagde,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

nu procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 31 augustus 2016;

- het proces-verbaal van comparitie van 12 oktober 2016.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Gedaagde is niet op de comparitie verschenen. Eiseres heeft verzocht de vordering toe te wijzen zoals verzocht. Nu Gedaagde ook overigens niet heeft geantwoord komt de vordering voor toewijzing in aanmerking.

2.2

Nu partijen voormalige echtelieden zijn zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

gelast de verdeling van de door echtscheiding ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen;

belastingrestituties, eventuele belastingschulden, eventuele aandelen in nalatenschappen en andere onverdeeldheden aldus dat iedere partij recht op 50% daarvan heeft;

deelt eventuele pensioenrechten toe aan de partij die deze heeft opgebouwd onder de verplichting de helft van de tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behorende waarde daarvan per verschijnende termijn aan de andere partij te vergoeden;

deelt aan Gedaagde toe de volgende zaken:

- het recht van erfpacht op een perceel domeingrond, groot 420m2, gelegen te (Adress), Aruba, kadastraal bekend als (nr) Afdeling, Sectie ?, nummer ???, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als (Adress), en al hetgeen daartoe verder door aard, natrekking, bestemming of wetsbepaling behoort of zal behoren;

- de inboedel die zich in de hiervoor genoemde opstal bevindt;

- de auto van het merk Nissan, type pick-up;

- de reeds in zijn bezit zijnde kleding, lijflinnen en sierraden;

onder de verplichting voor diens rekening te nemen:

- de uit de geldlening bij de Banco di Caribe N.V. voortvloeiende verplichtingen;

- de overige van de kant van Gedaagde in de gemeenschap vallende schulden;

en onder de verplichting aan Eiseres binnen 90 dagen na betekening van dit vonnis wegens overbedeling uit te keren een bedrag van Afl. 47.337,50;

bepaalt dat de kosten verband houdend met de uitvoering van deze verdeling door partijen ieder voor de helft worden gedragen;

bepaalt dat dit vonnis op voet van artikel 3:300 lid 1 BW dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van Gedaagde indien deze binnen 90 dagen nadat dit vonnis is betekend weigert de benodigde rechtshandelingen te verrichten die nodig zijn om dit vonnis ten uitvoer te leggen;

veroordeelt Gedaagde om aan Eiseres te betalen de som van Afl. 17.646,09 ter zake de gebruiksvergoeding voor het pand (Adress) en Afl. 17.875, ter zake het aandeel van Eiseres in de huuropbrengst van het appartement (Adress), te vermeerderen met Afl. 229,17 per maand vanaf 1 december 2013 respectievelijk Afl. 275, vanaf 1 december 2013 tot de dag dat de onroerende zaak geheel op Gedaagde is overgegaan (datum inschrijving in het kadaster);

compenseert de kosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 1 februari 2017 in aanwezigheid van de griffier.