Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:623

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-08-2017
Datum publicatie
28-08-2017
Zaaknummer
E.J. no. 3122 van 2016 / AUA201600975
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-arbeid-loonvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 augustus 2017

Behorend bij E.J. no. 3122 van 2016 / AUA201600975

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

[X],

wonende in Aruba,

verzoeker,

hierna ook te noemen: [X],

gemachtigde: de advocaat mr. S.O.R. ‘G. Faarup,

tegen:

de naamloze vennootschap

OCEAN FAITH N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Ocean,

procederend bij haar directeur dhr. [Y].

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het verweerschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak gehouden ter terechtzitting van 2 mei 2017.

1.2

Uit die aantekeningen blijkt dat [X] ter zitting is verschenen samen met zijn gemachtigde. Ocean is verschenen bij haar directeur voornoemd. [X] heeft gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om te reageren op het verweerschrift. Ocean heeft vervolgens gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om te reageren op die reactie van [X].

1.3

Beschikking is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Naast verlof tot kosteloos procederen verzoekt [X] dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking Ocean veroordeelt:

a. om aan [X] te betalen Afl. 28.626,27 aan achterstallig bruto loon te vermeerderen met de wettelijke verhoging en - gerekend vanaf de opeisbaarheid van dat loon - met wettelijke rente;

b. in de proceskosten.

2.2

Ocean voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door [X] verzochte.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit het daartoe overgelegde bevoegdelijk afgegeven bewijs van onvermogen blijkt dat [X] niet in staat is om de kosten van deze procedure te dragen. Aan hem zal daarom verlof worden verleend tot kosteloos procederen.

3.2

Naar het oordeel van het Gerecht heeft Ocean de met een overzicht onderbouwde stellingen van [X] ter zake van door hem voor Ocean op zon- en officiële feestdagen gewerkte doch niet naar behoren (lees: niet overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande) betaalde dagen niet of onvoldoende concreet bestreden. De stelling van Ocean, dat [X] op eigen verzoek telkens werkte op dergelijke dagen terwijl die vrij was en had kunnen zijn, kan Ocean niet baten. Ook als een werknemer op eigen verzoek werkt op zon- en officiële feestdagen, heeft hij recht of aanspraak op loonbetalingen overeenkomstig de wet.

3.3

De slotsom luidt dat de vorderingen van [X] zullen worden toegewezen, met dien verstande dat het Gerecht in de omstandigheid dat naast de wettelijke verhoging ook wettelijke rente is gevorderd (en zal worden toegewezen) aanleiding ziet om de wettelijke verhoging ambts- en billijkheidshalve gematigd vast te stellen op telkens maximaal 15%.

3.4

Ocean zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [X], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 50,-- aan (aan de griffier van dit Gerecht te betalen) verschotten pro deo en Afl. 2.500,-- aan (niet aan de griffier van dit Gerecht te betalen) salaris voor de gemachtigde pro deo (2 punten van tarief 5 van het liquidatietarief, ad Afl. 1.250,-- per punt).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-veroordeelt Ocean om aan [X] te betalen Afl. 28.626,27 aan achterstallig bruto loon, te vermeerderen met de gematigd vastgestelde wettelijke verhoging van telkens maximaal 15% en - gerekend vanaf de opeisbaarheid van dat loon - met wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening;

-veroordeelt Ocean in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [X], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 50,-- aan (aan de griffier van dit Gerecht te betalen) verschotten pro deo en Afl. 2.500,-- aan (niet aan de griffier van dit Gerecht te betalen) salaris voor de gemachtigde pro deo;

-verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-verleent aan [X] verlof tot kosteloos procederen;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 22 augustus 2017.