Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:622

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-08-2017
Datum publicatie
28-08-2017
Zaaknummer
E.J. no. 1482 van 2017 / AUA201701482
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Arbeid, ontbinding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 augustus 2017

Behorend bij E.J. no. 1482 van 2017 / AUA201701482

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALLEGRO PALM BEACH V.B.A.,

gevestigd in Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: Allegro,

gemachtigde: de advocaat mr. A.F. Kuster,

tegen:

Verweerster,

wonende in Aruba,

verweerster,

hierna ook te noemen: [verzoekster],

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak.

1.2

Die behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 3 augustus 2017. Allegro is ter zitting verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door [naam X] (manager personeelszaken bij Allegro). Hoewel behoorlijk opgeroepen is [verzoekster] niet verschenen in deze procedure. Allegro heeft ter zitting gepersisteerd bij haar vordering en de daaraan ten gronde gelegde stellingen, en dat onder overlegging van een toegelaten nadere productie.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Allegro verzoekt dat het Gerecht bij beschikking de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst onmiddellijk ontbindt op grond van de in het verzoekschrift omschreven gewichtige redenen indien en voor zover die arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd door het op 11 juli 2016 aan [verzoekster] gegeven ontslag, zonder toekenning aan [verzoekster] van een door Allegro te betalen billijkheidsvergoeding, kosten rechtens.

2.2 [

verzoekster] heeft geen verweer gevoerd.

3 DE BEOORDELING

3.1 [

verzoekster] heeft de vorderingen van Allegro en de daaraan ten gronde gelegen stellingen niet bestreden. Die vaststaande stellingen rechtvaardigen de toewijzing van die vorderingen als na te melden.

3.2 [

verzoekster] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Allegro, tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 185,27 =) Afl. 635,27 aan verschotten en Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 5, ad Afl. 1.250,-- per punt).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-ontbindt de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen met ingang van 22 augustus 2017 indien en voorzover in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat die overeenkomst nog steeds bestaat;

-bepaalt dat Allegro in geval van ontbinding geen billijkheidsvergoeding hoeft te betalen aan [verzoekster];

-veroordeelt [verzoekster] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Allegro, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 635,27 aan verschotten en Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 22 augustus 2017.