Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:60

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-02-2017
Datum publicatie
03-02-2017
Zaaknummer
A.R. 2885 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, verklaring voor recht executie buitenlandse hypotheek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 1 februari 2017

Behorend bij A.R. 2885 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

De rechtspersoon naar buitenlands recht

NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE,

gevestigd te Hannover, Bondsrepubliek Duitsland,

hierna te noemen: eiseres,

gemachtigden: de advocaten mrs. E.M. Pennings en A.A.D.A. Carlo,

tegen:

De rechtspersoon naar buitenlands recht

ROGILDA MARITIME CO.,

domicilie kiezende te Aruba ten kantore van haar gemachtigde,

gedaagde,

gemachtigde: mr. D.W. Ormel.

1 DE PROCEDURE

In deze zaak is een inleidend verzoekschrift ingediend. Gedaagde heeft niet van antwoord gediend, maar bij brief van 6 december 2016 laten weten geen verweer te voeren. De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis. Bij tussenvonnis van 18 januari 2017 is eiseres in de gelegenheid gesteld het griffierecht aan te vullen. Bij mail van 23 januari 2017 heeft het gerecht een kopie ontvangen van een elektronische betalingsopdracht. De datum voor vonnis is op verzoek van partijen bij vervroeging bepaald op vandaag.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Eiseres verzoekt om bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. Voor recht te verklaren dat er sprake is van meerdere “events of default” in de Overeenkomst (te weten in de contractuele verhoudingen die mede de verhouding met gedaagde bepalen), op grond waarvan eiseres stelt het recht te hebben de onder de Overeenkomst verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen;

B. Voor recht te verklaren dat de Hypotheekakte d.d. 15 juni 2006, waarin gedaagde ten behoeve van eiseres een eerste recht van hypotheek verleent op het schip MS RM DYNASTY, op Aruba ten uitvoer kan worden gelegd; en

C. Gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure.

2.2

Samengevat weergegeven, is de vordering van eiseres gebaseerd op haar – met producties onderbouwde - stelling dat gedaagde, eigenaresse van het schip, zich garant heeft gesteld voor de nakoming door derden-rechtspersonen van contractuele betalingsverplichtingen jegens eiseres. Gedaagde heeft bovendien aan eiseres op het schip een recht van hypotheek verstrekt. De derden zijn in gebreke geraakt met de nakoming van hun betalingsverplichtingen. Eiseres heeft de overeenkomst opgezegd, waarmee het gehele bedrag onmiddellijk opeisbaar is geworden. Gedaagde is uit hoofde van de garantie aansprakelijk voor de terugbetaling van een bedrag groot US$ 33.739.163,26. Het schip bevindt zich in de territoriale wateren van Aruba en is in conservatoir beslag genomen. Eiseres is voornemens met de te Aruba te verkrijgen executoriale titel tot gerechtelijke verkoop van het schip over te gaan.

2.3

Bij voormelde brief van 6 december 2016 heeft de gemachtigde van gedaagde medegedeeld dat gedaagde geen verweer voert. Gedaagde bevestigt de door haar getekende “Acknowlegde of Debt” van 17 november 2016.

3 DE BEOORDELING

Nu dit gerecht bevoegd is, gedaagde uitdrukkelijk geen verweer heeft gevoerd en de stellingen van eiseres haar vordering kunnen dragen, komt deze voor toewijzing in aanmerking. De tevens verzochte uitvoerbaarheid bij voorraad past niet bij het declaratoire karakter van het verzochte en zal slechts worden toegewezen wat betreft de proceskosten. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure aan de zijde van eiseres.

4 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

A. Verklaart voor recht dat er sprake is van meerdere “Events of Default” zoals beschreven in de Overeenkomst, op grond waarvan eiseres het recht heeft de onder de Overeenkomst verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen;

B. Verklaart voor recht dat de Hypotheekakte d.d. 15 juni 2006, waarin gedaagde ten behoeve van eiseres een eerste recht van hypotheek verleent op het schip MS RM DYNASTY, op Aruba ten uitvoer kan worden gelegd;

C. Veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure aan de zijde van eiseres, tot op heden begroot op Afl. 7.500,-- aan griffierecht, Afl. 2.621,15 aan verschotten en Afl. 12.000,-- aan salaris gemachtigde;

D. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad wat betreft het onder C. bepaalde;

E. Wijst af het meer of ander gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 1 februari 2017 in aanwezigheid van de griffier.