Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:599

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-08-2017
Datum publicatie
16-08-2017
Zaaknummer
K.G. 1511 van 2017/AUA201701536
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

KG. Gebruiksrecht. Kinderalimentatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 11 augustus 2017

Behorend bij K.G. 1511 van 2017/AUA201701536

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[Eiseres],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. A. de Bie.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de pleitnota van [eiseres];

- de pleitnota van [gedaagde];

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 28 juli 2017.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen zijn ex-echtelieden. Zij zijn op 1 december 2004 gescheiden. Dat vonnis is ingeschreven in de daarvoor bestemde registers op 4 januari 2005. Partijen zijn daarna weer gaan samenwonen als waren zij gehuwd.

2.2

Tijdens het huwelijk is geboren [naam zoon] ([geboortedatum] 2002). Buiten huwelijk is geboren [naam dochter] ([geboortedatum] 2009). [naam dochter] is door [gedaagde] erkend.

2.3

Bij beschikking van 16 februari 2005 werd [gedaagde] veroordeeld om Afl. 300, per maand aan kinderalimentatie voor [naam zoon] te betalen.

2.4

Op 13 oktober 2016 heeft [gedaagde] de gemeenschappelijke woning verlaten. Vanaf 21 mei 2017 woont [gedaagde] weer in de woning. [eiseres] heeft deze verlaten.

2.5

De kinderen zijn in de woning blijven wonen. [eiseres] is in de woning vanaf 16:00 uur en zorgt dan voor de kinderen omdat [gedaagde] vanaf 15:00 naar zijn werk in een restaurant is. Uiterlijk 24:00 uur vertrekt [eiseres] weer, voordat [gedaagde] terug komt van zijn werk.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

[eiseres] vordert het uitsluitend gebruiksrecht van de woning en de auto en veroordeling van [gedaagde] tot betaling van Afl. 1.275, kinderalimentatie per maand, met veroordeling van [gedaagde] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2 [

[eiseres] grondt de vordering erop dat zij in de woning woonde tot [gedaagde] haar eruit gegooid heeft, zij de auto nodig heeft in het belang van de kinderen en [gedaagde] gehouden is bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding.

3.3 [

[gedaagde] voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van [eiseres] in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

De vorderingen zullen worden afgewezen.

4.2 [

[eiseres] beschikt over een titel op grond waarvan zij de verplichting van [gedaagde] om kinderalimentatie voor [naam zoon] te betalen kan executeren. Dat [gedaagde] over een draagkracht beschikt die hem in staat zou stellen meer dan Afl. 300,- te betalen is in kort geding niet vast komen te staan. [eiseres] zelf stelt immers dat [gedaagde] ongeveer Afl. 1.500, netto per maand verdient. Dan is niet aannemelijk gemaakt dat hij meer dan Afl. 300, per maand kan betalen. De uitspraak waarbij [gedaagde] werd veroordeeld om dat bedrag te voldoen kan [eiseres] executeren; daar heeft zij geen uitspraak in kort geding voor nodig. In kort geding is niet relevant dat de kinderalimentatie over twee kinderen moet worden verdeeld. Het gaat nu alleen om het bedrag.

4.3

De voorzieningenrechter constateert dat de situatie waarbij partijen het gebruik van de woning delen, zij het dat [eiseres] daar niet kan slapen, en de kinderen daar permanent wonen al sinds 21 mei 2017 duurt. In kort geding is niet voldoende overtuigend gesteld en gebleken dat de situatie waarin partijen nu verkeren zodanig onhoudbaar is dat dit ingrijpen rechtvaardigt. Het komt erop neer dat partijen beide de woning gebruiken en elkaar feitelijk zoveel mogelijk kunnen ontlopen. Dat is niet ideaal maar zolang [eiseres] niet geregeld heeft dat zij [gedaagde] kan uitkopen, zoals deze ook wil, is het niet onwerkbaar. Aangezien het gebruik van de auto door [eiseres] gekoppeld is aan wie voor de kinderen zorgt en partijen dat nu beiden doen volgt de beslissing aangaande de auto die van de woning.

4.4

Nu partijen voormalige partners zijn zullen de proceskosten worden gecompenseerd worden zoals hieronder aangegeven.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

compenseert de kosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van vrijdag 11 augustus 2017 in aanwezigheid van de griffier.