Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:591

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-07-2017
Datum publicatie
27-07-2017
Zaaknummer
K.G. no. 1343 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

civielrechtelijk kort geding – ontruiming – afwijzing – Uit de overeenkomst blijkt dat ge(vol)machtigde op eigen naam de huurovereenkomst met gedaagde heeft gesloten, en niet als gemachtigde van eiseres. Het had tegen deze achtergrond op de weg van ge(vol)machtigde gelegen om de onderhavige procedure voor zichzelf te voeren, en niet voor of namens eiseres.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 juli 2017

Behorend bij K.G. no. 1343 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in kort geding van:

[eiseres],

wonende in Nederland,

eiseres,

hierna ook te noemen: eiseres,

procederend in persoon bij haar daartoe ge(vol)machtigde [naam ge(vol)machtigde] (hierna ook: ge(vol)machtigde),

tegen:

[gedaagde],

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: gedaagde,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, met producties;

  • -

    de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 7 juli 2017.

1.2

Eiseres is ter terechtzitting verschenen bij haar ge(vol)machtigde voornoemd. Tegen de behoorlijk opgeroepen doch niet verschenen gedaagde is verstek verleend.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Eiseres vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. gedaagde beveelt de in Aruba te [adres] gelegen woning (hierna: de woning) onmiddellijk na de betekening van dit vonnis te ontruimen en te verlaten met alle zich daarin van zijnentwege bevindende personen en goederen, en die woning onder afgifte van de sleutels daarvan in behoorlijke staat ter vrije beschikking te stellen van eiseres, en bepaalt dat gedaagde ten behoeve van eiseres een dwangsom verbeurt van Afl. 500,-- voor elke dag of deel daarvan dat hij dat ontruimingsbevel niet nakomt;

eiseres machtigt om bij gebreke van ontruiming door gedaagde, de woning zelf te (doen) ontruimen, desnoods met behulp van de sterke arm van politie en justitie;

gedaagde veroordeelt om tegen behoorlijke kwijting aan eiseres te betalen Afl. 3.893,-- aan achterstallige huur plus kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf 10 mei 2017 tot aan de dag der algehele voldoening, en voorts te vermeerderen met Afl. 1.000,-- voor elke na april 2017 gelegen maand dat gedaagde in gebreke blijft met betaling van de huur;

te dezen enige andere juist voorkomende beslissing neemt;

gedaagde veroordeelt in de proceskosten.

2.2

gedaagde heeft geen verweer gevoerd.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het spoedeisend belang van eiseres bij haar vorderingen ligt besloten in de aard van die vorderingen.

3.2

De ge(vol)machtigde van eiseres heeft ter terechtzitting verklaard dat de woning waarvan de ontruiming wordt verzocht van eiseres is. Die ge(vol)machtigde heeft verder verklaard dat zij namens eiseres gemachtigd is om het onderhavige verzoekschrift namens haar in te dienen en het proces namens haar te voeren.

3.3

De vorderingen van eiseres zijn gegrond op de huurovereenkomst, welke als productie 3 bij het inleidend verzoekschrift is overgelegd (hierna ook: de huurovereenkomst). Uit die overeenkomst blijkt echter dat ge(vol)machtigde op eigen naam de huurovereenkomst met gedaagde heeft gesloten, en niet als gemachtigde van eiseres. Eiseres kan geen vorderingsrechten ontlenen aan de huurovereenkomst, nu vast staat dat zij geen partij is bij die overeenkomst. Het had tegen deze achtergrond op de weg van ge(vol)machtigde gelegen om de onderhavige procedure voor zichzelf te voeren, en niet voor of namens eiseres. De omstandigheid dat de woning in eigendom toebehoort aan eiseres, zoals haar ge(vol)machtigde onbestreden heeft gesteld, maakt het voorgaande niet anders.

3.4

Bij de hiervoor geschetste stand van zaken valt in een bodemprocedure het oordeel te verwachten dat de vorderingen van eiseres zullen worden afgewezen. Dat brengt met zich dat het Gerecht geen grond ziet voor toewijzing van de door eiseres verzochte voorzieningen.

3.5

Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van gedaagde, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

- wijst de vorderingen van eiseres af;

- veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure gevallen aan de zijde van gedaagde, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 26 juli 2017.