Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:585

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-07-2017
Datum publicatie
17-07-2017
Zaaknummer
AR 78646/2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Brands distributieovereenkomst opzegging redelijkheid en billijkheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

Europe West Indies Trading Company B.V.,

gevestigd in Curaçao,

eiseres,

gemachtigden: mrs. A.C. Small en S. Pendjol-Klarenbeek,

tegen

de vennootschappen naar vreemd recht

  1. Hormel Foods International Corporation,

  2. Del Valle Brands,

beiden gevestigd in de Verenigde Staten,

gedaagden,

gemachtigde: mr. Th. Aardenburg.

Partijen zullen hier (ook) worden aangeduid als respectievelijk EWT, Hormel International en Del Valle.

1 Het procesverloop

1.1.

Bij verzoekschrift met producties van 22 april 2016 heeft EWT een vordering tegen Hormel International en Del Valle ingediend.

1.2.

Hormel International en Del Valle hebben onder overlegging van producties op 24 oktober 2016 een conclusie van antwoord in conventie en een voorwaardelijke conclusie van eis in reconventie gediend.

1.3.

Op 12 januari 2017 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Bij die gelegenheid heeft de advocaat van EWT gebruik gemaakt van aantekeningen die zich in het dossier bevinden.

1.4.

De zaak is vervolgens naar de rol verwezen voor akte na comparitie van partijen.

1.5.

EWT heeft een akte van uitlating tevens akte vermeerdering van eis genomen en daarbij producties in het geding gebracht. Hormel International en Del Valle hebben op hun beurt een akte na comparitie van partijen en vermeerdering van eis genomen.

1.6.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

EWT is een op Curaçao gevestigde distributeur van, onder meer, voedselproducten. Zij is een dochteronderneming van B.V. Bataafse Overzee Export Maatschappij, te Bussum-Nederland (hierna: BOEM).

2.2.

Hormel International is een 100% dochteronderneming van Hormel Foods Corporation, een in de Verenigde Staten gevestigde voedselproducent. Hormel International verzorgt de distributie van Hormel International producten binnen de Verenigde Staten en daarbuiten.

2.3.

Del Valle is een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming die diensten verleent op het gebied van merkontwikkeling en distributie.

2.4.

Voor de distributie van Hormel producten in het Caribisch gebied maakt Hormel International gebruik van de diensten van Del Valle.

2.5.

Sedert 2005 verzorgt EWT de levering en distributie van Hormel voedingsproducten op Curaçao. De grootste afnemer van Hormel producten op Curaçao was Centrum Supermarkten (“Centrum”). In 2015 is er een conflict gerezen tussen EWT en Centrum. Centrum wil van EWT geen producten meer afnemen en heeft zich tot Del Valle gewend waarop deze enige tijd later rechtstreeks aan Centrum is gaan leveren.

3 Het geschil in conventie

3.1.

De vermeerderde eis van EWT luidt als volgt:

Dat het gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

1. primair: voor recht zal verklaren dat Hormel International toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de tussen EWT en Hormel International bestaande distributieovereenkomst, en derhalve aansprakelijk is voor de door EWT geleden schade;

subsidiair voor recht zal verklaren dat Hormel International heeft nagelaten een redelijke opzegtermijn in acht te nemen, en op grond daarvan aansprakelijk is voor de door EWT geleden schade;

meer subsidiair voor recht zal verklaren dat Hormel International onrechtmatig heeft gehandeld jegens EWT, en op grond daarvan aansprakelijk is voor de door EWT geleden schade;

2. primair voor recht zal verklaren dat Del Valle toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de tussen EWT en Hormel International bestaande distributieovereenkomst, en derhalve aansprakelijk is voor de door EWT geleden schade;

subsidiair voor recht zal verklaren dat Del Valle heeft nagelaten een redelijke opzegtermijn in acht te nemen en op grond daarvan aansprakelijk is voor de door EWT geleden schade;

meer subsidiair: voor recht zal verklaren dat Del Valle onrechtmatig heeft gehandeld jegens EWT, en op grond daarvan aansprakelijk is voor de door EWT geleden schade;

3. Hormel International en/of Del Valle zal veroordelen, hoofdelijk des dat de een betalende de ander tot het beloop dier betaling zal zijn bevrijd, om aan EWT, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te betalen, de somma van $ 246.487, -, althans de tegenwaarde in de wisselkoers van de Nederlands Antilliaanse valuta NAf. 438.747,-, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 30 oktober 2015 tot en met de dag der algehele voldoening en tevens te vermeerderen met 15% buitengerechtelijke incassokosten;

4. Hormel International en/of Del Valle zal veroordelen, hoofdelijk des dat de een betalende de ander tot het beloop dier betaling zal zijn bevrijd, in de kosten van de onderhavige procedure, waaronder begrepen salaris gemachtigden.

3.2.

Volgens EWT is tussen haar en Hormel International op 1 juni 2005 een exclusieve distributieovereenkomst stand gekomen betreffende de levering en distributie van Hormel voedingsproducten op Curaçao. Dat is het gevolg van een activa/passivatransactie tussen (de rechtsvoorganger van) EWT en New Compra B.V. Bij die gelegenheid heeft New Compra B.V. afstand gedaan van een aantal agentschappen, waaronder het agentschap voor Hormel International. Daarbij is ook uitdrukkelijk overeengekomen dat Hormel International akkoord gaat met EWT als nieuwe lokale distributeur, aldus EWT. De overeenkomst blijkt volgens EWT uit een e-mail van 1 juni 2015. Daarin schrijft een zekere [naam], vice president HAFIC- Americas Hormel Foods International Corporation, aan een zekere [naam 1], naar het gerecht begrijpt, werkzaam bij EWT, als volgt:

Dear [naam 1],

It was very nice talking to you. You will be contacted by Ms. [naam 2] from Del Valle Brands, our southern Caribbean broker/distributor.

She will obtain the necessary information to set up EWT as a customer with credit terms.

3.3.

In een email van enkele dagen eerder eerder had de heer [naam] EWT welkom geheten “as a new customer”.

3.4.

EWT voert aan, dat zij sedert juni 2005 ingevolge de distributieovereenkomst gedurende een periode van ruim 10 jaar de enige distributeur voor Hormel producten is geweest op Curaçao. Die producten konden in Curaçao uitsluitend worden verkregen via EWT. Gelet op de wijze waarop EWT en Hormel International gedurende deze periode uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst, moet worden vastgesteld dat EWT de exclusieve distributeur van Hormel producten op Curaçao is, aldus EWT.

3.5.

Volgens EWT heeft Hormel International wanprestatie gepleegd doordat haar regionale leverancier Del Valle rechtstreeks Hormel producten is gaan leveren aan de grootste afnemer van EWT, Centrum. Hormel International heeft daarmee het exclusieve distributierecht van EWT geschonden en deze lijdt daardoor schade. Ondanks ingebrekestelling gaat Hormel International (Del Valle) door met het rechtstreeks leveren aan Centrum. Daarmee heeft Hormel International de distributieovereenkomst eenzijdig beëindigd, zonder een opzegtermijn in acht te nemen. Voorts meent EWT dat, indien niet wordt geconcludeerd tot een distributie overeenkomst, sprake is van een onrechtmatige daad van Hormel International. Als gevolg daarvan lijdt EWT schade.

3.6.

EWT voert verder aan, dat ook tussen haar en Del Valle door de reeks van leveringen een distributieovereenkomst is ontstaan. Die overeenkomst heeft Del Valle geschonden door rechtstreeks aan Centrum supermarkten te leveren. Ook Del Valle heeft nagelaten een redelijke opzegtermijn in acht te nemen. Voor zover geen distributieovereenkomst met Del Valle is ontstaan meent EWT, dat Del Valle jegens EWT onrechtmatig heeft gehandeld, omdat het haar bekend was dat EWT al ruim 10 jaar op grond van de distributieovereenkomst de exclusieve lokale distributeur van Hormel International producten op Curaçao was. Zij is rechtstreeks Hormel producten gaan leveren aan de grootste afnemer van EWT zonder rekening te houden met de belangen van EWT. Del Valle heeft dus doende vrijwel de hele afzetmarkt van Hormel producten op Curaçao aan EWT ontnomen.

3.7.

EWT verlangt vergoeding van schade, die zij becijfert op US$ 246.487, -.

3.8.

Gedaagden hebben verweer gevoerd. Op dat verweer en op de overige stellingen van EWT komt het gerecht, waar nodig, in het kader van de beoordeling van het geschil nog terug.

4 De beoordeling (in conventie)

4.1.

Hormel International en Del Valle hebben, voor zover van belang en met verwijzing naar enkele facturen van Del Valle aan BOEM en een e-mail van en medewerkster van BOEM aan Del Valle, onder meer aangevoerd, dat Hormel International in ieder geval geen relatie met EWT had, maar dat ook Del Valle nooit met EWT heeft gecontracteerd. Del Valle had wel een relatie met BOEM, in wier opdracht zij steeds aan EWT leverde. Niet EWT maar BOEM was haar contractspartij, aldus Del Valle. De e-mail van 1 juni 2005 (zie 3.2) behelst niet anders dan een (door)verwijzing naar Del Valle die door [naam] wordt omschreven als “our southern caribbean broker/distributor”. Het is echter nooit tot een relatie met EWT gekomen, aldus Hormel International/Del Valle, want Del Valle ging uiteindelijk een leveranciers/afnemersrelatie aan met BOEM. Op bestelling van BOEM heeft zij Hormel producten geleverd.

4.2.

Door EWT is op haar beurt echter een aantal e-mails in het geding gebracht, geschreven n.a.v. de problemen met Centrum, die er weer wel op duiden dat er in ieder geval in de opvatting van zowel EWT als Del Valle tussen hen een contractuele relatie bestond. Het betreft de volgende e-mails.

E-mail van Del Valle aan EWT 14 juli 2015 9:11 AM:

As per our conversation, due to delay(…) I was not able to make the meeting last week. My apologies, purpose meeting was to follow up on the business of EWT so far and also to inform you that Hormel/DVB has decided to do direct orders with Centrum in order to not lose this customer to competitors. Seeing as how this is a large chunk of the businesses the decision had to be made to salvage decreasing Hormel sales in Curaçao. If there are any questions feel free to contact me.

Email from EWT aan Del Valle 14 juli 2015 3:28 PM:

We are the exclusive distributor of Hormel for almost 10 years in Curaçao. There should be a misunderstanding that DVB is selling to other parties without prior notification to us. We will let you know shortly what next step we will pursue in this matter.

Email van Del Valle aan EWT 14 juli 2015 4:16 PM

The situation regarding Centrum has been ongoing for some time now. As companies we are not able to lose sales while waiting for the resolution to a situation that has been going on before our market visit with Hormel and DVB. I myself have been following up on this issue with no idea if there has been any progress or not. I wish your response on this matter.

Email van EWT aan Del Valle 16 juli 2015 10:06 AM:

As the officially appointed Hormel distributor in Curaçao, EWT/BOEM cannot accept your decision to let Centrum buy directly from Del Valle Brands. We will hold Del Valle Brands responsible for all loss of revenue and ongoing costs that are connected with this revenue. In the meantime we will consult our lawyers what possible legal actions could be taken.

Email van Del Valle aan EWT 17 juli 2015 7:09 AM:

You are still the distributor of Hormel in Curaçao chilled products however Hormel has made the decision based on the loss they already inquired due to the drop in sales because of the lack of purchases by Centrum. With no indication by EWT if the situation would improve Hormel made the decision to go direct with this customer. The rest of the market should only be served by EWT/BOEM.

Email van EWT een Del Valle 17 juli 2015 5:31 PM:

Thank you for confirming we are still the distributor for Hormel products and Curaçao. As distributor of Hormel we cannot accept the unilateral decision of Del Valle Brands to supply Hormel products directly to our client Centrum in Curaçao. The problems with Centrum will be resolved. We expect you to continue supplying Hormel products to Centrum via EWT as has been the case last decade. Please confirm the position of Del Valle of Brands. If Del Valle of Brands persists we have no choice but to continue down the road of taking legal action.

Email van Del Valle aan EWT 25 augustus 2015 3:53 PM:

As stated with a previous email EWT is still our distributor for chilled meets Hormel. We have one distributor for our dry department of Hormel . Regarding centrum. Because of the loss of sales with definite date as to when the situation will be resolved Hormel made the decision to service this customer depict because they were able to reach the minimum order.

There are few other customers in the market that can also be approach by EWT for Hormel purchasing. This does not mean that EWT is no longer the distributor, however we could not afford to lose this customer already having suffered loss in sales.

4.3.

Het gerecht is van oordeel dat op grond van deze e-mails is komen vast te staan dat EWT voor Hormel producten de enige distributeur was (en nog is) en dat haar contractspartij Del Valle is. Daarbij kan in dit kader in het midden blijven wat precies de positie van BOEM in dit verband is.

4.4.

Met EWT is het gerecht van oordeel dat de relatie tussen partijen, gezien haar lange duur, de kenmerken van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd draagt. Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden gewijzigd of beëindigd met in achtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Volgens vaste rechtspraak zal dit vaak met zich brengen dat voor het ingaan van de wijziging en/of beëindiging een termijn in acht wordt genomen. Noodzakelijk is dit echter niet. Wat de redelijkheid en billijkheid in concreto vordert is immers afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De vraag is dan ook of het feit dat in dit geval niet een termijn in acht werd genomen in de gegeven omstandigheden in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

4.5.

De relatie tussen partijen werd gekenmerkt door het feit dat Del Valle in de 10 jaar voorafgaand aan 2015 haar Hormel producten in Curaçao steeds uitsluitend via EWT leverde. De beslissing van Del Valle één klant van EWT (Centrum, verreweg haar grootste) voortaan rechtstreeks te beleveren is zonder twijfel geen geringe wijziging. Echter, Hormel International/Del Valle heeft in dit geval onbetwist aangevoerd, dat Centrum kenbaar had gemaakt niet meer van EWT te willen afnemen (en dat ook al niet meer deed). Zij stelt dat zij wel op het verzoek van Centrum moest ingaan om haar schade te beperken, omdat zij bang was deze grote klant anders te zullen verliezen aan de concurrentie. Het voorgaande te meer omdat er van de zijde van EWT ook niet duidelijk werd gemaakt wanneer de problemen opgelost zouden zijn. Nu door EWT niet is gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, dat die vrees van ongegrond was, zal er in rechte van worden uitgegaan dat die vrees wel gerechtvaardigd was. Dat is echter een omstandigheid die voor risico komt van EWT. Bij deze stand van zaken kan niet worden gezegd dat de redelijkheid en billijkheid er aan in de weg stonden dat Hormel International/Del Valle rechtstreeks aan Centrum ging leveren met voorbijgaan aan EWT zonder daarbij een termijn in acht te nemen.

4.6.

Dat bezegelt het lot van de vordering in die zin dat die moet worden afgewezen, zodat wat verder over weer nog is aangevoerd geen bespreking behoeft. EWT dient in de proceskosten te worden veroordeeld.

5 Het geschil en beoordeling in voorwaardelijke reconventie

5.1.

In voorwaardelijke reconventie is gesteld dat uit de leverancier/afnemer relatie tussen Del Valle en BOEM volgt dat BOEM een aan Del Valle openstaande schuld heeft van US$ 10.098,89. Voor het geval het gerecht in conventie tot het oordeel mocht komen dat gedaagden, dan wel Del Valle een rechtsrelatie met EWT zouden hebben (gehad) wordt verzocht om EWT te veroordelen tot betaling van dat bedrag, dan wel EWT te veroordelen om het ertoe te leiden dat het bedrag aan Del Valle betaalt.

5.2.

Del Valle heeft zich op het standpunt gesteld, dat niet zij maar BOEM met EWT een relatie heeft. Dat klopt in zoverre, dat de facturen waar Del Valle betaling van vordert, zijn gericht aan BOEM. In deze procedure is niet BOEM maar EWT de wederpartij van Del Valle, zodat de slotsom moet luiden, dat de vordering in reconventie tegen EWT niet toewijsbaar is. Dat EWT de vordering heeft erkend maar zich heeft beroepen op verrekening, maakt het vorenstaande niet anders.

5.3.

Het gerecht ziet onder deze omstandigheden aanleiding de proceskosten in reconventie te compenseren aldus dat de partijen hun eigen kosten dragen.

De beslissing

Het gerecht,

in conventie

- wijst de vordering af;

- veroordeelt EWT in de proceskosten aan de zijde van Hormel International een Del Valle gevallen, tot op heden begroot op NAf. 6.000, - aan salaris voor de gemachtigde;

in voorwaardelijke reconventie

- wijst de vordering af;

- compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. Scholte en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 4 juli 2017, in aanwezigheid van de griffier.

PV