Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:573

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-07-2017
Datum publicatie
12-07-2017
Zaaknummer
Aua201700156
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Landsverordening Administratieve Rechtspraak (Lar) - verzoek ex artikel 53 Lar - Het gerecht overweegt dat bij het sluiten van het onderzoek niet is gebleken dat verweerder op het bezwaar van verzoekers heeft beslist. Verweerder heeft derhalve geen gevolg gegeven aan voormelde uitspraken van 20 juni 2016 en 7 december 2016. Het gerecht ziet hierin aanleiding om verweerder op te dragen om alsnog een reële beslissing op het bezwaar van verzoekers van 1 juli 2015 te nemen binnen een termijn van vier weken na dagtekening van deze uitspraak, thans onder het opleggen van een dwangsom van Afl. 500,- per dag dat verweerder in gebreke blijft aan deze uitspraak te voldoen, met een maximum van Afl. 25.000,-.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 3 juli 2017

Aua201700156

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het verzoek ex artikel 53 van

de Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van:

1 Heritage Development Company N.V.

2. [verzoeker 2]

gevestigd, onderscheidenlijk wonend, in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. E.R. Zeppenfeldt,

gericht tegen:

de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuut en Integratie,

zetelend in Aruba,

VERWEERDER.

1 PROCESVERLOOP

Bij uitspraak van dit gerecht van 20 juni 2016, Lar nr. 2638 van 2015, heeft het gerecht het beroep van verzoeker sub 1 tegen de fictieve afwijzende beschikking op zijn bezwaar van 1 juli 2015 gegrond verklaard, deze fictieve beschikking vernietigd en verweerder opgedragen om uiterlijk binnen een termijn van drie maanden na dagtekening van de uitspraak een reële beslissing te nemen op het bezwaar.

Bij uitspraak van 7 december 2016, HLAR 79833/16 en 79834/16, heeft het Hof het daartegen door verzoekers ingestelde hoger beroep gegrond verklaard, de uitspraak van het gerecht vernietigd, voor zover het gerecht heeft nagelaten op het beroep van verzoeker sub 2 te beslissen, dat beroep gegrond verklaard, de fictieve afwijzende beschikking op het bezwaar van verzoeker sub 2 vernietigd en bepaald dat verweerder binnen 4 weken na die uitspraak een beslissing neemt op het bezwaar van verzoeker sub 2.

Op 3 maart 2017 hebben verzoekers onderhavig verzoek ex artikel 53 van de Lar ingediend.

Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

Uitspraak is nader bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Ingevolge artikel 53, eerste lid, van de Lar kan, indien het bestuursorgaan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet aan artikel 51, de wederpartij bij het gerecht een verzoek indienen tot toekenning van een vergoeding ten laste van het Land dan wel een verzoek om het bestuursorgaan te verplichten alsnog gevolg te geven aan de uitspraak.

Ingevolge het tweede lid, voor zover thans van belang, kan bij de beslissing op dit verzoek worden bepaald dat het bestuursorgaan aan de wederpartij een dwangsom verbeurt voor iedere dag dat het in gebreke blijft aan de beslissing te voldoen.

2.2

Het verzoek strekt ertoe om verweerder door middel van het opleggen van een dwangsom overeenkomstig artikel 53, tweede lid, van de Lar te verplichten gevolg te geven aan de uitspraken van 20 juni 2016 en 7 december 2016.

2.3

Het gerecht overweegt dat bij het sluiten van het onderzoek niet is gebleken dat verweerder op het bezwaar van verzoekers heeft beslist. Verweerder heeft derhalve geen gevolg gegeven aan voormelde uitspraken van 20 juni 2016 en 7 december 2016. Het gerecht ziet hierin aanleiding om verweerder op te dragen om alsnog een reële beslissing op het bezwaar van verzoekers van 1 juli 2015 te nemen binnen een termijn van vier weken na dagtekening van deze uitspraak, thans onder het opleggen van een dwangsom van Afl. 500,- per dag dat verweerder in gebreke blijft aan deze uitspraak te voldoen, met een maximum van Afl. 25.000,-.

2.4

Nu verzoekers met recht in beroep zijn gekomen en hierdoor noodzakelijke kosten hebben gemaakt door met een gemachtigde op te treden, zal verweerder in de kosten van dit geding worden veroordeeld, die begroot worden op een bedrag van Afl. 500,-.

3 BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

 bepaalt dat verweerder binnen een termijn van vier weken na dagtekening van deze uitspraak een reële beslissing dient te nemen op het bezwaar van verzoekers van
1 juli 2015;

 bepaalt dat verweerder een dwangsom aan verzoekers verbeurt van Afl. 500,- per dag dat verweerder in gebreke blijft om na bovenvermelde termijn van vier werken een reële beslissing te nemen, met een maximum van Afl. 25.000,-;

 veroordeelt verweerder tot betaling van de door verzoekers voor dit geding gemaakte kosten aan rechtskundige bijstand, begroot op Afl. 500,-;

 gelast de teruggave van het door verzoekers gestorte griffierecht van Afl. 25,-.

Deze beslissing werd gegeven door mr. M.E.B. de Haseth, rechter in dit gerecht, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op maandag 3 juli 2017, in aanwezigheid van de griffier.