Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:562

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-07-2017
Datum publicatie
11-07-2017
Zaaknummer
EJ nr. 835 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 4 juli 2017

behorend bij EJ nr. 835 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

Gemachtigde: de advocaat mr. M.M.M.C. Ecury,

om ondercuratelestelling van zijn vader:

[gerekestreerde],

wonende in Aruba, te Seroe Colorado 53,

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [gerekestreerde].

Belanghebbende:

[de zoon], de zoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 20 april 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 6 juni 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bijgestaan door zijn gemachtigde en de belanghebbende in persoon;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling te [adres], waaruit blijkt dat [gerekestreerde] is gehoord.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [gerekestreerde] onder curatele wordt gesteld met benoeming van de verzoeker tot curator. Daartoe wordt aangevoerd dat hij niet meer in staat is zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoeker, de belanghebbende, de behandelend geneesheer, drs. Earl Johanns, specialist ouderengeneeskunde, en de ondervraging van [gerekestreerde] is gebleken dat hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar. De benoeming van verzoeker tot curator strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van zijn taak als curator een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curator dient voorts binnen acht maanden na aanvang van zijn taak als curator ter bevestiging van zijn deugdelijkheid een door zijn ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [GEREKESTREERDE], geboren op [geboortedatum] 1932 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator zijn zoon, [verzoeker], geboren op 24 augustus 1958 in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 4 juli 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.