Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:561

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-07-2017
Datum publicatie
11-07-2017
Zaaknummer
E.J. 815 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-arbeid-verzoek tot ontbinding afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3657
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 4 juli 2017

Behorend bij E.J. 815 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

A.G.S. Aviation Ground Services N.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: AGS,

gemachtigde: de advocaat mr. M.H.J. Kock,

tegen:

[X] ,

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: [X],

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de brief van 30 mei 2017 aan de zijde van AGS met aanvullende producties;

- de brief van 1 juni 2017 met producties aan de zijde van [X];

- de behandeling ter zitting van 9 juni 2017 en de daarvan gemaakte aantekeningen van de griffier.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

X] is in 2007 in dienst getreden bij AGS. Zijn laatste functie was lead-supervisor en zijn salaris bedroeg Afl. 2.050,00 per maand zonder emolumenten.

2.2

Op 24 november 2015 is [X] op staande voet ontslagen. De reden was gelegen in een incident op 23 november 2015, waarbij een schermutseling ontstond tussen [X] en [Y]. [Y] is hiervoor ook op staande voet ontslagen.

2.3

In de ontslagbrief van 24 november 2015 is onder meer te lezen:

This letter serves as confirmation that your labor agreement is dissolved as per November 23, 2015 for the following urgent reasons:

 1. Leaving your job on November 23,2015 during scheduled working hours, without informing your manager or shift-manager or the COO or the Group Operation Manager.

 2. Provoking a fight during your scheduled working hours on November 23, 2015. Article 24, 2 sub 2 labor agreement.

 3. Insubordination, enticement of a fellow colleague to break rules, which resulted in last written warning on October 14, 2015

 4. Suspension letter in regard with incident which occurred on October 4, 2015’verbal dispute with shift manager and subordination

 5. Misconduct notice; leaving work without permission, December 9, 2014

 6. Misconduct notice: noncompliance with Company Sickness Procedures December 1, 2014;

 7. Suspension letter dated February 7, 2014 about insubordination

 8. Letter June 3, 2013: noncompliance with Company Sickness Procedures

 9. Internal complaint letter dated May 27, 2014 in regard with negligent/reckless driving of tractor

 10. Suspension letter dated May 16, 2014 in connection with insubordination

 11. Warning letter May 14, 2104: leaving work without permission and getting in to loud verbal argument with superior;

 12. Warning letter dated March 5, 2013 insubordination.

2.4 [

X] heeft de nietigheid van het ontslag ingeroepen en AGS is bij beschikking van 7 maart 2017 veroordeeld het loon van [X] door te betalen. AGS heeft hoger beroep ingesteld tegen deze beschikking.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

AGS verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst met [X] met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, in de zin van gewijzigde omstandigheden, zonder toekenning van een vergoeding met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van [X] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

AGS grondt het verzoek, samengevat, erop dat [X] vele waarschuwingen en schorsingen heeft gekregen. AGS heeft geen vertrouwen meer in [X]. Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie, die volledig te wijten is aan [X].

3.3 [

X] voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan de orde is de vraag of er sprake is van gewichtige redenen, bestaande uit gewijzigde omstandigheden, die maken dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen dadelijk of op korte termijn beëindigd dient te worden.

4.2

Vast staat dat de bodemrechter, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, het ontslag op staande voet vernietigd heeft, AGS veroordeeld heeft om [X] per direct toe te laten tot het werk en zijn loon door te betalen tot aan de dag dat het dienstverband rechtsgeldig zal zijn geëindigd. Het gerecht schaart zich achter het oordeel van de bodemrechter ten aanzien van het ontslag op staande voet, waarbij reeds alle feiten en omstandigheden in aanmerking zijn genomen.

4.3

AGS heeft aan de veroordeling om [X] te werk te stellen geen gehoor gegeven en heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend. Vooruitlopende op het oordeel van de appelrechter verzoekt AGS thans de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden, wegens gewijzigde omstandigheden. Volgens AGS bestaan de gewijzigde omstandigheden hierin, dat zij geen vertrouwen meer heeft in [X].

4.4

Met [X] is het gerecht van oordeel dat dit enkele feit geen wijziging van omstandigheden oplevert. Het gebrek aan vertrouwen was er immers al op de dag dat AGS [X] op staande voet ontsloeg en zelfs al daarvoor. Sindsdien heeft [X] niet meer gewerkt en heeft zich ook niets bijzonders voorgedaan. Naar het oordeel van het gerecht is er dan ook geen sprake van gewijzigde omstandigheden, zodat het verzoek, strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen, een juridische grondslag ontbeert.

4.5

Desgevraagd deelde [X] ter zitting mee dat hij graag terug naar het werk wil en geen genoegen wenst te nemen met een vergoeding. Volgens [X] heeft hij nog immer goed contact met zijn collega’s en staat aan zijn terugkeer op de werkvloer niets in de weg. Het gerecht is van oordeel dat [X] die kans verdient.

4.6

Uit het voorgaande volgt dat het verzoek wordt afgewezen. AGS wordt nu zij in het ongelijk is gesteld in de kosten van de procedure veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

wijst het verzoek af;

5.2

veroordeelt AGS in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [X] worden begroot op Afl. 1.250,00 aan salaris van de gemachtigde;

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 4 juli 2017 in aanwezigheid van de griffier.