Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:559

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-07-2017
Datum publicatie
11-07-2017
Zaaknummer
EJ nr. 717 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

kinderalimentatie toegewezen – de vader heeft geen verweer gevoerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 4 juli 2017

behorend bij EJ nr. 717 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de alimentatiezaak tussen:

[de moeder],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. H.G. Figaroa,

en:

[de vader],

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna: de vader,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 31 maart 2017,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 23 mei 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder bijgestaan door haar gemachtigde. Namens de Voogdijraad was aanwezig mr. M. Ras. De vader is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

De thans nog minderjarige [de minderjarige] (hierna: de minderjarige) is op [geboortedatum] 2010 in Aruba geboren uit de relatie tussen de vader en de moeder.De minderjarige is door de vader erkend.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot het veroordelen van de vader om ten behoeve van de verzorging en opvoeding van de minderjarige met ingang van de datum van de uitspraak op het onderhavig verzoek een bedrag van Afl. 450,- per maand te betalen. Daartoe is gesteld dat de vader voldoende inkomen uit arbeid geniet.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht stelt voorop dat ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Dit geschiedt naar draagkracht. Artikel 1:406 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) bepaalt, dat in het geval een ouder zijn verplichting tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding niet of niet behoorlijk nakomt, zowel de Voogdijraad als de andere ouder de rechter kan verzoeken het bedrag te bepalen dat deze ouder ten behoeve van het kind zal moeten uitkeren.

4.2

De vader heeft geen gebruik gemaakt van de hem geboden gelegenheid zich te verweren. Gelet op het ontbreken van enig verweer acht het gerecht een door de vader te betalen bijdrage van Afl. 450,- per maand in de kosten van verzorging en opvoeding in overeenstemming met de wettelijke maatstaven.

4.3

Het gerecht ziet in de aard van het verzoek aanleiding de kosten te compenseren.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

bepaalt de bijdrage van [de vader] in de kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2010 in Aruba, op Afl. 450,- per maand, met ingang van heden, en in de toekomst telkens bij vooruitbetaling aan de Voogdijraad te voldoen,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

compenseert de kosten aldus dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, ter zitting van 4 juli 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.