Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:530

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
05-07-2017
Datum publicatie
10-07-2017
Zaaknummer
A.R. 202 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verhaal verzekeraar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3603
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 5 juli 2017 2017

Behorend bij A.R. 202 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

TRESTON INSURANCE COMPANY (ARUBA) N.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Treston,

gemachtigde: de advocaat mr. O.R. van Trikt,

tegen:

[Gedaagde],

wonende te Aruba, [adres],

hierna ook te noemen: [Gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 19 april 2017;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de comparitie van partijen op 23 mei 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen Treston bij haar gemachtigde voornoemd en [Gedaagde] in persoon.

1.2

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 25 juli 2014 heeft te Paradera een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij het motorrijtuig [NUMMER 1], welke bestuurd werd door [Gedaagde], in botsing is gekomen met het motorrijtuig [NUMMER 2] en met het stilstaande motorrijtuig [NUMMER 3].

2.2

Uit het politierapport blijkt dat [Gedaagde] geen voorrang heeft verleend en dat hij werd aangehouden wegens het onder invloed zijn van alcohol.

2.3

Als gevolg van het ongeval hebben derden schade geleden.

2.4

Het motorrijtuig van [Gedaagde] is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd bij Treston. Treston heeft in totaal een bedrag van Afl. 6.782,92 betaald aan de benadeelden voor de door hen geleden schade en onderzoekskosten.

2.5

Bij brief van 15 maart 2016 is [Gedaagde] door de gemachtigde van Treston gesommeerd Afl. 6.782,92, verhoogd met rente en proceskosten, te betalen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Treston vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van [Gedaagde] tot betaling van Afl. 6.782,92, vermeerderd met de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag vanaf 30 maart 2016 en vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de hoofdsom, met veroordeling van [Gedaagde] tot vergoeding van de proceskosten (waaronder de beslagkosten), de zegelrechten ad Afl. 8,- en de kosten van de overgelegde uittreksel van het bevolkingsregister ad Afl. 5,-.

3.2

Treston grondt haar vordering primair op onrechtmatige daad en subsidiair op artikel 19 van de Landsverordening Wegverkeer (LvWv).

3.3 [

Gedaagde] voert geen verweer en erkent de vordering.

4 DE BEOORDELING

4.1

Artikel 4.12 van de polisvoorwaarden bepaalt dat dekking is uitgesloten indien de schade is toegebracht door de bestuurder van het motorrijtuig die ten tijde van de schadegebeurtenis zodanig onder invloed was van alcohol waardoor hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren kunnen te besturen. [Gedaagde] heeft erkend dat hij onder invloed van alcohol reed. Dit heeft tot gevolg dat Treston recht heeft de schade te verhalen op [Gedaagde].

4.2 [

Gedaagde] erkent de vordering doch geeft hij aan dat hij een betalingsregeling wenst te treffen aangezien hij meerdere schulden heeft. Treston heeft ter zitting ingestemd met een betalingsregeling van Afl. 200,- per maand, over de komende drie maanden, en hierna van Afl. 300,- per maand. De vordering, nu [Gedaagde] deze heeft erkent, komt voor toewijzing in aanmerking en de betalingsregeling zal in het vonnis worden opgenomen.

4.3

De buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen conform het nieuwe procesreglement (naar rato van 1,5 punt van het liquidatietarief), nu genoegzaam is gebleken dat die kosten zijn gemaakt. De gevorderde vergoeding van de zegelrechten en kosten van de uittreksel van het bevolkingsregister worden afgewezen. De verzochte vergoeding van de zegelrechten ad Afl. 8,-, zit al inbegrepen in de explootkosten. De verzochte vergoeding van de kosten van de uittreksel van het bevolkingsregister ad Afl. 5,- maakt deel uit van de buitengerechtelijke incassokosten.

4.4 [

Gedaagde] zal in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

het Gerecht:

veroordeelt [Gedaagde] tot betaling aan Treston van een bedrag van Afl. 6.782,92, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 maart 2016 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt [Gedaagde] tot betaling van de buitengerechtelijke kosten aan de zijde van Treston begroot op Afl. 750,-.

veroordeelt [Gedaagde] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Treston worden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht, Afl. 216,44 aan explootkosten en Afl. 1.000,- aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

staat [Gedaagde] toe het totaal aan Treston verschuldigde te voldoen in maandelijkse termijnen, Afl. 200,- over de maanden juni, juli en augustus 2017 en hierna Afl. 300,-, telkens te betalen vóór de vijfde dag van iedere maand, voor het eerst vóór 5 juni 2017, onder de bepaling dat deze regeling vervalt en het restant direct volledig opeisbaar is, indien [Gedaagde] met betaling van de termijnen in gebreke blijft.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 5 juli 2017 in aanwezigheid van de griffier.