Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:524

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-06-2017
Datum publicatie
10-07-2017
Zaaknummer
E.J. 92 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Arbeid. Doorbetaling loon. Arbeidsongeval.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3575
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 27 juni 2017

Behorend bij E.J. 92 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[X]

te Aruba,

hierna ook te noemen: [X],

gemachtigde: advocaat mr. S.O.R.’G Faarup,

tegen:

de naamloze vennootschap

GITI CONSTRUCTION N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Giti,

procederend in de persoon van haar directeur Wilson Villalobos Muñoz.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de aantekeningen van de griffier van de behandeling ter zitting van 16 mei 2017.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 HET GESCHIL EN DE BEOORDELING

2.1 [

X] is sedert 1 november 2008 bij Giti in dienst als timmerman. Hem is op 29 april 2015 een arbeidsongeval overkomen. Sedertdien is hij arbeidsongeschikt. Zijn loon bedraagt Afl. 1.3441,- per quincena.

2.2

Giti heeft, in weerwil van het bepaalde in de landsverordening Ziekteverzekering, [X] niet aangemeld bij de SVB. Van het ongeval op 29 april 2015 heeft hij geen melding gedaan bij de Dienst Technische Inspectie, DTI.

2.3 [

X] ontvangt thans geen ziekengeld van de SVB en ontvangt evenmin loon van GITI. Hij vordert thans achterstallig loon ten belope van Afl. 31.983,- vermeerderd met betalingen zolang de arbeidsovereenkomst nog bestaat. De vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding wegens werkgeversaansprakelijkheid is ter zitting ingetrokken.

2.4

Giti heeft inhoudelijk geen verweer gevoerd. Zij erkent dat zij [X] niet heeft aangemeld bij de SVB en ook geen melding heeft gedaan van het ongeval. Zij wijst erop dat haar onderneming de facto niet meer actief is.

2.5

Op grond van art. 7A:1614c lid 4 BW is de werkgever gehouden om het loon van de arbeidsongeschikt geworden werknemer gedurende een korte tijd door te betalen. Veelal wordt aangenomen dat dit een aantal weken is. Na vier dagen heeft de werknemer die arbeidsongeschikt is op grond van de Landsverordening Ziekteverzekering recht op een uitkering via de SVB, ten belope van 80% van zijn laatste inkomen. Vaststaat dat [X] die uitkering niet ontvangt nu hij door Giti niet is aangemeld. Het recht op ziekengeld op grond van de zelfde oorzaak vervalt na twee jaren.

2.6

Nu (nog) niet vaststaat dat Giti aansprakelijk is voor het ongeval van 29 april 2015, zal het Gerecht Giti veroordelen tot betaling van het volledige loon tot 15 juni 2015 en tot 80% van het loon vanaf 15 juni 2015 tot 29 april 2017. De door haar reeds betaalde bedragen strekken hierop in mindering.

2.7

Giti zal als de in het ongelijk gestelde termijn in de kosten van het geding worden veroordeeld.

2.8

Gezien het overgelegde bewijs van onvermogen zal aan [X] worden toegestaan kostenloos te procederen.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

staat [X] toe kosteloos te procederen;

veroordeelt Giti tot betaling aan [X] van het volledige loon (Afl. 1.341,- per quincena) tot 15 juni 2015 en tot 80% van het loon vanaf 15 juni 2015 tot 29 april 2017, verminderd met hetgeen Giti daarop reeds in mindering heeft voldaan en vermeerderd met de wettelijke verhoging, zoals bedoeld in art. 7A:1614 q BW tot een maximum van 15% en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid van iedere loontermijn, tot die der voldoening;

veroordeelt Giti in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [X] worden begroot op Afl. 50,- aan verschotten pro deo (aan de griffier van dit gerecht te betalen) en Afl. 2.500,-- aan (niet aan de griffier van dit gerecht te betalen) gemachtigdensalaris pro deo;

verklaart de veroordelingen in deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. Sap ,rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 27 juni 2017 in aanwezigheid van de griffier.