Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:522

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-06-2017
Datum publicatie
10-07-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1055 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-verbetering overlijdensakte ex artikel 1:24 BWA

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 27 juni 2017

Behorend bij EJ nr. 1055 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op de vordering van

HET OPENBAAR MINISTERIE,

in Aruba.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND (abs).

1 DE PROCEDURE

Het openbaar ministerie heeft op verzoek van de abs op 18 mei 2017 gevorderd dat de rechter gelast dat de akte met nummer [nummer] van het registerjaar 1993, die werd opgemaakt ter aanvulling van het Register van Overlijden van het jaar 1987, wordt verbeterd, in die zin dat de voornamen van [X] worden gewijzigd in [Y] en dat tevens het jaartal van ondertekening wordt gewijzigd in negentienhonderd drie├źnnegentig.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Op grond van artikel 1:24 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) kan de rechter op vordering van het openbaar ministerie aanvulling, doorhaling of verbetering gelasten van een akte in een register van de burgerlijke stand.

2.2

Uit het overgelegde geboorteakte, het zogenoemde klappertje en de gezinskaart waarop betrokkene geregistreerd staat, blijkt dat de voornamen van de overledene [Y] luidden, en niet [X] zoals vermeld staat op bovengenoemde akte met nummer [nummer] van het registerjaar 1993. Verder is gebleken dat het jaartal van ondertekening van de akte negentienhonderd drie├źnnegentig (1993) dient te zijn, in plaats van negentienhonderd drie├źntachtig (1983). Dit blijkt uit de rechterlijke beschikking van 24 maart 1993 waarop de akte is gebaseerd alsmede uit de omstandigheid dat de akte in het overlijdensregister van het jaar 1993 is opgenomen. Dit betekent dat de akte met nummer [nummer] van het registerjaar 1993, die werd opgemaakt ter aanvulling van het Register van Overlijden van het jaar 1987, twee misslagen bevat. Deze dienen dan ook verbeterd te worden.

2.3

Het gerecht zal gelet op het bovenstaande de vordering toewijzen en bedoelde verbetering gelasten.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de overlijdenakte nummer [nummer] van het jaar 1993, ten name van [X], te verbeteren als volgt:

Voornamen van de overledene: : [Y]

Jaartal van ondertekening : 1993

Deze beschikking is gegeven op 27 juni 2017 door mr. W.J. Noordhuizen, rechter bij dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.