Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:520

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-06-2017
Datum publicatie
10-07-2017
Zaaknummer
EJ nr. 513 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 27 juni 2017

behorend bij EJ nr. 513 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[X],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

gemachtigde: de advocaat mr. A.F.J. Caster,

om ondercuratelestelling van zijn echtgenote:

[Y],

wonende in Aruba, aan [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [Y].

Belanghebbenden:

1. [A]de dochter,

2. [B]de dochter.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 13 maart 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 16 mei 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bijgestaan door zijn gemachtigde, de belanghebbenden in persoon en mevrouw [C] in persoon.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling aan [adres], waaruit blijkt dat aanwezig waren de verzoeker in persoon, [Y] in persoon en de belanghebbenden in persoon. [Y] was niet in staat om gehoord te worden.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het - ter zitting gewijzigd - verzoek strekt ertoe dat [Y] onder curatele wordt gesteld met benoeming van de belanghebbende sub 1 tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat [Y] wegens haar geestelijke toestand niet in staat is of bemoeilijkt wordt om haar belangen behoorlijk waar te nemen. Tevens verzoekt de verzoeker om kosteloos te mogen procederen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoeker, de andere familieleden, de behandelend geneesheer, dr. S. Waterloo, en de ondervraging van [Y] is gebleken dat zij lijdt aan vasculaire dementie en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

De benoeming van de belanghebbende sub 1 als curatrice strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent verzoeker toestemming om in deze zaak kosteloos te procederen,

stelt [Y], geboren op [datum] 1943 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar dochter [A], geboren op [datum] 1973 in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 27 juni 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.