Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:515

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-06-2017
Datum publicatie
03-07-2017
Zaaknummer
A.R. 344 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, omzetting van auto verzekering in commerciële verzekering, auto wordt commercieel gebruikt, “taxi pirata”

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3542
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 21 juni 2017

Behorend bij A.R. 344 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[naam eiseres]

wonende te Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: E*,

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi,

tegen:

de naamloze vennootschap

NAGICO N.V.

gevestigd te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: Nagico,

gemachtigde: de advocaat mr. E.A.Th. Kuster.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

- de akte uitlating producties.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

E* heeft sinds 30 augustus 2013 een motorvoertuigverzekering, type Super Cover bij Nagico voor de auto 2014 Hyundai Eon GL 0.8 STD, kenteken [nummer].

2.2

Op 6 december 2014 was het verzekerde voertuig betrokken bij een aanrijding. De bestuurder was de partner van E*, [naam X].

2.3

Bij brief van 26 januari 2015 deelt Nagico E* onder meer het volgende mee:

The necessary information was gathered and the investigation revealed that vehicle 2014 Hyundai Eon GL with license plate [nummer], insured under the policy number [polisnummer] for private use is being used for commercial purposes.

We refer to the applicable Motor Vehicle Policy Conditions, article 7 & Article 12, under e:

7) Changes in the risk

All changes affecting this policy and or coverage such as, but not limited to, the insured’s name and address, the usage of the vehicle, garage or where the Insured’s vehicle is regularly parked or any other modification that affects among other things the value

  1. Termination of this policy and/or its coverage by the Company

  2. loss of right by the Insured to execute any further changes

The Company reserves the right to amend, charge an additional premium or decide not to renew the insured’s insurance contract.

12e)

The insurance policy shall not cover liability:

For damage caused while the automobile was used for rental purposes, leasing, transportations of people against payment, or for purposes other than those stated on the policy.

No coverage exist considering the above circumstances, however Nagico will consider the following:

● vehicle will be assessed by an adjuster maintaining commercial depreciation

● A calculation will be done for commercial insurance coverage from inception date and this will be charged retrospectively

● A commercial deductible of AFL. 450,00 will be charged for all claims handled on policy [polisnummer] as of inception date

● Policy [polisnummer] will be cancelled in 14 days on February 9th 2015

● Nagico Insurances will recover any third party claims in relation with incident of December 6th 2014 from the Insured

[…]

2.4

Als productie V heeft Nagico de vertaling van een schriftelijke verklaring d.d. 19 januari 2015 overgelegd van [naam Y]. Hierin is onder meer te lezen:

Om mijn collega’s of andere mensen niet lastig te vallen, besloot ik de heer [naam X] maar te bellen. Hij vraagt Afl. 5. Ik heb over zijn diensten vernomen doordat ik bij de bushalte stond en hij ze daar zelf aanbood.’

2.5

Op 5 februari 2015 werd in ‘Masnoticia’ een foto gepubliceerd van een rode Hyundai met kenteken [nummer], met de volgende kop erboven: “Taxi pirata gara ta piki cliente’ en voorzien van de volgende tekst:

Diaranzon mainta motoriza patruyando riba caminda di Ponton pa Tanki Flip a tuma nota di un auto Hyundai cora kima ta baha caminda pa un dama subi y a resulta cu ta un taxi pirata conoci pa nan caba. Di biaha a para e auto [nummer] poco panort di Valero Ponton y a resulta cu e homber aki a pickup e dama aki pa bahe den Oranjestad. No ta prome biaha esaki ta sucede y ayera merdia caba tabatin keho contra e taxi pirate aki unda su clientenan sea lo a tira un of otro objecto riba un autobus. Polis a duna e chauffeur aki un multa.’

2.6

Bij brief van 13 maart 2015 maakt E* bezwaar tegen het besluit van Nagico om polis te wijzigen en eventuele vergoedingen met betrekking tot de aanrijding op 6 december 2014 in te trekken. E* betwist dat zij haar auto gebruikt voor commerciële doeleinden. Zij verzoekt Nagico binnen 1 week na dagtekening het besluit in te trekken.

2.7

Bij brief van 12 juni 2015 herhaalt E* haar verzoek en kondigt zij juridische stappen aan.

2.8

Bij brief van 17 juni 2015 bericht Nagico E* onder meer als volgt:

Zoals eerder door ons aangegeven in onze brief va 26 januari 2015 aan verzekerde Mw. E*, heeft ons onderzoek uitgemaakt dat het voertuig [nummer], Hyundai Eon GL gebruikt wordt voor commerciële doeleinden. Bij dit onderzoek werden verschillende (publieke) instanties en getuigen ingeschakeld.

Bij inceptie van de polis heeft Mw. E* aangegeven dat de polis gebruikt zou worden voor privé doeleinden en is er dusdanig een privé premie-tarief aangehouden. Achteraf bleek het anders.

[..]

Desalniettemin zijn we de klant tegemoet gekomen door de zaak af te handelen, zoals een commercieel risico zou zijn afgehandeld. Ons standpunt zoals weergegeven in ons schrijven van 26 januari 2015 blijft ongewijzigd.

[…]’

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

E* vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren voor recht dat:

- de verzekeringsovereenkomst tussen partijen met polis [polisnummer] voor het motorvoertuig 2014 Hyundai Eon GL 0.8 STD, kenteken no [nummer] met een zogenoemde Super Coverage, zoals overeengekomen op 3 september 2013 op partijen van toepassing is;

- Nagico te bevelen om de door E* geleden schade ten gevolge van het ongeval op 6 december 2014 en de hieruit voortvloeiende claims te vergoeden;

- Nagico te bevelen informatie en conclusies uit haar zogenaamde onderzoek uit haar bestanden te verwijderen en aan E* ter beschikking te stellen, dan wel Nagico te veroordelen tot vergoeding van schade die hieruit voortvloeit;

- Nagico te bevelen om extra premies die zij verzoekster in rekening heeft gebracht te restitueren;

- Nagico in de kosten van de procedure te veroordelen.

3.2

E* grondt de vordering erop dat Nagico toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst, althans onrechtmatig handelt, door haar verzekering die volledig was betaald tot en met 30 augustus 2015 zonder rechtsgeldige reden op te zeggen en om te zetten in een commerciële verzekering. Nagico heeft voldoende tijd gekregen om bewijs bij te brengen van haar stelling, doch heeft dit verzuimd.

3.3

Nagico voert hiertegen verweer, dat bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan de orde is de vraag of Nagico op juiste gronden kon besluiten om de autoverzekering van E* met betrekking tot privé gebruik van het verzekerde motorrijtuig, eenzijdig om te zetten in een commerciële verzekering.

4.2

De stelling van Nagico dat E* haar auto commercieel zou gebruiken, is onder meer gebaseerd op:
1. De schriftelijke verklaring van [naam Y];

2. diverse publicaties in Masnoticia;

3. schriftelijke (en identieke) verklaringen van 17 taxichauffeurs;

4. Mutatie van het KPA d.d. 11 juni 2014, waaruit volgt dat verbalisant [naam X] kent als zijnde een ‘taxi pirata’.

4.3

Uit de schriftelijke verklaring van [naam Y] volgt dat zij geen bekende of familielid van [naam X] was, maar dat zij hem inschakelde om haar te vervoeren, omdat zij op geen enkele andere manier op de plaats van bestemming kon komen en hij slechts Afl. 5,00 per ritje vroeg. [naam Y] verklaarde tevens dat zij [naam X] heeft leren kennen, omdat zij bij de bushalte stond te wachten en hij aldaar zijn diensten aanbood. Deze verklaring wordt bevestigd door de schriftelijke verklaringen van de taxi chauffeurs, de mutatie van het KPA en de diverse publicaties in Masnoticia. Voorts heeft Nagico onweersproken gesteld dat het verzekerde voertuig met kenteken [nummer] bij DTP al geruime tijd bekend stond als ‘taxi pirata’.

4.4

In het licht van de door Nagico overgelegde documenten, kon E* niet volstaan met een eenvoudige betwisting van de gestelde en onderbouwde feiten. Het lag op haar weg om een verklaring te geven voor het feit dat meerdere mensen verklaren dat [naam X] zich bezig houdt/hield met personenvervoer tegen betaling van een gering bedrag. Hoe gering de betaling ook, het vervoeren van personen tegen betaling is een commerciële activiteit en in strijd met de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor privé gebruik. Ingevolge het bepaalde in artikel 7 jo 12 sub e van de verzekeringsvoorwaarden, behorende bij de onderhavige polis ten name van E*, was Nagico vanwege het veranderde gebruik van het verzekerde voertuig, bevoegd om de verzekering op te zeggen cq te wijzigen. Nagico heeft gekozen om de verzekering te wijzigen.

4.5

Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van E* worden afgewezen.

4.6

E* wordt nu zij in het ongelijk is gesteld, in de kosten veroordeeld, gebaseerd op twee punten van tariefgroep 5 van het liquidatietarief.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

wijst het gevorderde af;

5.2

veroordeelt E* in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Nagico worden begroot op Afl. Afl. 2.500,00 aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 21 juni 2017 in aanwezigheid van de griffier.