Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:511

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-06-2017
Datum publicatie
30-06-2017
Zaaknummer
A.R. no. 645 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, Taxateur benoeming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 28 juni 2017

Behorend bij A.R. no. 645 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Eiseres,

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: “de vrouw”,

gemachtigde: mr. H.F. Falconi,

tegen:

Gedaagde,

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: “de man”,

gemachtigde: mr. D.G. Kock.

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot en met 24 februari 2016 blijkt uit het tussenvonnis van die datum. Op 15 maart 2017 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Partijen hebben daarna getracht de zaak te regelen, waarna zij bij akte het gerecht hebben bericht dat dit niet is gelukt. Op 16 mei 2017 heeft een voortzetting van de comparitie van partijen plaatsgevonden.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Ter comparitie is afgesproken dat het gerecht een taxateur zal benoemen om de waarde van de woning te taxeren en dat partijen ieder de helft van de taxatiekosten zullen betalen. Het gerecht zal overgaan tot benoeming van dhr. A. Wilson van Wilson Consultancy N.V. tot taxateur om een taxatierapport van de woning op te stellen. Partijen dienen zoals afgesproken ieder de helft van de kosten van het rapport te dragen en dienen ieder een bedrag van Afl. 200,00 (dus in totaal Afl. 400,00) als voorschot vooraf bij de griffie van dit gerecht te storten.

2.2

Partijen kunnen zich nadien, zoals ter comparitie ook al werd besproken, bij akte uitlaten over de getaxeerde waarde, tegen welke prijs de woning te koop gezet zal worden, wat daarbij de minimale verkoopprijs dient te zijn en bij welke makelaar de woning te koop gezet zal worden. Aan partijen wordt verzocht daarover zoveel mogelijk een gezamenlijk standpunt in te nemen.

2.3

In afwachting van de benoeming van de taxateur, zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

3.1

gelast een deskundigenonderzoek;

3.2

benoemt tot deskundige:

dhr. Antonio Wilson

Contactgegevens:

Wilson Consultancy N.V.

[adres deskundige]

Tel:[telefoonnummer]

Fax:[faxnummer]
Email: [emailadres]

3.3

bepaalt dat de deskundige na kennisneming van alle relevante stukken van het geding en ontvangst van het voorschot een schriftelijk en gemotiveerd taxatierapport op te stellen betreffende het onroerend goed, plaatselijk bekend als [adres], met vaststelling van de marktwaarde;

3.4

bepaalt dat de deskundige bij zijn onderzoek partijen in de gelegenheid zal stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, alsmede dat van het één en ander uit het schriftelijke bericht zal blijken;

3.5

bepaalt dat partijen aan de deskundige elke door hem verlangde medewerking zullen verlenen;

3.6

bepaalt dat de deskundige alvorens zijn bericht aan het gerecht uit te brengen aan partijen een conceptbericht dient toe te zenden en hun de gelegenheid dient te geven tot het leveren van commentaar op dat conceptbericht, waarbij de deskundige in het definitief bericht dient in te gaan op het eventuele commentaar van partijen;

3.7

bepaalt dat partijen uiterlijk binnen twee weken na dit vonnis ieder Afl. 200,00 dienen te voldoen ter griffie van dit gerecht, onder vermelding van het zaaknummer (AR 645 van 2014) en de datum van dit vonnis, ter dekking van het voorschot van de deskundige;

3.8

bepaalt dat de deskundige zijn werkzaamheden niet hoeft aan te vangen indien het voorschot niet, niet volledig of niet tijdig ter griffie zijn voldaan;

3.9 (

toevoeging)bepaalt dat de deskundige, indien het voorschot tijdig ter griffie wordt betaald, uiterlijk op 31 juli 2017 (in overleg met deskundige(n) te bepalen periode, maar in beginsel niet later dan drie maanden)een schriftelijk gemotiveerd en door hem ondertekend rapport ter griffie van dit gerecht (door verzending naar het gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, J.G. Emanstraat no. 51, Oranjestad, Aruba) in drievoud dient neer te leggen, onder vermelding van het zaaknummer (AR 645 van 2014), tezamen met zijn einddeclaratie;

3.10

verwijst de zaak naar de rol van 23 augustus 2017 direct peremptoir voor indiening van akten zijdens beide partijen gelijktijdig, zoals in r.o. 4.2 bedoeld, waarna partijen nog gelijktijdig een antwoordakte zullen mogen nemen, direct peremptoir;

3.11

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 28 juni 2017 in aanwezigheid van de griffier.