Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:51

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-01-2017
Datum publicatie
27-01-2017
Zaaknummer
A.R. no. 207 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verdeling nalatenschap en ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 18 januari 2017

Behorend bij A.R. no. 207 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

1. [Eiseres 1],

2. [Eiseres 2],

3. [Eiseres 3],

4. [Eiseres 4],

5. [Eiseres 5],

6. [Eiseres 6],

7. [Eiseres 7],

8. [Eiseres 8],

9. [Eiseres 9],

10. [Eiseres 10],

allen voor deze zaak gedomicilieerd ten kantore van hun hierna genoemde in Aruba gevestigde advocaat,

eisers,

hierna gezamenlijk ook te noemen: [Eiseres 1] c.s.,

gemachtigde: de advocaat mr. R.J. Kock,

tegen:

1. [Gedaagde 1],

hierna ook te noemen: [Gedaagde 1],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

2. [Gedaagde 2],

gemachtigde: de advocaat mr. V.A.V. Carlo,

3. [Gedaagde 3]

gemachtigde: de advocaat mr. C.J. Hart,

allen wonende in Aruba,

gedaagden,

hierna gezamenlijk ook te noemen: [Gedaagde 1] c.s..

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de respectieve conclusies van antwoord van [Gedaagde 1], [Gedaagde 2] en van [Gedaagde 3], die van [Gedaagde 2] met producties;

-de conclusie van repliek, tevens houdende een akte strekkende tot vermindering van eis;

-de respectieve conclusies van dupliek van [Gedaagde 1], [Gedaagde 2] en van [Gedaagde 3].

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Na vermindering van eis vorderen [Eiseres 1] c.s. dat het Gerecht bij vonnis beslist zoals staat omschreven in de in de conclusie van repliek neergelegde akte tot wijziging van eis.

2.2

Behoudens ter zake van de proceskosten voeren [Gedaagde 1] c.s. geen verweer.

3 DE BEOORDELING

3.1

De niet door [Gedaagde 1] c.s. bestreden vorderingen van [Eiseres 1] c.s. tot verdeling van de bij partijen genoegzaam bekende nalatenschap met betrekking tot het daarvan deeluitmakende bij partijen eveneens genoegzaam bekende onroerend goed en de ontruiming daarvan door [Gedaagde 1] komen het Gerecht onrechtmatig noch ongegrond voor. Die vorderingen zullen daarom worden toegewezen als na te melden.

3.2

De aard van deze procedure brengt met zich dat de proceskosten zullen worden gecompenseerd tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt. Het Gerecht ziet geen grond om [Eiseres 1] c.s. te veroordelen in de proceskosten van [Gedaagde 1] c.s..

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-gelast de verdeling tussen partijen van de nalatenschap van wijlen de moeder van partijen met betrekking tot het van die nalatenschap deel uitmakende onroerend goed (een woning) staande en gelegen in Aruba te [Adres], in die zin dat dit onroerend goed moet worden verkocht en dat de netto opbrengst van die verkoop gelijkelijk moet worden verdeeld tussen partijen (ieder van hen 1/13 deel);

-bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van alle rechtshandelingen die moeten worden verricht door die deelgenoot of deelgenoten die weigerachtig is of zijn om die verdeling te realiseren;

-bepaalt dat [Gedaagde 1] voormeld onroerend goed (ofwel voormelde woning) moet ontruimen en verlaten met alle goederen en al degenen die zich aldaar van harentwege bevinden uiterlijk twee maanden gerekend vanaf de datum dat er een (ver)koopovereenkomst is gesloten met de koper van dat onroerend goed;

-compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 18 januari 2017 in aanwezigheid van de griffier.