Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:507

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-06-2017
Datum publicatie
30-06-2017
Zaaknummer
117 van 2017
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Medeplegen van diefstal met geweld. Gevangenisstraf van achttien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk; proeftijd twee jaar. Vordering benadeelde partij toegewezen en schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1993 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 1 juni 2017. De verdachte is verschenen, bijgestaan door haar raadsvrouw, mr. E.M.J. Cafarzuza.

De officier van justitie, mr. W.V. Gerretschen, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van het feit te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest en een proeftijd van twee jaar.

De raadsvrouw heeft het woord tot verdediging gevoerd.

De benadeelde partij, dhr. [slachtoffer], heeft ter terechtzitting een vordering tot schadevergoeding ingediend.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is, met inachtneming van de gevorderde en toegewezen wijzigingen, tenlastegelegd:

dat zij op of omstreeks 16 mei 2016 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, onder meer, heeft weggenomen een portemonnee inhoudende ongeveer Afl 277,-, althans een hoeveelheid geld, en/of één of meer documenten, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of haar mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld onder meer hierin bestond dat zij, en/of haar mededader(s);

- die [slachtoffer] heeft/hebben meegenomen naar een afgelegen en/of donkere plek en/of

- in de auto van die [slachtoffer] stapte(n) en een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, tegen de nek van die [slachtoffer] heeft/hebben geplaatst en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft/hebben gezegd: “ Nami tur bo plaka of mi ta matabo”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- tijdens die worsteling de portemonnee uit de broekzak heeft weggenomen en/of

- die [slachtoffer] met zijn (tot vuistgebalde) hand(en) tegen het gezicht heeft/hebben geslagen.

althans, voor zover vorenstaande niet tot een veroordeling leidt:

dat [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2], op of omstreeks 16 mei 2016 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, onder meer, heeft weggenomen een portemonnee inhoudende ongeveer Afl 277,-, althans een hoeveelheid geld, en/of één of meer documenten, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of haar mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld onder meer hierin bestond dat zij, en/of haar mededader(s);

- in de auto van die [slachtoffer] stapte(n) en een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, tegen de nek van die [slachtoffer] heeft/hebben geplaatst en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft/hebben gezegd: “ Nami tur bo plaka of mi ta matabo”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- tijdens die worsteling de portemonnee uit de broekzak heeft weggenomen en/of

- die [slachtoffer] met zijn (tot vuistgebalde) hand(en) tegen het gezicht heeft/hebben geslagen,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 16 mei 2016 in Aruba opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verstrekt door

- die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 3] mee te delen dat verdachte en/of die [medeverdachte 2] met die [slachtoffer] hadden afgesproken om seks te hebben en/of

- die [slachtoffer] heeft meegenomen naar een afgelegen en/of donkere plek en/of

- aan die [slachtoffer] te vragen of die in het bezit was van een schaar.

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

dat zij op of omstreeks 16 mei 2016 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, onder meer, heeft weggenomen een portemonnee inhoudende ongeveer Afl 277,-, althans een hoeveelheid geld, en/of één of meer documenten, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of haar mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld onder meer hierin bestond dat zij, en/of haar mededader(s);

- die [slachtoffer] heeft/hebben meegenomen naar een afgelegen en/of donkere plek en/of

- in de auto van die [slachtoffer] stapte(n) en een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, tegen de nek van die [slachtoffer] heeft/hebben geplaatst en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft/hebben gezegd: “ Nami tur bo plaka of mi ta matabo”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- tijdens de worsteling de portemonnee uit de broekzak heeft weggenomen en/of

- die [slachtoffer] met zijn (tot vuistgebalde) hand(en) tegen het gezicht heeft/hebben geslagen.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring cursief weergegeven verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de navolgende wettige bewijsmiddelen zijn vervat.

Voor zover de hieronder opgenomen bewijsmiddelen worden aangeduid als ‘bijlage’, betreft het bijlagen bij het proces-verbaal van relaas van het Korps Politie Aruba, Divisie Algemene Recherche, nr. A-[nummer] met mutatienummer [mutatienummer], in de wettelijke vorm opgemaakt en op 30 januari 2017 ondertekend door [verbalisant], hoofdagent eerste klasse, bij voormeld korps.

Bijlage 1

1. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 18 mei 2016 gesloten en getekend door [verbalisant], agent bij voormeld korps, voor zover inhoudende, als aangifte [slachtoffer], -zakelijk weergegeven-:

Op 16 mei 2016 tussen de tijdstippen 21:05 uur en 22:00 uur was ik naar de [naam bar] te [naam district] gereden om te drinken en om animeermeisjes te zoeken. In de [naam bar] werd ik door twee vrouwen benaderd. Eén van hen heeft een bruine huidskleur en de andere een blanke huidskleur. We hadden tussen ons drieën een afspraak gemaakt om naar het appartementencomplex gelegen ter hoogte van het [plaats] te [naam district] te gaan om daar een appartement te huren om te seksen. Doordat ik niet wist waar dit appartementencomplex gelegen is, zei ik tegen de vrouwen dat één van hen met mij moest meerijden om mij het appartementencomplex te wijzen. Zij gingen hiermee akkoord en de blanke vrouw stapte samen met mij in de auto en de andere vrouw reed in een andere auto ons achterna. Toen we voor de voormalige [naam supermarkt] Supermarket te [naam district] waren aangekomen, zei de blanke vrouw die mij vergezelde om linksaf te slaan. Daarna moest ik op haar verzoek naast de begraafplaats gelegen te [plaats] parkeren. Toen ik mijn auto daar geparkeerd had zei ik tegen de blanke vrouw dat ik het niet leuk vond om daar te parkeren. Daarna vroeg ik ook aan haar waarom haar vriendin haar auto ver van mijn auto had geparkeerd. Ik zei tegen de blanke vrouw om tegen haar vriendin te zeggen om dichterbij naast mijn auto te komen parkeren. De blanke vrouw stapte uit de auto en zij liep naar de auto waarin de bruine vrouw zat. Ongeveer twee minuten later stapte een voor mij onbekende man mijn auto binnen en zonder enige reden of aanleiding daartoe plaatste hij een groot mes tegen mijn nek. Hij zei in een bedreigende toon tegen mij in het Papiamento: “Nami tur bo placa of mi ta matabo”. Onmiddellijk hierna hield ik het mes aan het handvat vast en ik begon met de man te worstelen. Door de worsteling vielen wij beiden vanuit mijn auto. Tijdens de worsteling had de gewapende overvaller mijn portemonnee vanuit mijn rechterbroekzak gehaald en weggenomen. In mijn portemonnee had ik het bedrag van tweehonderdzevenenzeventig Arubaanse Florins en voor mij zeer belangrijke documenten. Hierna stond de gewapende overvaller van de grond op en hij had mij met één van zijn tot vuist gebalde handen een harde vuistslag op mijn gezicht toegediend waardoor hij mijn bril vernielde.

Bijlage 3

2. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 23 mei 2016 gesloten en getekend door [verbalisant] voornoemd, voor zover inhoudende, als verklaring van de getuige [getuige], -zakelijk weergegeven-:

Op 16 mei 2016 omstreeks 21:00 uur stond ik achter de toonbank van de [naam bar]. Ik zag dat het meisje dat ik als [medeverdachte 2] ken de [naam bar] binnenliep. Zij begon met een Chinees te spreken. Ik zag dat [medeverdachte 2] en de Chinees bij de toonbank gingen zitten. Een paar minuten later kwam de man die ik ken als [medeverdachte 1] de [naam bar] binnen. Hij is de vriend van [medeverdachte 2].

Bijlage 10

3. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 24 november 2016 gesloten en getekend door [verbalisant 1] en [verbalisant 2], beiden brigadiers eerste klasse bij voormeld korps, voor zover inhoudende, als eerste verhoor verdachte [medeverdachte 2], -zakelijk weergegeven-:

In de maand mei 2016 was ik op een avond met mijn auto richting de binnenstad van [naam district] gereden. Ik heb mijn vriendin [verdachte] in de [naam bar] ontmoet. Een onbekende man, die lijkt op een Chinees, zei tegen ons: “Mi kier hasi un 3 some cu boso, boso ta dushi” en “Mi ta duna boso cada un 100 florin”. Ik moet opmerken dat ik in geldnood verkeer. Mijn financiële situatie thuis is niet zo goed. Hierdoor heb ik zijn aanbod aangenomen. [verdachte] ging ook akkoord met zijn aanbod. Toen de man ons het geld had aangeboden om met hem te gaan seksen, voordat wij met hem vertrokken, had [verdachte] een whatsapp bericht naar [medeverdachte 1] opgestuurd om hem in kennis te stellen dat wij met de man zouden gaan. Dus het was als het ware een soort plan dat beraamd werd op dat moment om ons te volgen om de man te gaan beroven.

Bijlage 22

4. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 24 november 2016 gesloten en getekend door [verbalisant 1], voornoemd, en [verbalisant 2], brigadier eerste klasse bij voormeld korps, voor zover inhoudende, als tweede verhoor verdachte [medeverdachte 2], -zakelijk weergegeven-:

Op die specifieke avond bood de Chinese man mijn vriendin [verdachte] en mij inderdaad aan om met hem te gaan seksen. Ik liep richting mijn auto en zag dat [medeverdachte 1] naast mijn auto stond. Ik had hem op dat moment gezegd waar [verdachte] en ik mee bezig waren. Ik had hem verteld dat een Chinese man ons tweehonderd Arubaanse Florins had aangeboden om samen met hem te gaan seksen. Ik trad op als bestuurder van de auto. [medeverdachte 1] had tegen mij gezegd dat hij en zijn vriend [medeverdachte 3] met mij mee zullen rijden. Op een gegeven moment zag ik dat de Chinese man zijn auto tot stilstand had gebracht ter hoogte van de begraafplaats van Zeewijk. Ik had mijn auto ook op die weg tot stilstand gebracht. Ik zag dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] vanuit mijn auto waren gestapt en dat beiden in de richting van de auto van de Chinese man renden. Ik zag dat [medeverdachte 3] bij het uitstappen van mijn een auto een groot keukenmes in zijn bezit had. Ik zag hierna dat [verdachte] rennend naar mijn auto was gekomen. Zij stapte in mijn auto. [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] waren naar mijn auto teruggekeerd. Wij waren toen met ons vieren wederom naar de binnenstad van [naam district] gereden.

Bijlage 20

5. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 2 december 2016 gesloten en getekend door [verbalisant 1] en [verbalisant 2] voornoemd, voor zover inhoudende, als eerste verhoor verdachte [verdachte], -zakelijk weergegeven-:

Ze noemen mij [verdachte]. [medeverdachte 2] is een kennis van mij. Haar vriend heet [medeverdachte 1]. Op 16 mei 2016 was ik naar de binnenstad van [naam district] gegaan en ik had daar mijn vrienden ontmoet. Met mijn vrienden bedoel ik [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3]. Op een gegeven moment was ik de [naam bar] binnengestapt en ik had [medeverdachte 2] daarbinnen ontmoet. Ik zag dat [medeverdachte 2] daarbinnen met een Chinese man aan het praten was. De Chinese man zei tegen mij en [medeverdachte 2]: “Si boso dos kier mi ta duna boso 100 florin anto mi ta chinga boso dos. Boso ta Arubiana puta barata”. Ik stapte samen met de Chinese man in zijn auto. Ik had geen enkele intentie om met de Chinees te gaan seksen. Ik zag dat [medeverdachte 2] als bestuurster in haar auto was gestapt en haar auto had gestart. De Chinees begon in westelijke richting weg te rijden en [medeverdachte 2] reed ons achterna in haar auto. Op een gegeven moment was [medeverdachte 2] ons voorbij gereden en zij had haar auto ter hoogte van een begrafenisplaats geparkeerd. De Chinees parkeerde zijn auto ietsje verderop voor de auto van [medeverdachte 2]. Op een gegeven moment zag ik dat [medeverdachte 1] de Chinees met kracht vanuit zijn auto had gerukt. Ik zag dat [medeverdachte 1] met de Chinees begon te worstelen en hem met zijn tot vuist gebalde handen begon te mishandelen. Ik zag dat [medeverdachte 3] in gezelschap van [medeverdachte 1] was en dat zij samen de man aan het mishandelen waren. Nadat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] de Chinees hadden mishandeld en hij op de grond bleef liggen waren zij de auto van [medeverdachte 2] binnengestapt. Hierna waren wij weer naar de binnenstad van San Nicolaas gereden om verder te gaan trippen. De achternaam van [medeverdachte 3] is [achternaam].

Bewijsoverwegingen

De verdediging heeft betoogd dat de verdachte alleen het opzet heeft gehad om samen met medeverdachte [medeverdachte 2] geld van het slachtoffer af te pakken. Zij wist niet dat medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] bij medeverdachte [medeverdachte 2] in de auto waren gestapt en dat er geweld en een mes zou worden gebruikt. De verdediging heeft betoogd dat de verdachte niet het opzet, ook niet in voorwaardelijke zin, heeft gehad op diefstal met geweld en/of bedreiging met geweld.

Het gerecht verwerpt het verweer van de verdediging. Medeverdachte [medeverdachte 2] heeft in haar eerste verklaring bij de politie verklaard dat zij samen met de verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] het plan had beraamd om het slachtoffer te gaan beroven, hetgeen het toepassen van geweld en/of het bedreigen met geweld impliceert. Nadien heeft medeverdachte [medeverdachte 2] weliswaar andersluidende verklaringen afgelegd, maar het gerecht hecht geen geloof aan die nadere verklaringen van medeverdachte [medeverdachte 2] en evenmin aan die van de verdachte voor zover deze inhouden dat zij alleen van plan zijn geweest om met zijn tweeën het slachtoffer zijn geld af te pakken. Niet valt in te zien waarom medeverdachte [medeverdachte 2] in haar eerste verklaring heeft verklaard over een vooropgezet plan om het slachtoffer te gaan beroven, waarmee zij zichzelf en ook de medeverdachten belastte, indien dit niet echt zo is gegaan. De verdachte en haar mededaders hebben het slachtoffer misleid en hem naar een afgelegen, donkere plek meegenomen, waar voldoende gelegenheid was om het slachtoffer te beroven. De verdachte is vervolgens uit de auto van de Chinese man gestapt om medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] de beroving te laten plegen. Voorts acht het gerecht relevant dat de verdachte samen met medeverdachte [medeverdachte 2] in de auto van [medeverdachte 2] is blijven wachten terwijl de beroving plaatsvond en dat zij daarna gezamelijk met zijn vieren met de buit zijn weggereden.

Het gerecht is van oordeel dat de verdachte zo nauw en bewust met de medeverdachten heeft samengewerkt dat, zoals is bewezenverklaard, sprake is van medeplegen. Er is sprake geweest van een nauwe en bewuste samenwerking, waarbij de intellectuele en materiële bijdrage aan het delict van de verdachte, te weten het beramen van de beroving, het misleiden van het slachtoffer, het brengen van het slachtoffer naar een afgelegen, donkere plek, het wachten op de mededaders terwijl de beroving plaatsvond en het gezamenlijk weer met de buit vertrekken, van voldoende gewicht is.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

diefstal, vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo. 2:289 van het Wetboek van Strafrecht

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte en haar mededaders hebben een man van zijn portemonnee met inhoud beroofd, waarbij geweld is gebruikt en is gedreigd met een mes. Twee mededaders hebben daarbij geweld toegepast. De beroving moet voor het slachtoffer een angstige en schokkende ervaring zijn geweest. Hij kan nog langdurig de gevolgen hiervan ondervinden. Dit wordt de verdachte zwaar aangerekend. Verder veroorzaken feiten zoals deze niet alleen gevoelens van angst bij de directe slachtoffers ervan, maar versterken zij ook gevoelens van onveiligheid in de Arubaanse samenleving. Als schadelijk voor het imago voor Aruba als relatief veilig land, kunnen zij op termijn ook de economie en welvaart van dit land ondermijnen.

Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is op zich geïndiceerd.

Ten voordele van verdachte geldt dat zij niet eerder strafrechtelijk is veroordeeld. Het gerecht houdt voorts ten voordele van de verdachte rekening met het feit dat de verdachte zelf geen geweld heeft toegepast en ook dat zij als alleenstaande moeder de zorg heeft over twee kleine kinderen.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur. Het gerecht zal een deel van deze straf voorwaardelijk opleggen, teneinde de verdachte in te scherpen zich gedurende de proeftijd niet weer aan misdrijf schuldig te maken en haar tevens in staat te stellen binnen afzienbare tijd de zorg voor haar kinderen weer op zich te kunnen nemen.

9 Benadeelde partij

Het slachtoffer heeft zich als benadeelde partij in het strafgeding gevoegd en een bedrag van Afl. 2.578,- aan schadevergoeding gevorderd. Dit bedrag is opgebouwd als volgt:

- Afl. 235,- voor vervanging van kaartjes van AZV, PriceSmart, alsmede een cedula en rijbewijs,

- Afl. 1996,- voor de aanschaf van een nieuwe bril,

- Afl. 70,- voor de aanschaf van een nieuwe portemonnee,

- Afl. 277,- zijnde het weggenomen geldbedrag.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan, dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten gevolge van het door verdachte gepleegde feit, als bewezen verklaard, welke schade derhalve aan verdachtes schuld te wijten is. De hoogte van die schade is, gelet op de ter terechtzitting getoonde bescheiden, genoegzaam komen vast te staan tot een bedrag van Afl. 2578,-, vermeerderd met de kosten die tot op heden worden begroot op nihil.

De vordering van de benadeelde partij, die in die vordering ontvankelijk is, is toewijsbaar. De verdachte is voor de schade naar burgerlijk recht hoofdelijk aansprakelijk, met dien verstande dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door een mededader is betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.

Schadevergoedingsmaatregel

Nu verdachte jegens voornoemde benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het bewezenverklaarde is toegebracht en verdachte voor dat feit zal worden veroordeeld, zal het gerecht de verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan het Land Aruba van een bedrag groot Afl. 2578,- ten behoeve van de benadeelde partij, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door vijfendertig (35) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

Voorts wordt bepaald dat voor zover dit bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een mededader aan de benadeelde partij en/of het Land is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen, alsmede dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan het Land en dat betalingen aan het Land in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is mede gegrond op de artikelen 1:13, 1:62 en 1:78 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

Het gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde feit zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ACHTTIEN (18) maanden;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

beveelt dat van deze straf een gedeelte, groot ZES (6) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij later anders mocht worden gelast op grond dat de veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt bepaald op twee (2) jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

veroordeelt de verdachte op de eis van de benadeelde partij [slachtoffer] -hoofdelijk in die zin dat als (één van) mededader(s) heeft/hebben betaald de verdachte in zoverre zal zijn bevrijd- om aan deze tegen kwijting te betalen een bedrag van Afl. 2578,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd achtenzeventig florin). De verdachte wordt voorts veroordeeld in de kosten, door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de verplichting op tot betaling aan het Land Aruba ten behoeve van de benadeelde partij van een bedrag van Afl. 2578,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd achtenzeventig florin), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van vijfendertig (35) dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de opgelegde verplichting tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet opheft;

bepaalt dat voor zover dit bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een mededader aan de benadeelde partij en/of het Land is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen, alsmede dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan het Land en dat betalingen aan het Land in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. M. Schoemaker en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 22 juni 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.