Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:503

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-06-2017
Datum publicatie
30-06-2017
Zaaknummer
E.J. no. 986 van 2017/AUA201700791
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ontbinding, ontoelaatbaar fysiek handelen een dringende reden voor ontslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3389
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 20 juni 2017

Behorend bij E.J. no. 986 van 2017/AUA201700791

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

de naamloze vennootschap

GRAPE HOLDING N.V.,

gevestigd in Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: Grape,

gemachtigde: de advocaat mr. G.W. Rep,

tegen:

Verweerder,

wonende in Aruba,

verweerder,

hierna ook te noemen: [verweerder],

gemachtigde: mr. H.G. Figaroa.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak.

1.2

Die behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 8 juni 2017. Grape is ter zitting verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door [Y] (directeur personeelszaken bij Grape). [verweerder] is verschenen samen met zijn gemachtigde. [verweerder] heeft ter zitting gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om te antwoorden op het verzoekschrift. Daarop heeft Grape gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om te repliceren, en dat onder overlegging van pleitaantekeningen. Tot slot heeft [verweerder] gedupliceerd.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Grape verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van de in het verzoekschrift omschreven gewichtige redenen indien en voor zover die arbeidsovereenkomst nog steeds bestaat, zonder toekenning aan [verweerder] van een door Grape te betalen billijkheidsvergoeding, kosten rechtens.

2.2

[verweerder] voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door Grape verzochte.

2.3

Voorzover voor de beslissing van belang worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Vast staat tussen partijen het volgende. [verweerder] heeft op 23 april 2017 gedurende of in aansluiting op een op de werkvloer van Grape - naar het oordeel van het Gerecht volstrekt ontoelaatbare - heftige woordenwisseling tussen hem en zijn bij partijen genoegzaam bekende collega die collega in fysieke zin aangevallen, als gevolg waarvan die collega door vanuit een kast vallend glas bloedend gewond is geraakt aan zijn gezicht. Nadat die collega [verweerder] daarna nogmaals dreigend op hem af zag komen heeft hij (die collega dus) een mes ter hand genomen waarmee hij achter [verweerder] is aangegaan totdat andere collega’s hem stopten.

3.2

Met Grape is het Gerecht van oordeel dat [verweerder] met zijn hiervoor omschreven volstrekt ontoelaatbaar fysiek handelen een dringende reden voor ontslag heeft gegeven aan Grape. Daarmee is de grond voor de ontbinding van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst gegeven. Dat Grape er voor heeft gekozen om bedoelde collega van [verweerder] op een minder ingrijpende wijze disciplinair aan te pakken doet daar niet aan af. Dit klemt temeer omdat aannemelijk is dat de hiervoor omschreven fysieke reactie van die collega het directe gevolg was van de aanval van [verweerder] en het daarna opnieuw dreigend benaderen door [verweerder] van die collega, en gesteld noch is gebleken dat de collega [verweerder] heeft verwond met het mes.

3.3

De tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden als na te melden. Er bestaat geen grond of aanleiding om een door Grape te betalen billijkheidsvergoeding toe te kennen aan [verweerder].

3.4

[verweerder] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Grape, tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 185,27 =) Afl. 635,27 aan verschotten (griffiegeld en oproepkosten) en Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 5, ad Afl. 1.250,-- per punt).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-ontbindt de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst per heden (20 juni 2017 dus) indien en voorzover in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat die overeenkomst nog steeds bestaat;

-verklaart deze beschikking voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 20 juni 2017.