Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:490

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-06-2017
Datum publicatie
29-06-2017
Zaaknummer
EJ nr. 88 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-benoeming bewindvoerder ex artikel 1:409 BWA

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 20 juni 2017

Behorend bij EJ nr. 88 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[X],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

procederend in persoon.

Belanghebbende:

[Y],

geen bekende woon- of verblijfplaats.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 17 januari 2017,

 • -

  de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 9 mei 2017,

  waaruit blijkt dat is verschenen de verzoeker in persoon. De belanghebbende heeft, hoewel behoorlijk te zijn opgeroepen, geen verweerschrift ingediend en is ook niet ter zitting verschenen.

 • -

  Met instemming van verzoeker heeft de rechter na afloop van de behandeling contact gezocht met notaris H.M. Rodriguez-Taekema, notaris te Aruba.

 • -

  De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Op het kantoor van notaris mr. H.M. Rodriguez-Taekema is in behandeling de overdracht van de navolgende registergoederen:

- een perceel eigendomsgrond, groot zevenduizend vierhonderd vierkante meter (7.400 m2), gelegen te [adres] in Aruba, kadastraal bekend als tweede afdeling sectie [sectie] nummer [nummer];

- een perceel eigendomsgrond, groot eenduizend vierhonderd drie├źnnegentig vierkante meter (1.493 m2), gelegen te [adres] in Aruba, kadastraal bekend als tweede afdeling sectie [sectie] nummer [nummer];

- een perceel eigendomsgrond, groot vijfduizend negenhonderd zevenentachtig vierkante meter (5.987 m2), gelegen te [adres] in Aruba, kadastraal bekend als tweede afdeling sectie [sectie] nummer [nummer];

met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als [adres] (hierna: de registergoederen).

2.2

Verzoeker is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met mevrouw [Y] (hierna: [Y]). [Y] is door de ontbinding van het huwelijksgoederengemeenschap medegerechtigd geraakt in voornoemde registergoederen.

2.3 [

Y] heeft zich op [datum] 1999 laten uitschrijven uit het Bevolkingsregister van Aruba, met als plaats van bestemming Nederland.

3 HET VERZOEK

Verzoeker verzoekt het gerecht om het aan [Y] toekomende aandeel in voormelde registergoederen onder bewind te stellen en verzoeker als bewindvoerder te benoemen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:409 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA). Het eerste lid van dit artikel bepaalt het volgende. Indien iemand die zijn woonplaats heeft verlaten, niet voldoende orde op het bestuur van zijn goederen heeft gesteld en er noodzakelijkheid bestaat om daarin geheel of gedeeltelijk te voorzien of de afwezige te doen vertegenwoordigen, benoemt de rechter, op verzoek van belanghebbenden, een bewindvoerder ten einde het bewind over het geheel of een gedeelte van de goederen van de afwezige te voeren en diens overige belangen waar te nemen. Ingevolge het tweede lid wordt, voor de toepassing van deze afdeling met iemand die zijn woonplaats heeft verlaten, gelijk gesteld degene wiens bestaan onzeker is geworden, of die onbereikbaar is, ook al staat niet vast dat hij zijn woonplaats heeft verlaten.

4.2

Het gerecht overweegt als volgt. Gelet op de inhoud van het verzoekschrift, de oproepingen van [Y] in het openbaar en haar afwezigheid ter zitting, is het gerecht van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat [Y] afwezig is in de zin van art. 1:409 BWA en dat de noodzaak bestaat om [Y], in verband met de overdracht van de registergoederen, te doen vertegenwoordigen. Uit de telefonisch bij voornoemde notaris ingewonnen informatie blijkt dat het aan [Y] toekomende aandeel in geld door de notaris voor haar apart zal worden gehouden.

4.3

Gelet op het voorgaande zal het gerecht, overeenkomstig art. 1:409 BWA, verzoeker als bewindvoerder benoemen ten einde het bewind over het aandeel van [Y] in voormelde registergoederen te voeren.

5 BESLISSING

Het gerecht:

benoemt [X], geboren op [datum] 1961 in Aruba, tot bewindvoerder ten einde het bewind over het aandeel van [Y] in de registergoederen, te voeren.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 20 juni 2017 door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.