Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:453

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-06-2017
Datum publicatie
20-06-2017
Zaaknummer
E.J. no. 2923 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Dringende reden voor een ontslag op staande voet. Werknemer heeft zich op ontoelaatbare seksistische wijze bejegend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3168
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 juni 2017

Behorend bij E.J. no. 2923 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende in Aruba,

verzoeker,

hierna ook te noemen: [Verzoeker],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Illes,

tegen:

de naamloze vennootschap

DESAROLLOS HOTELCO CORPORATION DHC ARUBA N.V.,

h.o.d.n. The Ritz-Carlton Aruba

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Ritz,

gemachtigde: de advocaat mr. D. Canwood.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het verweerschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak gehouden ter terechtzitting van 7 maart 2017.

1.2

Uit die aantekeningen blijkt dat [Verzoeker] ter zitting is verschenen samen met zijn gemachtigde. Ritz is verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door mw. [A] en mw. [B] (general manager casino respectievelijk hoofd personeelszaken bij Ritz). [Verzoeker] heeft gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om te reageren op het verweerschrift. Ritz heeft vervolgens gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om te reageren op die reactie van [Verzoeker], en dat onder overlegging van pleitaantekeningen voorzien van toegelaten producties (waaronder begrepen ter zitting uitgekeken videobeeldmateriaal).

1.3

Beschikking is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Naast verlof tot kosteloos procederen verzoekt [Verzoeker] dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking:

a. Ritz beveelt om [Verzoeker] weer te werk te stellen in de door hem laatstelijk vervulde functie;

b. bepaalt dat Ritz ten behoeve van [Verzoeker] een dwangsom verbeurt van Afl. 250,-- voor iedere dag of deel daarvan dat RITZ voormeld bevel niet opvolgt;

c. Ritz veroordeelt om aan [Verzoeker] (door) te betalen zijn loon gerekend vanaf 17 februari 2016 tot de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd, achterstallig loon te vermeerderen met de wettelijke verhoging en met wettelijke rente;

d. Ritz veroordeelt om aan [Verzoeker] te betalen een bedrag gelijk aan de door hem gederfde gemiddelde fooi;

e. Ritz veroordeelt in de proceskosten.

2.2

Ritz voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door [Verzoeker] verzochte, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit het daartoe overgelegde bevoegdelijk afgegeven bewijs van onvermogen blijkt dat [Verzoeker] niet in staat is om de kosten van deze procedure te dragen. Aan hem zal daarom verlof tot kosteloos procederen worden verleend.

3.2

Vast staat tussen partijen het volgende. [Verzoeker] is op 4 februari 2014 krachtens een daartoe tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst in loondienst getreden van Ritz, laatstelijk in de functie van casino dealer tegen een loon van Afl. 1.200,-- per quincena. [Verzoeker] heeft op 14 oktober 2016 in een lift in bijzijn van een mannelijke collega de bij partijen genoegzaam bekende vrouwelijke collega met als voornaam [X] (hierna: [X]) gevraagd of zij [Verzoeker] als vriend wilde hebben. Na de afwijzende of negatieve reactie van [X] op die vraag heeft [Verzoeker] vervolgens zijn tong uitgestoken naar [X] terwijl hij daarmee op en neer gaande bewegingen maakte. Ritz heeft [Verzoeker] bij schrijven van 17 februari 2016 per die datum op staande voet ontslagen. [Verzoeker] heeft bij schrijven van 31 oktober 2016 de nietigheid van dat ontslag ingeroepen onder de mededeling dat hij bereid is om zijn bedongen werkzaamheden voor Ritz te verrichten. Ritz heeft niet gereageerd op dat schrijven.

3.3

Als dringende reden voor het aan [Verzoeker] gegeven ontslag stelt Ritz dat [Verzoeker] in het licht van diverse in de als productie 3 bij het verzoekschrift overgelegde ontslagbrief vermelde aan hem gegeven waarschuwingen en opgelegde schorsingen [X] op ontoelaatbare seksistische wijze heeft bejegend zoals hiervoor omschreven. Naar het oordeel van het Gerecht heeft Ritz [Verzoeker] op goede grond ontslagen. Het hiervoor omschreven onmiskenbaar seksueel getinte gedrag van [Verzoeker] naar [X] toe (dat [X] zonder meer als zodanig heeft mogen opvatten of begrijpen) is immers volstrekt ontoelaatbaar en heeft op zichzelf al te gelden als een dringende reden voor ontslag. Dit klemt temeer omdat dit één en ander plaatsvond in een lift, zijnde een kleine afgesloten ruimte uit welke [X] tijdens bedoeld verwerpelijk gedrag niet kon weglopen. Bij dit alles komt nog dat [Verzoeker] de in de ontslagbrief vermelde aan hem gegeven waarschuwingen en opgelegde schorsingen (en zijn daaraan ten gronde liggende eerdere verwijtbare gedragingen) niet of onvoldoende heeft bestreden.

3.4

Vorenstaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van [Verzoeker] zullen worden afgewezen.

3.5 [

Verzoeker] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Ritz, tot aan deze uitspraak begroot op

Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 5, ad Afl. 1.250,-- per punt).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-wijst af het door [Verzoeker] verzochte;

-veroordeelt [Verzoeker] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Ritz, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verleent aan [Verzoeker] verlof tot kosteloos procederen.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 13 juni 2017.