Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:451

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-06-2017
Datum publicatie
20-06-2017
Zaaknummer
EJ nr. 473 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Ondercuratelestelling (geestelijk).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 juni 2017

behorend bij EJ nr. 473 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: mr. M.M. Malmberg,

om ondercuratelestelling van haar broer:

[Verweerder],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [Gerekestreerde].

Belanghebbenden:

[belanghebbende sub 1], zus,

[belanghebbende sub 2], nicht.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 8 maart 2017.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 2 mei 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde en de belanghebbenden in persoon;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling te [adres] van 2 mei 2017, waaruit blijkt dat aanwezig was [Gerekestreerde] in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [Gerekestreerde] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat [Gerekestreerde] niet in staat is om zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de andere familieleden, de schriftelijke verklaring d.d. 26 december 2016 van de huisarts drs. […], en de ondervraging van [Gerekestreerde] is gebleken dat bij hem sprake is van dementie, en dat hij wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

De benoeming van verzoekster als curatrice strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [Gerekestreerde], geboren op [geboortedatum] 1943 in [geboorteplaats], onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice zijn zus, [verzoekster], geboren op [geboortedatum] 1941 in [geboorteplaats] en wonende in [woonplaats],

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 13 juni 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.