Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:450

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-06-2017
Datum publicatie
20-06-2017
Zaaknummer
EJ. nr. 387 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Adoptie verzoek toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 juni 2017

behorend bij EJ. nr. 387 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek (ex artikel 1:227 BW) van:

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde:de advocaat mr. E.M.J. Cafarzuza,

Belanghebbenden:

[minderjarige], het kind, wonende in [woonplaats],

[moeder], hierna te noemen: de moeder, wonende in [woonplaats].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 1 maart 2017;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 2 mei 2017 achter gesloten deuren, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster bijgestaan door mr. D.G. Illes, occuperende voor mr. E.M.J. Cafarzuza. Namens de Voogdijraad was aanwezig mevrouw A. Emmanuel.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit de moeder is op [geboortedatum] 2011 in [geboorteplaats] geboren [minderjarige] (hierna: De minderjarige). De moeder oefende van rechtswege het gezag over de minderjarige alleen uit.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 28 februari 2012 (EJ 462/2012) is de moeder van het ouderlijk gezag ontheven en is Fundacion Guia Mi tot voogdes over de minderjarige benoemd.

2.3

Bij beschikking van dit gerecht van 21 mei 2013 (EJ 664/2013) is Fundacion Guia Mi uit de voogdij ontslagen en is [verzoekster] tot voogdes over de minderjarige benoemd.

2.4

Sedert 2012 verblijft de minderjarige bij verzoekster.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om de adoptie van de minderjarige door verzoekster uit te spreken. Ter onderbouwing van het verzoek is aangevoerd dat de minderjarige sinds 8 maart 2012 bij verzoekster woont en door haar wordt verzorgd en opgevoed.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:227 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) wordt een verzoek tot adoptie alleen toegewezen indien de adoptie in het kennelijk belang is van het kind, en aan de wettelijke voorwaarden van artikel 1:288 BWA wordt voldaan.

4.2

Onweersproken is gesteld dat de minderjarige en de moeder nooit in gezinsverband hebben samengeleefd, dat de moeder zich nimmer heeft bekommerd voor de verzorging en de opvoeding van de minderjarige en dat de moeder feitelijk het ouderlijk gezag nooit heeft uitgeoefend. De minderjarige woont vanaf maart 2012 onafgebroken in gezinsverband met verzoekster. Verzoekster beschouwt de minderjarige als haar dochter en de minderjarige beschouwt verzoekster als haar moeder.

4.3

Nu de moeder niet ter zitting is verschenen en overigens ook geen verweer heeft gevoerd, gaat het gerecht er vanuit dat zij het verzoek niet wenst tegen te spreken.

4.4

De Voogdijraad heeft geen bezwaren geformuleerd tegen de adoptie.

4.5

Op grond van het voorgaande acht het gerecht de verzochte adoptie zowel uit het oogpunt van verbreking van de banden met de moeder als uit het oogpunt van bevestiging van de banden met de verzoekster in het kennelijk belang van de minderjarige. Nu voorts aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, zal het gerecht het verzoek toewijzen.

DE BESLISSING

Het gerecht:

spreekt uit de adoptie van [minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2011 in [geboorteplaats], door [verzoekster], geboren op [geboortedatum] 1983 in [geboorteplaats],

verstaat dat de geslachtsnaam van de geadopteerde [achternaam verzoekster] zal luiden.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, ter zitting van 13 juni 2017 in aanwezigheid van de griffier.