Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:449

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-06-2017
Datum publicatie
20-06-2017
Zaaknummer
EJ nr. 241 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Ondercuratelestelling (geestelijk).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 juni 2017

behorend bij EJ nr. 241 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. P.A.J. van der Biezen,

om ondercuratelestelling van haar echtgenoot:

[Verweeder],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [Gerekestreerde],

Belanghebbenden:

[belanghebbende sub 1],

[belanghebbende sub 2],

[belanghebbende sub 3],

[belanghebbende sub 4],

[belanghebbende sub 5],

de kinderen.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 7 februari 2017.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 21 maart 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde, gerekestreerde in persoon, de belanghebbenden sub 1, 3, 4 en 5 in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [Gerekestreerde] onder curatele wordt gesteld met benoeming van [Verzoekster] tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat hij vanwege een geestelijke ziekte niet meer in staat kan worden geacht zijn eigen belangen te behartigen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de belanghebbenden, de neuroloog dr. […], en de ondervraging van [Gerekestreerde] is gebleken dat bij hem sprake is van dementie, zeer waarschijnlijk van het alzheimer type en dat hij wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2 [

Gerekestreerde] heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van zijnechtgenote tot zijn curatrice. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juli 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [Gerekestreerde], geboren op [geboortedatum] 1935 in [geboorteplaats], onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatricezijn echtgenote, [verzoekster], geboren op [geboortedatum] 1934 in [geboorteplaats] en wonende in [woonplaats],

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 13 juni 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.