Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:447

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-06-2017
Datum publicatie
20-06-2017
Zaaknummer
EJ. nr. 1516 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Adoptie toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 juni 2017

behorend bij EJ. nr. 1516 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek (ex artikel 1:227 BW) van:

[Verzoekster],

wonende in [woonplaats],

VERZOEKSTER,

gemachtigde:de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper,

Belanghebbenden:

[naam minderjarige], het kind, wonende in [woonplaats],

[moeder], hierna te noemen: de moeder, zonder bekende woon- of verblijfplaats in […].

1 DE PROCEDURE

Het eerdere verloop van de procedure blijkt uit de beschikking van dit gerecht van 22 november 2016, waarbij de Voogdijraad is verzocht om onderzoek te verrichten ter beantwoording van de vraag of de adoptie in het kennelijk belang van de minderjarige is. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het rapport van de Voogdijraad, ingediend op 6 maart 2017;

- de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling van 21 maart 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde. Namens de Voogdijraad waren aanwezig mevrouw A. Emmanuel, mevrouw Y. Arendsz en mevrouw D. Lejuez.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE BEOORDELING

2.1

De Voogdijraad heeft in zijn rapport alsook ter zitting geadviseerd het verzoek van verzoeker in te willigen en de adoptie van de minderjarige door de verzoekster uit te spreken. De Voogdijraad heeft naar aanleiding van het door hem verrichte onderzoek geconcludeerd dat de verzoekster de minderjarige verzorgt en opvoedt, dat de moeder van de minderjarige geen contact met de minderjarige heeft, dat de minderjarige de verzoekster als haar moeder beschouwt, en dat de verzoekster bereid is de belangen van de minderjarige te behartigen en over voldoende financiële middelen beschikt om als moeder de opvoeding en verzorging van de minderjarige op zich te nemen.

2.2

Op grond van het voorgaande acht het gerecht de verzochte adoptie uit het oogpunt van bevestiging van de banden met de verzoekster in het kennelijk belang van de minderjarige. Nu voorts aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, zal het gerecht het verzoek toewijzen.

2.3

Verzocht is nog de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Gelet op het bepaalde in artikel 1:230 lid 1 BW is dit verzoek naar zijn aard niet voor toewijzing vatbaar. Ter voorlichting van verzoekster wijst het gerecht er daarbij op dat het met het oog op het verkrijgen van kracht van gewijsde van deze beschikking, van belang is dat zij op de juiste wijze wordt betekend aan de moeder, [moeder], wonende in [woonplaats].

2.4

De proceskosten zullen worden gecompenseerd.

DE BESLISSING

Het gerecht:

spreekt uit de adoptie van [minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2009 in [geboorteplaats], door [verzoekster], geboren op [geboortedatum] 1965 in [geboorteplaats],

compenseert de kosten, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

wijst af het meer of anders gevorderde.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, ter zitting van 13 juni 2017 in aanwezigheid van de griffier.