Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:42

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-01-2017
Datum publicatie
24-01-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1909 van 2016
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Arbeid. Verweerder niet verschenen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 januari 2017

Behorend bij EJ nr. 1909 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[Verzoeker],

kosteloos procederend krachtens beschikking van dit gerecht van 12 oktober 2016,

wonende te Aruba,

VERZOEKER, hierna: [verzoeker],

gemachtigde: de advocaat mr. J.A.R. Bryson,

tegen:

de naamloze vennootschap,

[…] N.V.,

gevestigd te [adres] in Aruba,

VERWEERDER, hierna: [verweerder],

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 11 augustus 2016;

- het exploot van betekening d.d. 20 oktober 2016, waarbij verweerder wederom is opgeroepen om op 8 november 2016 een verweerschrift in te dienen en te verschijnen voor de behandeling;

- het exploot van betekening d.d. 15 november 2016, waarbij verweerder wederom is opgeroepen om op 22 november 2016 een verweerschrift in te dienen en te verschijnen voor de behandeling. [verweerder] is, ondanks behoorlijke oproeping, niet verschenen.

De beschikking is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Verzoeker verzoekt het gerecht toestemming om kosteloos te mogen procederen en om bij beschikking voor recht te verklaren dat de arbeidsovereenkomst op rechtsgeldige wijze op 31 juli 2016 is beëindigd en [verweerder] te veroordelen om de achterstallige lonen van januari 2016 tot en met juli 2016 en cessantia te betalen, vermeerderd met de wettelijke verhoging en wettelijke rente en [verweerder] te veroordelen in de kosten van het geding.

3 DE BEOORDELING

3.1

Verweerder heeft geen gebruik gemaakt van de aan hem aangeboden mogelijkheid om verweer te voeren. Het gerecht beoordeelt de opzegging van de arbeidsovereenkomst met ingang van 31 juli 2016 door [verzoeker] d.d. 5 juli 2016 dan ook als rechtsgeldig. De vordering tot verklaring voor recht zal worden toegewezen. Nu er van de zijde van verweerder geen verweer is gevoerd tegen de vordering tot betaling aan [verzoeker] terzake het achterstallig loon en de cessantia-uitkering en deze voldoende zijn onderbouwd, zal het gerecht de vorderingen toewijzen. Datzelfde geldt voor de vordering tot betaling van de wettelijke verhoging ex artikel 7A:1614q met matiging tot de gebruikelijke 15% en de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

3.2

Verweerder zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op Afl. 50,- griffierecht, op Afl. 190,44 aan explootkosten en op Afl. 500,- aan salaris van gemachtigde. De kosten van het exploot van 20 oktober 2016 blijven in verband met de onjuiste datumvermelding voor rekening van de deurwaarder.

4 DE BESLISSING

De rechter:

4.1

verklaart voor recht dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen op 31 juli 2016 rechtsgeldig is beëindigd;

4.2

veroordeelt verweerder om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [verzoeker] te betalen zijn achterstallig loon vermeerderd met de wettelijke rente ingaande heden en de wettelijke verhoging over het loon, gematigd tot 15%;

4.3

veroordeelt verweerder in de kosten van de procedure aan de zijde van [verzoeker] gevallen;

4.4

verklaart deze beschikking voor de onderdelen 4.2 en 4.3 uitvoerbaar bij voorraad;

4.5

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd in het openbaar uitgesproken op dinsdag 17 januari 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.