Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:419

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-06-2017
Datum publicatie
12-06-2017
Zaaknummer
A.R. 3105 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Ongedaan maken van verbintenissen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 7 juni 2017

Behorend bij A.R. 3105 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

TIELEMAN’S OFFICEMACHINES N.V.,

gevestigd te Aruba,

eiser in conventie, gedaagde in reconventie,

hierna ook te noemen: Tieleman,

gemachtigde: de advocaat mr. Allan F. Kuster,

tegen:

de naamloze vennootschap

VALERO PALM BEACH N.V.

gevestigd te Aruba,

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

hierna ook te noemen: VPB,

gemachtigde: de advocaat mr. J.S. Croes.

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 1 maart 2017;

- de akte uitlating van Tieleman;

- de akte uitlating van VPB.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

in conventie en reconventie

2.1

Voorop wordt gesteld dat volhard wordt bij hetgeen is overwogen en beslist bij tussenvonnis van 1 maart 2017. Bij dit tussenvonnis zijn partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de rechtsgevolgen van de vernietiging van de overeenkomst van 18 februari 2013.

2.2

Tieleman heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en een akte genomen. Hierin heeft Tieleman haar bezwaren tegen de overwegingen en oordelen in het tussenvonnis kenbaar gemaakt. Tieleman is van mening dat er geen sprake is van wederzijdse dwaling en verzoekt het GEA hierop terug te komen. Aan dit verzoek wordt voorbij gegaan. De akte was uitsluitend bedoeld om partijen gelegenheid te geven zich uit te laten over de rechtsgevolgen van de vernietiging. Voor zo ver Tieleman zich niet kan vinden in het tussenvonnis en dit eindvonnis staat haar het rechtsmiddel van hoger beroep ten dienste. Ten aanzien van de rechtsgevolgen van de (in de ogen van Tieleman onterechte) vernietiging, stelt Tieleman simpelweg dat VPB moet betalen hetgeen zij verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst.

2.3

VPB daarentegen stelt zich op het standpunt dat de vernietiging wegens wederzijdse dwaling terecht is uitgesproken. In haar ogen is ongedaan making van de wederzijdse prestaties niet bezwaarlijk. Tieleman dient het betaalde bedrag ad Afl. 23.160,00 terug te betalen en VPB dient de geleverde hard- en software terug te geven.

VPB stelt voorts dat de geleverde arbeid door Tieleman voor haar rekening en risico blijft, nu Tieleman VPB misleid zou hebben door haar niet op de hoogte te brengen van het feit dat het systeem nimmer optimaal zou werken in een gat met een drop-down tube.

2.4

De stelling van Tieleman dat VPB moet betalen met hetgeen zij verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst snijdt geen hout, nu de overeenkomst reeds op 1 maart 2017 vernietigd is. Anders dan Tieleman is het gerecht van oordeel dat het ongedaan maken van de verbintenissen niet bezwaarlijk is. Het enkele feit dat Tieleman ten gevolge van de vernietiging geen vergoeding krijgt voor de geleverde arbeid respectievelijk de gemaakte kosten, leidt niet tot een ander oordeel. Nu Tieleman de professionele partij in deze is, komen de gevolgen van de ongedaan making van de verbintenissen voor haar rekening en risico.

2.5

Uit het voorgaande volgt dat de vordering in conventie wordt afgewezen. Tieleman wordt nu zij in het ongelijk is gesteld in de kosten van conventie veroordeeld, gebaseerd op 2,5 punt van liquidatietarief 5.

2.6

De vordering in reconventie wordt toegewezen, met dien verstande dat in plaats van dat de ontbinding wordt uitgesproken, de overeenkomst vernietigd wordt wegens wederzijdse dwaling. Tieleman wordt in de kosten van reconventie, gebaseerd op 2,5 punt van liquidatietarief 5, veroordeeld.

3. DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht

in conventie

3.1

wijst de vordering van Tieleman af;

3.2

veroordeeld Tieleman in de kosten van conventie, aan de zijde van VPB tot op heden begroot op Afl. 3.125,00 voor salaris gemachtigde.

in reconventie

3.3

vernietigt de overeenkomst tussen partijen wegens (wederzijdse) dwaling;

3.4

veroordeeld Tieleman te betalen aan VPB een bedrag AWG 23.160,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf heden tot aan de dag der voldoening;

3.5

veroordeelt Tieleman in de kosten van reconventie, aan de zijde van VPB tot op heden begroot op Afl. 3.125,00 voor salaris gemachtigde;

3.6

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

3.7

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter, en uitgesproken ter openbare zitting van 7 juni 2017 In tegenwoordigheid van de griffier.