Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:38

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-01-2017
Datum publicatie
24-01-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1297 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Ondercuratelestelling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 januari 2017

behorend bij EJ nr. 1297 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

procederend in persoon,

om ondercuratelestelling van zijn zus:

[Gerekestreerde],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [gerekestreerde].

Belanghebbenden:

[broer 1], de broer,

[broer 2], de broer,

[zus], de zus.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 3 juni 2016.

 • -

  de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 30 augustus 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker en de belanghebbenden in persoon,

 • -

  de verklaring van Sociaal Psychiatrische Dienst (hierna: SPD), ingediend op 27 september 2016,

 • -

  de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling te [adres], waaruit blijkt dat aanwezig was [Gerekestreerde] in persoon,

 • -

  de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling van 6 december 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de partijen en de belanghebbenden in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [Gerekestreerde] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoeker tot curat. Daartoe wordt aangevoerd dat [Gerekestreerde] wegens een psychiatrische aandoening niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoeker, de andere familieleden, de behandelend geneesheer, dr. A.A.M. Dirksz, het hoofd van de SPD, drs. Rafael Lopez, en de ondervraging van [gerekestreerde] is gebleken dat zij een psychiatrische aandoening “Schizofrenie Paranoïde Type” heeft en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

[Gerekestreerde] heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van haar broer tot haar curator. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [Gerekestreerde], geboren op [geboortedatum] 1949 in [geboorteland], onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator haar broer, [verzoeker], geboren op [geboortedatum] 1951 in [geboorteland] en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 17 januari 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.