Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:3

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-01-2017
Datum publicatie
17-01-2017
Zaaknummer
E.J. 704 van 2016
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht, faillissement, doorhaling zaak

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/254
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 januari 2017

Behorend bij E.J. 704 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[naam],

domicilie kiezende te Aruba,

hierna ook te noemen: E*,

gemachtigde: de advocaat mr. G.L. Griffith,

tegen:

de naamloze vennootschap

TIARA AIR N.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Tiara,

gemachtigde: de heer [naam X].

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de behandeling ter zitting van 30 augustus 2016 en de daarvan gemaakte aantekeningen van de griffier.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Sinds februari 2012 is E* voor Tiara werkzaam als piloot, tegen een beloning van USD 6.500,00 bruto, vermeerderd met USD 200,00 als bijdrage in utiliteitskosten, de huur van een appartement in Aruba en de kosten voor een auto.

2.2

In mei 2014 heeft Tiara haar ‘flight operations’ stopgezet vanwege financiële problemen met Venezuela.

2.3

E* beschikte in de periode 30 januari 2015 tot 30 januari 2016 overeen vergunning tijdelijk verblijf in Aruba voor het verrichten van arbeid in loondienst. In mei 2015 heeft Tiara haar vluchten hervat, doch slechts tot oktober 2015.

2.4

Tiara heeft het loon van E* in de periode april 2014 tot oktober 2015 door betaald, zonder dat E* hiervoor werkzaamheden hoefde te verrichten.

2.5

Vanaf oktober 2015 ontvangt E* geen loon meer.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

E* verzoekt - bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Tiara tot betaling van het loon vanaf 1 april 2016 tot de dag dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd , alsmede tot betaling van een bedrag ad USD 68.130,00 zijnde het achterstallige salaris tot maart 2016, vermeerderd met de openstaande vakantiedagen, cq elke andere beslissing in goede justitia vermeent te behoren en Tiara te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.3

Tiara voert hiertegen verweer, dat bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Tiara Air is bij vonnis van 28 november 2016 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. E.H.J. Martis advocaat te Aruba tot curator.

4.2

Zoals uit bovenstaande blijkt heeft E* een vordering ingesteld tegen failliet. Deze vordering strekt tot voldoening van een verbintenis uit de boedel.

4.3

Voor zover tijdens de faillietverklaring aanhangige rechtsvorderingen voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, wordt het geding na de faillietverklaring geschorst om alleen dan voortgezet te worden, indien de verificatie van de vordering betwist wordt. In dit geval wordt hij die de betwisting doet, in de plaats van de gefailleerde partij in het geding. Aldus artikel 25 Faillissementsverordening.

4.4

Voorgaande brengt mee dat E* de vordering bij de curator ter verificatie moet indienen. Alleen als de vordering dan betwist wordt de onderhavige procedure voortgezet. In verband hiermee zal de zaak nu ambtshalve worden doorgehaald om weer te herleven als daartoe een verzoek wordt gedaan.

5 DE BESLISSING

De rechter

5.1

haalt deze zaak ambtshalve door.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken en ondertekend door mr. N.K. Engelbrecht, rechter, ter openbare terechtzitting van dinsdag 10 januari 2017 in aanwezigheid van de griffier.