Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:26

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-01-2017
Datum publicatie
23-01-2017
Zaaknummer
A.R. 2448 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Onrechtmatig. Uitkering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 11 januari 2017

Behorend bij A.R. 2448 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

NAGICO N.V.,

gevestigd te Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: Nagico,

gemachtigde: de advocaat mr. E.A.Th. Kusters,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: [Gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 20 juli 2014 is [gedaagde] betrokken geweest bij een aanrijding.

2.2

In het mutatierapport van de politie is onder meer vermeld:

β€˜De veroorzaker (Unit 1) (GEA: [gedaagde]) reed in zuidelijke richting over de [straatnaam]. De betrokkene (Unit 2) (GEA: vermeend slachtoffer [naam slachtoffer]) reed in noordelijke richting over dezelfde weg. Komende ter hoogte van [perceelnummer] reed de veroorzaker (Unit 1) naar links en botste semi-frontaal tegen de betrokkene (Unit 2). Als gevolg hiervan verloor de betrokkene (Unit 2) de macht over het stuur en vervolgens botste de betrokkene (Unit 2) tegen de stilstaande betrokkene (Unit 3). Ten gevolge hiervan sloeg de betrokkene (Unit 3) tegen de twee betrokkenen/slachtoffers (Unit 4 en 5) waarbij de betrokkenen/slachtoffer (Unit 4) beklemd bleef tussen de betrokkene (Unit 3) en de erfmuur van [perceelnummer] (Unit 6). De andere betrokkene/slachtoffer (Unit 5) vloog door de houten erfportier van [perceelnummer] (Unit 6).

2.3

In het mutatierapport is vermeld dat Unit 1 (de auto van [gedaagde]) schade heeft aan de linker voorhoek, - bumper, verlichting, flank en motorkap.

De schade aan Unit 2 bevindt zich aan de hele voorzijde, voorflanken, linker voorwiel.

2.4

[gedaagde] was ten tijde van het ongeval niet verzekerd.

2.5

De auto van het vermeende slachtoffer is total loss verklaard en de restwaarde op USD 30.000,00 bepaald.

2.6

[slachtoffer] was ten tijde van de aanrijding all-risk verzekerd bij Nagico.

2.7

Bij brief van 26 augustus 2015 maakt Nagico onder meer aanspraak op betaling van een bedrag ad Afl. 31.758,85, welk bedrag zij heeft uitgekeerd aan het slachtoffer [naam slachtoffer].

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Nagico vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeling van [gedaagde] tot betaling van Afl. 31.758,85, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 september 2015, kosten rechtens.

3.2

Nagico grondt de vordering erop dat [gedaagde] jegens haar onrechtmatig handelt doordat hij het geclaimde bedrag niet uitkeert.

3.3 [

gedaagde] voert gemotiveerd verweer, dat bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan de orde is de vraag of [gedaagde] de door aan Nagico [naam slachtoffer] uitgekeerde schade dient te vergoeden.

4.2

Als eerste wordt het verweer van [gedaagde], inhoudende dat Nagico niet ontvankelijk is, besproken. Hiertoe strekt het volgende.

4.3

Met Nagico is het gerecht van oordeel dat dit verweer verworpen dient te worden, omdat uit bijlage II bij de conclusie van repliek volgt dat [naam slachtoffer] ten tijde van het ongeval all-risk verzekerd was. Echter zelfs indien zij slechts WA verzekerd zou zijn geweest, zou dit niet leiden tot niet-ontvankelijkheid van Nagico

4.4

[gedaagde] betwist aansprakelijk te zijn voor de schade die mevrouw [slachtoffer] heeft geleden. Anders dan volgt uit het mutatierapport is hij van mening dat

mevrouw [slachtoffer] zijn weghelft op reed omdat zij aan het telefoneren was en daarom niet oplette.

4.5

De werkelijke toedracht van de aanrijding is voor het gerecht onduidelijk. Het mutatieformulier biedt vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten om [gedaagde] aansprakelijk te houden voor de gevolgen van de aanrijding. Het gerecht heeft Googlemaps geraadpleegd om de locatie van de aanrijding te bekijken, doch de in het mutatieformulier opgenomen straat β€˜[straatnaam]’ is bij Googlemaps onbekend. Voorts is onduidelijk op grond waarvan (getuigenverklaringen? De locatie waar de voertuigen zijn aangetroffen?) de verbalisanten [gedaagde] als enige aansprakelijke voor de aanrijding hebben aangewezen.

4.6

Nu Nagico zich op het standpunt stelt dat [gedaagde] de veroorzaker is van de aanrijding, zal zij deze stelling dienen te bewijzen. Nagico heeft weliswaar slechts in algemene bewoordingen bewijs aangeboden, dat in beginsel gepasseerd mag worden, doch het gerecht zal Nagico in de gelegenheid stellen dit bewijs bij te brengen.

4.7

De zaak wordt verwezen naar de rol voor akte uitlating bewijsopdracht aan de zijde van Nagico.

4.8

Indien Nagico slaagt in het bewijs van deze stelling, heeft het volgende te gelden. Uit

het schaderapport volgt genoegzaam dat de Mitsubishi [kentekennummer] ten gevolge van de aanrijding total loss is verklaard. Zonder aanrijding had de auto een waarde van

Afl. 41.100,00, na aanrijding Afl. 11.100,00. Aldus bedraagt de waardevermindering Afl. 30.000,00. Dit is het bedrag van de schade. Daarnaast heeft Nagico de kosten van de taxatie ad Afl. 145,00 alsmede de kosten voor een huurauto vergoed ad Afl. 1.613,85. Het totaal bedrag ad Afl. 31.758,85 is in geval Nagico slaagt in haar bewijsopdracht dan ook toewijsbaar, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 september 2015 tot de dag der voldoening. De buitengerechtelijke kosten zijn niet expliciet gevorderd en om deze reden ook niet toewijsbaar.

4.9

iedere verder beslissing wordt aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

stelt Nagico in de gelegenheid om bewijs bij te brengen van haar stelling dat [gedaagde] op 20 juli 2014, rijdende op de [straatnaam] in zuidelijke richting, ter hoogte van [perceelnummer] de linker weg helft opreed en semi frontaal tegen de Mitsubishi [kentekennummer] van mevrouw [slachtoffer] aanreed;

5.2

verwijst de zaak naar de rol van 8 februari 2017 voor akte uitlating bewijsopdracht aan de zijde van Nagico;

5.3

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 11 januari 2017 in aanwezigheid van de griffier.