Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:25

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-01-2017
Datum publicatie
23-01-2017
Zaaknummer
A.R. 1721 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Buitengerechtelijke incassokosten. Wettelijke rente.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 11 januari 2017

Behorend bij A.R. 1721 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

FRASA INTERNATIONAL TRADING N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Frasa,

gemachtigde: advocaat mr. C. Helen Lejuez,

tegen:

[gedaagde], h.o.d.n. […],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord inhoudende een erkenning van de vordering.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE BEOORDELING

2.1[

[gedaagde] is wegens gekochte goederen geld schuldig aan Frasa. Partijen hebben dat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst gedateerd 23 mei 2013. Op hetgeen daarin is opgenomen als verschuldigd bedrag heeft [gedaagde] slechts Afl. 85.625,00 betaald.

2.2

Frasa vordert thans het restant verschuldigde bedrag van Afl. 156.965,03 bestaande uit een bedrag aan hoofdsom van Afl. 134.911,39 vermeerderd met de overeengekomen buitengerechtelijke kosten ten belope van Afl. 22.053,64 en de wettelijke rente over het totaal vanaf 23 mei 2013 tot de dag der voldoening. Ter verzekering van haar vordering heeft zij beslag gelegd op een stuk erfpachtsgrond en de daarop gebouwde woning.

2.3[

[gedaagde] heeft de vordering erkend zodat die toewijsbaar is. Ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten overweegt het Gerecht echter dat die niet in overeenstemming zijn met de bij het Hof gebruikelijke tarieven en bovendien niet is aangetoond dat meer dan de thans toe te wijzen kosten zijn gemaakt. Ook de wettelijke rente over dat bedrag zal worden afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat deze buitengerechtelijke kosten al door Frasa zijn betaald.

2.4[

[gedaagde] zal in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Frasa van een bedrag van Afl. 134.911,39 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 mei 2013, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van Afl. 3.000,00 wegens buitengerechtelijke kosten;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Frasa worden begroot op Afl. 1.570,00 aan griffierecht, Afl. 1.299,75 aan explootkosten en Afl. 4.000,00 aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 11 januari 2017 in aanwezigheid van de griffier.