Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:218

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-03-2017
Datum publicatie
03-04-2017
Zaaknummer
E.J. 2329 van 2016
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Arbeid. Overtreding niet zwaar genoeg voor een ontbinding van een langdurige arbeidsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/1761
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 28 maart 2017

Behorend bij E.J. 2329 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ARUBA BEACHFRONT RESORTS N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Hyatt,

gemachtigde: advocaat mr. A.E. Barrios,

tegen:

[Verweerder],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [verweerder],

gemachtigde: advocaat mr. C. Helen Lejuez.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de overgelegde aantekeningen ter zitting van Hyatt;

- de behandeling ter zitting van 24 januari 2017 en de daarvan gemaakte aantekeningen van de griffier;

- het verzoek van partijen d.d. 14 februari 2017 om een beschikking te geven.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

[verweerder] is op [datum] 1995 bij Hyatt in dienst getreden, waar hij thans werkt in de functie van Server in de afdeling In-Room Dining, tegen een salaris van Afl. 14,80 per uur.

2.2

Voor zijn werkzaamheden heeft [verweerder] de beschikking over een zogenoemde master key, waarmee hij de kamers van gasten kan betreden buiten hun aanwezigheid.

2.3

Op 1 juli 2016 heeft een gast aan Hyatt verteld dat hij een zonnebril was kwijtgeraakt op zijn kamer. Hyatt heeft daarop onderzocht wie de kamer van deze gast had betreden en stuitte daarbij op [verweerder], die de kamer 11.59 uur was binnengegaan, zonder dat hij daarvoor een verzoek had ontvangen. Ook andere medewerkers van Hyatt zijn in de betreffende kamer geweest, maar dat was, volgens Hyatt, overeenkomstig hun opdracht. Hyatt heeft niet kunnen vaststellen dat [verweerder] de zonnebril heeft weggenomen.

2.4

Met ingang van 15 juli 2016 heeft Hyatt [verweerder] op non actief gesteld, in afwachting van de uitkomst van onderhavige procedure. Wel heeft zij [verweerder] nog een andere functie aangeboden, te weten die van Steward, waarbij een salaris geldt van Afl. 13,57 uur. [verweerder] heeft die functie geweigerd.

2.5

Gedurende het dienstverband van [verweerder] heeft Hyatt aan hem meerdere malen een schriftelijke waarschuwing gegeven wegens het niet naleven van door Hyatt gehanteerde regels. Voorts heeft Hyatt op 13 augustus 2015 een gesprek gehad met [verweerder] over het zonder reden betreden van een kamer van een gast. Toen betrof het een incident op 7 augustus 2015. Ook toen heeft Hyatt niet kunnen vaststellen dat [verweerder] iets van een gast had weggenomen.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

Hyattt verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst met [verweerder] met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, zonder toekenning van een vergoeding, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van [verweerder] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Hyatt grondt het verzoek, samengevat, erop dat [verweerder] de door Hyatt gestelde bedrijfsregels heeft geschonden aangaande het betreden van een kamer van een gast met behulp van een master key. Hoewel zij niet heeft kunnen aantonen dat [verweerder] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, heeft zij ieder vertrouwen in hem verloren, nu zij, en haar gasten, erop moet kunnen vertrouwen dat een ongeoorloofde betreding van een kamer niet plaatsvindt.

3.3

[verweerder] heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Onderhavige zaak kenmerkt zich daardoor dat Hyatt heeft vastgesteld dat [verweerder], na daarvoor al eerder te zijn gewaarschuwd, zonder opdracht een kamer van een gast heeft betreden. De sfeer die wordt opgeroepen, is dat [verweerder] zich vervolgens schuldig heeft gemaakt aan diefstal, maar Hyatt heeft zelf al aangegeven dat niet hard te kunnen maken. Wat overblijft is dus het betreden van een kamer zonder een (kenbare) opdracht daartoe. [verweerder] heeft echter aangevoerd dat het met regelmaat voorkomt dat collega’s aan elkaar meedelen dat er nog iets in een kamer moet gebeuren, zoals het weghalen van bestek of servies. Hoewel hij daarover niet heel duidelijk is, leidt het Gerecht uit zijn stellingen af dat [verweerder] de kamer heeft willen controleren op achtergelaten servies c.q. bestek.

4.2

Dat Hyatt strenge regels stelt ten aanzien van het gebruik van een master key, acht het Gerecht begrijpelijk. Evenzeer is het te begrijpen dat Hyatt een medewerker die zich niet houdt aan de daarvoor geldende strenge regels niet langer op die werkplek wil handhaven. Dat wil echter niet zeggen dat dit direct een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Kennelijk ziet Hyatt dat zelf ook in, nu zij [verweerder] een andere functie, tegen een lager loon, heeft aangeboden. Op zich is dat een passende maatregel, zij het dat [verweerder] heeft gesteld dat hij daarbij zeer in inkomen achteruit ging, wat verband hield met ontvangen tips. Het had op de weg van Hyatt gelegen om daarvoor een overgangsregeling voor te stellen. Het niet aanstonds accepteren van de andere functie door [verweerder] leidde echter tot onderhavig verzoek.

4.3

Nu enerzijds wel te begrijpen is, dat Hyatt [verweerder] niet langer in de functie van Server In-Room Dining wilde handhaven, maar de overtreding niet zwaar genoeg wordt geacht voor een ontbinding van een langdurige arbeidsovereenkomst, zal het verzoek worden afgewezen. Aan partijen wordt in overweging gegeven om te bezien welke functie door [verweerder] kan worden vervuld en hoe eventuele negatieve consequenties voor het salaris kunnen worden gecompenseerd, waarbij een afbouwregeling het meest voor de hand ligt.

4.4

Het Gerecht ziet aanleiding om de proceskosten tussen partijen te compenseren.

5 DE UITSPRAAK:

Het Gerecht:

wijst het verzoek af;

compenseert de proceskosten en wel zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 28 maart 2017 in aanwezigheid van de griffier.