Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:210

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-03-2017
Datum publicatie
03-04-2017
Zaaknummer
A.R. nr. 2863 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, erkenning vordering, vergoeding voor kosten van verkrijging van voldoening buiten rechte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 29 maart 2017

Behorend bij A.R. nr. 2863 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

U.T.S. ALTERNATIVE SYSTEMS & SUPPLY N.V.,

gevestigd in Aruba,

EISERES,

hierna ook te noemen: UTS,

gemachtigde: de advocaat: mr. M.A. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

ALL IN ELEVATORS N.V. h.o.d.n. ALL IN ENERGY,

gevestigd in Aruba,

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: Elevators,

gemachtigde: de advocaat: mr. E.H.J. Martis.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- de conclusie van antwoord.

Tussenvonnis is bepaald op heden.

2 DE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht heeft kennis genomen van de gedingstukken en acht het zinvol om inlichtingen te verkrijgen en/of een minnelijke regeling van (een deel van) het geschil te beproeven. Het zal daartoe een comparitie van partijen gelasten, waarop partijen deugdelijk vertegenwoordigd dienen te verschijnen, desgewenst samen met gemachtigden.

2.2

Als een partij niet verschijnt kan het Gerecht daaraan het gevolg verbinden – ook in het nadeel van die partij – dat het passend acht.

2.3

De partij die zich bij de comparitie op schriftelijke (bewijs)stukken wil beroepen, dient die stukken tijdig (dat wil zeggen uiterlijk op de derde werkdag voor de dag van de zitting) in fotokopie aan zijn wederpartij en aan het Gerecht over te leggen.

2.4

Voor de comparitie wordt in beginsel één uur uitgetrokken. Partijen kunnen hun zaak ter comparitie vijf minuten bepleiten. Als een partij de vastgestelde spreektijd overschrijdt, kan de rechter haar het woord ontnemen.

2.5

De partij die is verhinderd om op de hierna te bepalen datum en tijdstip ter zitting te verschijnen, dient binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis per brief aan de rechter om uitstel te verzoeken. Bij het verzoek om uitstel moeten de verhinderdata worden opgegeven van alle partijen en hun gemachtigden gedurende de drie komende maanden. Indien niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis om uitstel is verzocht, zal nog slechts uitstel worden verleend in geval van overmacht. In dat geval dient de partij die wegens overmacht is verhinderd te verschijnen, onmiddellijk na het intreden daarvan per brief de rechter gemotiveerd om uitstel te verzoeken.

2.6

Alvast wordt overwogen dat Elevators heeft erkend dat zijn het in hoofdsom door UTS gevorderde bedrag ad. Afl. 23.135,18 verschuldigd is aan UTS. Bij nog te wijzen eindvonnis zal Elevators daarom worden veroordeeld tot betaling van dat bedrag aan UTS.

2.7

UTS zal ter zitting in elk geval in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op het verweer van Elevators ter zake van de door UTS gevorderde vergoeding voor kosten van verkrijging van voldoening buiten rechte.

2.8

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-gelast een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en/of ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. A.H.M. van de Leur, rechter, op 26 april 2017 om 15:00 uur in de enquêtezaal van het in Aruba te J.G. Emanstraat nr. 51 gelegen gerechtsgebouw;

-bepaalt dat de partijen dan vertegenwoordigd aanwezig moeten zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is de desbetreffende partij te vertegenwoordigen, desgewenst met gemachtigden;

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 29 maart 2017 in aanwezigheid van de griffier.