Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:206

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-03-2017
Datum publicatie
03-04-2017
Zaaknummer
A.R. no. 916 van 2010
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, verdeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 29 maart 2017

Behorend bij A.R. no. 916 van 2010

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Eiseres,

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. C. Helen Lejuez,

tegen:

Gedaagde,

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. A.J. Swaen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 3 juni 2015 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-de op 14 september 2016 door [eiseres] genomen conclusie van repliek;

-de op 7 december 2016 jegens [gedaagde] verleende akte van niet dienen van dupliek.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht volhardt in zijn in de tussenvonnissen neergelegde overwegingen en beslissingen.

2.2

Krachtens het tussenvonnis van 3 juni 2015 zijn partijen in de gelegenheid gesteld om met betrekking tot de nog onverdeelde boedelbestanddelen zoals omschreven in overweging 3.3 van dat vonnis schriftelijk voort te procederen. Het enige dat [eiseres] in dat verband in haar conclusie van repliek kenbaar heeft gemaakt is dat partijen met betrekking tot die bestanddelen (te weten de door de man (tot aan de ontbinding van het huwelijk van partijen) opgebouwde pensioenaanspraken en zekere (nog nader door partijen te omschrijven) opengevallen nalatenschappen) volgens [eiseres] geen overeenstemming hebben weten te bereiken en dat [eiseres] vonnis vraagt met betrekking tot de boedelbestanddelen ten aanzien waarvan partijen wel overeenstemming hebben bereikt (zie in dat verband overweging 3.2 van voormeld tussenvonnis). [gedaagde] heeft dit alles niet bestreden.

2.3

Het Gerecht zal daarom eindvonnis wijzen in de door [eiseres] voorgestelde zin, hetgeen met zich brengt dat sprake is van een partiële verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen. Hierbij wordt nog overwogen dat partijen ter comparitie van 21 mei 2015 hebben afgesproken dat [gedaagde] het uit overbedeling aan [eiseres] te betalen bedrag moet betalen binnen twee maanden na de uitspraak van dit vonnis.

2.4

In de aard van deze procedure ziet het Gerecht aanleiding om de proceskosten te compenseren tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

3.1

deelt toe aan [gedaagde] het bij partijen genoegzaam bekende in Aruba te [adres] gelegen perceel erfpachtsgrond met de daarop gebouwde woning;

3.2

deelt toe aan [eiseres] het bij partijen genoegzaam bekende in Aruba te Noord gelegen perceel eigendomsgrond (Sectie [nummer], groot 1161 m2);

3.3

veroordeelt [gedaagde] om binnen twee maanden na de uitspraak van dit vonnis aan [eiseres] te betalen Afl. 65.000,-- ten titel van overbedeling met betrekking tot de verdeling tussen partijen van de onder 3.1 en 3.2 vermelde boedelbestanddelen;

3.4

compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

3.5

verklaart dit vonnis waar rechtens toelaatbaar uitvoerbaar bij voorraad;

3.6

wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 29 maart 2017 in aanwezigheid van de griffier.