Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:195

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-03-2017
Datum publicatie
21-03-2017
Zaaknummer
K.G. no. 227 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Contacts- en gebiedsverbod; Toestemming wordt aan eiseres verleend om die verboden bij lijfsdwang ten uitvoer te leggen of gedaagde in gijzeling te nemen als hij in strijd handelt met die verboden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 1 maart 2017

Behorend bij K.G. no. 227 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in het kort geding van:

[EISERES],

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: mr. M.M. Malmberg,

tegen:

[gedaagde],

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift (zoals aangehecht), met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter openbare terechtzitting van 17 februari 2017. Bij de mondelinge behandeling is [eiseres] met haar gemachtigde verschenen. Aan de deugdelijk opgeroepen maar niet verschenen [gedaagde] is verstek verleend.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VORDERING

[eiseres] vordert dat het Gerecht - zo het begrijpt – in kort geding bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

a. [gedaagde] verbiedt zich nog langer op te houden op het woonadres van [eiseres] te [adres], te Aruba,

b. [gedaagde] verbiedt direct dan wel indirect contact te zoeken met [eiseres], [eiseres] op welke manier dan ook te benaderen en zich in ieder geval te onthouden van elk voor [eiseres] bedreigend gedrag,

c. [gedaagde] verbiedt zich te bevinden binnen een straal van 500 meter van de woning van [eiseres],

d. althans een andere in goede justitie te bepalen beslissing te nemen,

e. [eiseres] machtigt om ter handhaving van de te geven voorzieningen de hulp van de sterke arm in te roepen,

f. [eiseres] verlof verleent tot tenuitvoerlegging door middel van lijfsdwang voor de duur van drie maanden bij overtreding van het voorgaande, dan wel een dwangsom oplegt.

g. [gedaagde] veroordeelt in de proceskosten.

3 DE BEOORDELING

3.1

De vordering is, nu deze niet door [gedaagde] is weersproken, toewijsbaar indien en voor zover deze het gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

3.2

De tenuitvoerlegging bij lijfsdwang is mogelijk ten aanzien van vonnissen en beschikkingen voor zover zij een veroordeling tot iets anders dan het betalen van geld inhouden, alsmede van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten waarbij een uitkering tot levensonderhoud is verschuldigd. De tenuitvoerlegging bij lijfsdwang is een ultimum remedie, waarbij terughoudendheid is geboden.

3.3

[eiseres] heeft onweersproken gesteld dat [gedaagde] een drugsprobleem en psychische problemen heeft, dat hij bijzonder gewelddadig is, dat hij [eiseres] in december 2016 heeft mishandeld en bedreigd en dat de twee minderjarige kinderen uit huis zijn geplaatst vanwege onder meer de onveilige thuissituatie. [eiseres] heeft voorts onweersproken gesteld dat [gedaagde] op 13 januari 2017 de buren van [eiseres] [gedaagde] in de richting van de woning van [eiseres] hebben zien lopen. Het gevorderde contacts- en gebiedsverbod is toewijsbaar in na te noemen zin. De straal van het gebiedsverbod zal worden bepaald op 300 meter. [eiseres] heeft geen belang bij het onder e gevorderde.

3.4

De vordering tot tenuitvoerlegging bij lijfsdwang is eveneens toewijsbaar, nu voldoende aannemelijk is dat de toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst zal bieden en het belang van [eiseres] toepassing daarvan rechtvaardigt.

3.5

[gedaagde] zal worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eiseres], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.500,00 aan gemachtigdensalaris en Afl. 450,00 aan griffierechten en Afl. 200,79 aan oproepingskosten (de laatste twee bedragen dienen aan de griffie van dit gerecht betaald te worden).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

4.1

verleent [eiseres] toestemming om kosteloos te procederen;

4.2

verbiedt [gedaagde] zich op te houden op het woonadres van [eiseres] te [adres], te Aruba en zich te bevinden binnen een straal van 300 meter van de woning van [eiseres];

4.3

verbiedt [gedaagde] direct dan wel indirect contact te zoeken met [eiseres], [eiseres] op welke manier dan ook te benaderen en zich te onthouden van elk voor [eiseres] bedreigend gedrag;

4.4

verleent verlof aan [eiseres] om de verboden onder 4.2 en 4.3 een dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde] bij lijfsdwang ten uitvoer te mogen leggen, en uit dien hoofde [gedaagde] in gijzeling te doen stellen indien hij in strijd handelt met die verboden, zulks desnoods met behulp van de sterke arm zo lang in overeenstemming met de wet;

4.5

bepaalt dat [gedaagde] te dezen niet langer dan 90 dagen in gijzeling mag worden gesteld;

4.6

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eiseres], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.500,00 aan gemachtigdensalaris en Afl. 450,00 aan griffiegelden en Afl. 200,79 aan oproepingskosten (de laatste twee bedragen te betalen aan de griffie van dit gerecht);

4.7

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.8

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 1 maart 2017.