Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:186

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-03-2017
Datum publicatie
20-03-2017
Zaaknummer
A.R. 341 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verkeerder verweerder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 15 maart 2017

Behorend bij A.R. 341 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiseres],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. M.O. Lopez,

tegen:

de stichting

FUNDACION CONCILIO LATINO AMERICANO,

te Aruba,

hierna ook te noemen: FCLA,

gemachtigde: de advocaat mr. drs. P.G. Dowers-Alders.

1 DE PROCEDURE IN CONVENTIE EN IN (VOORWAARDELIJKE) RECONVENTIE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie;

- de conclusie van repliek in conventie, tevens van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens van repliek in reconventie;

- de conclusie van dupliek in reconventie.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN IN CONVENTIE EN IN (VOORWAARDELIJKE) RECONVENTIE

2.1

FCLA is gevestigd op het adres [perceel nummer].

2.2

Bij beschikking van 3 juli 2014 heeft de Huurcommissie toestemming verleend de huurovereenkomst met de stichting Fundacion Iglesia Pentecostal Ebenezer Concilio Latinoamericano te beëindigen.

2.3

Per 31 augustus 2015 is het adres ontruimd.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN CONVENTIE EN IN (VOORWAARDELIJKE) RECONVENTIE

3.1 [

[eiseres] vordert in conventie – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van FCLA tot betaling van Afl. 52.900,, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van FCLA tot vergoeding van de proceskosten (waaronder de beslagkosten).

3.2 [

[eiseres] grondt de vordering erop dat FCLA toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de uit de huurovereenkomst voorvloeiende verbintenis om het gehuurde na einde van de huur goed op te leveren.

3.3

FCLA voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van [eiseres] in de proceskosten.

3.4

FCLA vordert, voor het geval de eis in conventie wordt toegewezen, in reconventie – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van [eiseres] tot betaling van Afl. 73.319,50, met veroordeling van [eiseres] tot vergoeding van de proceskosten.

3.5

FCLA grondt de vordering erop dat [eiseres] is tekortgeschoten in de nakoming van haar uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenis het gehuurde te onderhouden.

3.6 [

[eiseres] voert tegen de vordering in reconventie verweer, met vordering tot veroordeling van FCLA in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING IN CONVENTIE EN IN (VOORWAARDELIJKE) RECONVENTIE.

4.1

FCLA ontkent huurster te zijn van het gebouw aan de [perceel nummer]. Huurster was de stichting Stichting Fundacion Iglesia Pentecostal Ebenezer Concilio Latinoamericano. Die staat bekend als de Ebenezer kerk. Het kerkgenootschap gebruikte de gehuurde ruimte.

4.2

FCLA heeft als doel het opleiden van predikers. Niet het verzorgen van kerkdiensten.

4.3

Door [eiseres] wordt daartegenover slecht gesteld dat FCLA volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel sinds 7 november 2006 staat ingeschreven met het adres [perceel nummer].

4.4

Daaruit vloeit niet voort dat tussen [eiseres] en FCLA een huurovereenkomst heeft bestaan en FCLA nu tekortschiet in de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot oplevering. Dat niet FCLA maar de stichting Stichting Fundacion Iglesia Pentecostal Ebenezer Concilio Latinoamericano huurster was volgt ook uit het door de (toenmalige) gemachtigde van [eiseres] bij de Huurcommissie ingediende en door deze gehonoreerde verzoek tot beëindiging van de huurovereenkomst.

4.5

De vordering wordt daarom afgewezen. Aan behandeling van de reconventionele vordering wordt niet toegekomen omdat niet aan de voorwaarde waaronder die werd ingesteld is voldaan.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van FCLA worden begroot op Afl. 3.000,.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 15 maart 2017 in aanwezigheid van de griffier.