Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:176

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
14-03-2017
Datum publicatie
20-03-2017
Zaaknummer
EJ nr. 2823 van 2016
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, wijziging ouderlijk gezag

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 14 maart 2017

Behorend bij EJ nr. 2823 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[naam moeder] ,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

tegen

[naam vader] ,

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna de vader,

niet verschenen.

Belanghebbenden:

[naam minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

[naam minderjarige 2], geboren op [geboortedatum]in Aruba,

[naam minderjarige 3], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

hierna samen aan te duiden als de minderjarigen.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 15 november 2016,

- het verhoor van de minderjarigen op 30 januari 2017,

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren op 31 januari 2017, waaruit blijkt dat de moeder in persoon en bijgestaan door haar gemachtigde is verschenen. Namens de Voogdijraad waren aanwezig mevrouw A. Flanders en mevrouw V. Kelly. De vader heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Partijen zijn de ouders van de minderjarigen. Zij oefenen gezamenlijk het gezag over de minderjarigen uit.

3 DE BEOORDELING

Gezag

3.1

Het verzoek, dat strekt tot wijziging van het gezag in die zin dat moeder voortaan alleen met het gezag over de minderjarigen wordt belast, is gebaseerd op artikel 1:253n van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW). Ingevolge dit artikel kan de rechter op verzoek van de niet met elkaar gehuwde ouders of een van hen het gezamenlijk gezag beëindigen, indien nadien de omstandigheden zijn gewijzigd of bij het nemen van de desbetreffende beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Het moet hierbij gaan om een zodanige verandering van de situatie, dat het niet langer in het belang van het kind is de bestaande gezagsuitoefening te handhaven. Alsdan bepaalt de rechter, aan wie van de ouders voortaan het gezag over ieder der minderjarige kinderen toekomt. Beslissend zal zijn wiens gezag over het kind de rechter het meeste in het belang van het kind oordeelt.

3.2

Het gerecht is van oordeel dat sprake is van een wijziging van omstandigheden in bovenbedoelde zin. Voorts is het gerecht van oordeel dat de verdere omstandigheden rondom de uitoefening van het ouderlijk gezag van dien aard zijn, dat het gezamenlijk gezag dient te worden beëindigd en dat de moeder voortaan alleen het gezag over de minderjarigen toekomt. Het gerecht overweegt daartoe als volgt.

3.3

Voor gezamenlijk gezag is vereist dat de ouders in staat zijn tot een behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening en beslissingen van enig belang over hun kind in gezamenlijk overleg kunnen nemen, althans tenminste in staat zijn vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond het kind kunnen voordoen, zodanig dat het kind niet klem of verloren raakt tussen de ouders. Een en ander vereist een minimaal vermogen tot positieve communicatie tussen de ouders. Daar ontbreekt het in dit geval aan.

3.4

Uit het ter zitting besprokene is gebleken dat in het onderhavige geval sprake is van wijziging van omstandigheden. De Voogdijraad heeft ter zitting geadviseerd het verzoek van de moeder toe te wijzen. Het gerecht acht het in de gegeven omstandigheden, in het belang van de minderjarigen dat de moeder belast wordt met het eenhoofdig ouderlijk gezag en zal dienovereenkomstig beslissen.

3.5

Gelet hierop is het gerecht van oordeel dat het in het belang van de minderjarigen wenselijk is dat het gezag over hen wordt gewijzigd, in die zin dat de moeder voortaan het gezag over de minderjarigen alleen uitoefent.

Hoofdverblijf van [naam minderjarige 1]

3.6

De moeder heeft verzocht om het hoofdverblijf van de [minderjarige 1] bij haar te bepalen. De moeder oefent voortaan het gezag over de minderjarigen alleen uit. Dat impliceert dat de moeder zelfstandig kan bepalen dat het hoofdverblijf van de [minderjarige 1] bij haar wordt bepaald. Het gerecht zal dit verzoek afwijzen.

3.7

Gelet op het door de moeder overgelegde bewijs van onvermogen van 28 oktober 2016, zal aan haar toelating worden verleend om kosteloos te procederen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de moeder toelating om kosteloos te procederen,

beëindigt het gezamenlijk gezag van de ouders, [naam vader] en [naam moeder], over de minderjarigen:

[naam minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

[naam minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] in Aruba en

[naam minderjarige 3], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

bepaalt dat de moeder, [naam moeder], voortaan alleen het gezag toekomt over de minderjarigen:

[naam minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

[naam minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] in Aruba en

[naam minderjarige 3], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 14 maart 2017 in aanwezigheid van de griffier.