Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:175

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
14-03-2017
Datum publicatie
20-03-2017
Zaaknummer
EJ nr. 2788 van 2016
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ontheffing gezag

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 14 maart 2017

Behorend bij EJ nr. 2788 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

tegen

[naam moeder],

wonende in Aruba,

VERWEERSTER, hierna: de moeder,

niet verschenen.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[naam minderjarige], de minderjarige,

[naam voorgestelde voogd], de voorgestelde voogd.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 9 november 2016,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 31 januari 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen namens de Voogdijraad mevrouw A. Flanders en namens de Fundacion Guia Mi mevrouw M. Tromp-van der Biezen en de voorgestelde voogd in persoon. De moeder heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

De minderjarige voornoemd is op [geboortedatum] in Aruba geboren, uit de relatie tussen de moeder en de vader. De minderjarige is niet erkend. De moeder oefent van rechtswege het gezag over de minderjarige alleen uit.

2.2

Sinds 2004 is de minderjarige diverse keren onder toezicht gesteld en met plaatsing in Casa Cuna respectievelijk Imeldahof.

2.3

Bij beschikking van dit gerecht van 19 januari 2016 (EJ-2576/15) is de minderjarige wederom onder toezicht gesteld, met plaatsing in het kindertehuis Imeldahof voor de duur van één jaar.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe de moeder van het gezag over de minderjarige te ontheffen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:266 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) kan de rechter - op verzoek van de Voogdijraad - een ouder van het gezag over een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, mits het belang van het kind zich daar niet tegen verzet.

Ingevolge artikel 1:268, lid 1 BWA wordt ontheffing niet uitgesproken indien de ouder zich daartegen verzet. Deze regel leidt slechts uitzondering indien er sprake is van een van de situaties als bedoeld in lid 2, onder a tot en met d, van dit artikel.

4.2

Ter zitting is gebleken dat de moeder niet aanwezig was om zich tegen de ontheffing te verzetten.

4.3

Fundacion Guia Mi heeft opgemerkt in haar rapport dat de moeder nog steeds een slecht levensgedrag heeft. Moeder heeft geen inzicht in haar eigen tekortkomingen als moeder. Zij is pedagogisch onbekwaam en heeft geen inzicht in de ontwikkeling en behoefte van de minderjarige.

4.4

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is voldoende vast komen te staan dat de moeder onmachtig is haar plicht tot verzorging en opvoeding van de minderjarige te vervullen.

4.5

In het gezag over de minderjarige dient dan te worden voorzien. De voorgestelde voogd is bereid de voogdij over de minderjarige te aanvaarden. Nu overigens niet is gebleken van bezwaren hiertegen, zal het gerecht het verzoek van de Voogdijraad om genoemde persoon tot voogd te benoemen, toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

ontheft de moeder [naam moeder] van het gezag over [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

benoemt [naam voorgestelde voogd] tot voogd over de minderjarige,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 14 maart 2017 door de rechter mr. P.A.H. Lemaire in tegenwoordigheid van de griffier.