Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:168

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
14-03-2017
Datum publicatie
17-03-2017
Zaaknummer
EJ. nr. 284 van 2016
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, adoptieverzoek afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 14 maart 2017

behorend bij EJ. nr. 284 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek (ex artikel 1:227 BW) van:

[naam verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

gemachtigde: de advocaat mr. E.M.J. Cafarzuza.

Belanghebbenden:

[naam kind], het kind thans meerderjarig, wonende in Aruba thans wonende in Venezuela,

[naam moeder], hierna te noemen: de moeder, wonende in Aruba.

1 DE PROCEDURE

De eerdere procedure blijkt uit de beschikking van dit gerecht van 12 april 2016, waarbij aan de Voogdijraad is verzocht om onderzoek te verrichten ter beantwoording van de vraag of de stiefouderadoptie in het kennelijk belang van het kind is. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het rapport van de Voogdijraad van 10 november 2016;

- de griffiersaantekeningen van de behandeling ter zitting van 31 januari 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bijgestaan door zijn gemachtigde, en namens de Voogdijraad, mevrouw A. Flanders en mevrouw D.K. Lejuez en de moeder in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Ingevolge artikel 1:227 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) wordt een verzoek tot adoptie alleen toegewezen indien de adoptie in het kennelijk belang is van het kind, en aan de wettelijke voorwaarden van artikel 1:288 BWA wordt voldaan.

2.2

De Voogdijraad heeft een rapport uitgebracht, waarbij is geadviseerd de adoptie van het kind door de stiefvader af te wijzen. De Voogdijraad heeft naar aanleiding van het door hem verrichte onderzoek geconcludeerd dat de stiefvader en de moeder niet hebben voldaan aan de voorwaarden voor adoptie conform artikel 1:227. De stiefvader en de moeder zijn niet minimaal 3 aaneengesloten jaren gehuwd en hebben noch samen gewoond. Verder blijkt uit het rapport dat de stiefvader pas sinds mei 2015 betrokken is in het leven van het kind en er amper sprake is van een hechte gezinsverband. Uit het onderzoek zijn er feiten gebleken die de gronden voor het adoptieverzoek tegenspreken. Verder zijn de gronden voor de adoptieverzoek niet authentiek gezien het niet gaat om familierechtelijke banden te creëren maar eerder om de legale status van het kind te kunnen regelen.

2.3

Ter zitting heeft verzoeker de bevindingen van de Voogdijraad niet kunnen ontzenuwen. Het gerecht acht, gelet op het bovenstaande, de verzochte stiefouderadoptie uit het oogpunt van bevestiging van de banden met de stiefvader niet in het belang van het kind. Nu niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, zal het gerecht het verzoek afwijzen.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 14 maart 2017 in aanwezigheid van de griffier.