Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:151

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-03-2017
Datum publicatie
09-03-2017
Zaaknummer
E.J. 105 van 2017
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - Arbeid - ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/1239
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 7 maart 2017

Behorend bij E.J. 105 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

POST ARUBA N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Post Aruba,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

[gedaagde],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mrs. G. de Hoogd en D. Emerencia.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de behandeling ter zitting van 17 februari 2017 en de daarvan gemaakte aantekeningen van de griffier.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

[Gedaagde], geboren op [datum], is sinds 1 november 2005 in dienst van Post Aruba als allround besteller.

2.2

Op 14 oktober 2016 heeft Post Aruba met haar personeel in het Occidental Hotel de internationale Postdag gevierd. Daarbij heeft zich een incident voorgegaan waarbij [gedaagde] en de directeur van Post Aruba betrokken was.

2.3

Volgens de schriftelijke verklaring van de dienstdoende beveiligingsbeambte van het hotel gebeurde het volgende:
Mi a tende un rumor rond di restaurant mexicano my bai wak kiko pasa. Ma wak 2 persona cu ta bringa cu otro y cu algun otro trahador ta purba wanta nan for di otro. Ma dicidi di jama Directeur pa purba trata cu nan paso nos no mag di mete of purba kita nan for di otro. Ma wak cu ta trata di grupo di Post y ma acerca e Directeur.
Directeur a cuminsa papia cu nan. Un hende cu tabata wanta esnan tu tabata bringa a bisa Directeur cu e no tin nada di bisa akinan y cu nan y nan mes a atende e situacion. E persona a stoot y pusha e Directeur. E a bisa Directeur cu e no ta mucha pa bise nada. E a posiciona pa bringa y hala Directeur un banda. Directeur a purba di papia y intermedia pa calma su trahadornan pero e persona ey a kita e Directeur di actua.
Mi tabata presente. Tabatin hopi guest around, dus nos tabata presente eynan y a wak tur cos.
Despues di esey cosnan a sali foi man, tabatin un escalcion den banjo.
Na ultimo e persona ey mes tambe a hanjele ta enfrenta un polis femenina te ora cu otro polisnan a yega.

2.4

Bij brief van 24 oktober 2016 is [gedaagde] op non-actief gezet met behoud van loon. Daartoe was het volgende redengevend:
Tijdens de dienstviering van Postdag op 14 oktober 2016 te Occidental Grand Hotel was het omstreeks 17.00 het dringend noodzakelijk dat de directeur ter vermijding van wangedrag van het personeel moest optreden. Door uw fysieke, agressieve en zeer uitdagende optreden heeft u de directeur op ernstige wijze verhinderd zijn functie uit te voeren en dit in de aanwezigheid van één of meer getuige. Uw obstructie heeft mede geleid tot het voortijdig stoppen van genoemde viering met als resultaat dat de beveiligingsdienst van het desbetreffende hotel met behulp van de politie moest optreden om zodoende de boel te kalmeren.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

Post Aruba verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst met [gedaagde] met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, althans gewijzigde omstandigheden, zonder toekenning van een vergoeding, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van [gedaagde] tot vergoeding van de proceskosten.

3.1

Post Aruba grondt het verzoek, samengevat, op de hierboven opgesomde omstandigheden. Die rechtvaardigen een ontbinding.

3.2

[Gedaagde] voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

[Gedaagde] ontkent niet dat zich een incident heeft voorgedaan op 14 oktober j.l. Zijn lezing van de feiten komt voor een groot deel overeen met die van Post Aruba. Volgens [gedaagde] heeft hij evenwel geen vechthouding ingenomen tegen de directeur van Post Aruba. Volgens [gedaagde] heeft hij de directeur fysiek tegengehouden toen deze achter collega [Naam 1] aan wilde lopen. [Gedaagde] verwachtte daarmee erger te voorkomen omdat iedereen onder invloed van alcohol verkeerde. [Gedaagde] erkent dat hij het gezag van de directeur om in te grijpen heeft betwist. Het incident vond buiten de werkplek en buiten dienst plaats.

4.2

Naar oordeel van het gerecht heeft [gedaagde] daarmee fout gehandeld. De omstandigheid dat het feest buiten diensttijd en buiten de werkplek werd gehouden betekent niet dat het niet werk gerelateerd was. Het tegendeel blijkt uit het feit dat het ging om de viering van de internationale Postdag. Bovendien is niet anders gebleken dan dat het feest georganiseerd werd op initiatief van Post Aruba en ten behoeve van haar werknemers. Dat brengt met zich mee dat de directeur van Post Aruba ter plaatste in functie was en uit dien hoofde het gezag over [gedaagde] uit mocht oefenen.

4.3

Dat [gedaagde] tijdens het incident een vechthouding jegens de directeur heeft aangenomen en zich niet heeft beperkt tot het hem fysiek tegenhouden staat onvoldoende vast. Weliswaar verklaart de directeur dat [gedaagde] een vechthouding aannam en schrijft de beveiligingsbeambte te hebben gezien dat sprake was van “stoot y “pusha” (trekken en duwen), terwijl [gedaagde] een vechthouding aannam (a posiciona pa bringa) en de directeur opzij schoof (hala na banda) maar dat wordt niet bevestigd door getuige (postbesteller) [Naam 2]. Waaruit de vechthouding precies bestond is ook niet duidelijk geworden. Post Aruba heeft kennelijk niet geprobeerd om beelden van beveiligingscamera’s van het hotel te achterhalen om die vechthouding te onderbouwen.

4.4

Wat overblijft is de op zich ongepaste houding en dienovereenkomstig gedrag van [gedaagde] ten overstaan van de directeur. Het gerecht neemt bij de weging van de ernst daarvan echter in aanmerking, dat het mede aan Post Aruba als werkgeefster te wijten is dat haar werknemers op een bedrijfsfeest in hoge mate onder invloed van alcohol komen te verkeren en daartegen pas wordt opgetreden als Post Aruba er door de beveiliging van het hotel op gewezen wordt dat het uit de hand dreigt te lopen.

4.5

Daarenboven is [gedaagde] 11 jaar in dienst en wordt het verzoek slechts gebaseerd op dit incident. Er wordt daarom vanuit gegaan dat [gedaagde] een vlekkeloos arbeidsverleden heeft. Weliswaar heeft [gedaagde] op zitting geen blijk ervan gegeven, dat hij inziet dat zijn handelen op de bewuste avond ongepast was maar het gerecht acht dat onvoldoende om in combinatie met het incident tot toewijzing van het verzoek te kunnen leiden. Deze beschikking eventueel gecombineerd met een gesprek met de directeur en/of een functionaris van personeelszaken moet dat op kunnen lossen. Niet bestreden is dat het tot zo’n gesprek nog niet gekomen is. Dat [gedaagde] bij gelegenheid dat hem de schorsingsbrief werd overhandigd zou hebben gezegd, dat hij zich het incident niet herinnert maakt niet dat Post Aruba hem niet had kunnen confronteren met diens gedrag, anders dan door onmiddellijk tot schorsing over te gaan.

4.6

Het verzoek zal daarom worden afgewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Post Aruba de proceskosten van [gedaagde] moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

wijst het verzoek af;

veroordeelt Post Aruba in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [gedaagde] worden begroot op Afl. 1.250, aan salaris van de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 7 maart 2017 in aanwezigheid van de griffier.