Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:110

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
14-02-2017
Datum publicatie
27-02-2017
Zaaknummer
EJ. nr. 2205 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-adoptie van een ten tijde van indiening verzoek nog net minderjarige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 14 februari 2017

behorend bij EJ. nr. 2205 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek (ex artikel 1:227 BW) van:

[X], de voogdes,

[Y],

beiden wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper.

Belanghebbenden:

[Z], hierna ook: het kind,

wonende in Aruba,

[A], hierna te noemen: de vader,

wonende in Curaçao.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 8 september 2016;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 13 december 2016 achter gesloten deuren, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers bijgestaan door hun gemachtigde voornoemd, en [Z] in persoon. Namens de Voogdijraad was aanwezig mevrouw A. Flanders.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Het kind is op [datum] 1998 in Curaçao geboren uit de relatie tussen wijlen [B] en de vader. De moeder oefende van rechtswege het gezag over het kind alleen uit. De moeder is op [datum] 2013 overleden.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 8 mei 2008 (EJ 2513/2007) is de moeder van het ouderlijk gezag ontheven en is [X] tot voogdes benoemd. Bij beschikking van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 17 november 2009 (EJ 2513/07-H-229/08) is genoemde beschikking vernietigd en is [Z] voor de duur van één jaar onder toezicht gesteld. Bij beschikking van dit gerecht van 10 mei 2011 (EJ 3229/2010) is [X] tot voogdes benoemd.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om de adoptie van [Z] door verzoekers uit te spreken. Ter onderbouwing van het verzoek is aangevoerd dat [Z] sinds het jaar 2007 in Aruba bij verzoekers woont en door hen wordt verzorgd en opgevoed. Verzoekers wensen dat [Z] in familiebetrekking tot hen komt te staan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:228 lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) is een voorwaarde voor adoptie onder meer dat het kind op de dag van het verzoek minderjarig is. Vaststaat dat het kind ten tijde van de indiening van het verzoekschrift op 8 september 2016 nog net minderjarig was, zodat aan genoemde voorwaarde is voldaan.

4.2

Verzoekers zijn op 8 december 2003 met elkaar getrouwd en wonen sindsdien samen. Verzoekster is de (biologische) tante aan vaderszijde van het kind. Zij is vanaf [datum] 2011 onafgebroken voogdes geweest van het kind. Het kind woont vanaf januari 2008 onafgebroken in gezinsverband met verzoekers. Verzoekers beschouwen het kind als hun zoon en het kind beschouwt verzoekers als zijn ouders.

4.3

Nu de vader niet ter zitting is verschenen en overigens ook geen verweer heeft gevoerd, gaat het gerecht er vanuit dat hij het verzoek niet wenst tegen te spreken.

4.4

De Voogdijraad heeft geen bezwaren geformuleerd tegen de adoptie.

4.5

Het gerecht zal de adoptie uitspreken nu het van oordeel is dat deze in het kennelijk belang is van [Z] en, gelet op het vorenstaande, ook overigens voldaan is aan de in artikel 1:228 BW gestelde voorwaarden.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

spreekt uit de adoptie van [Z], geboren op [datum] 1998 in Curaçao, door [X], geboren op [datum] in Curaçao en [Y], geboren op [datum] 1970 in Aruba.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 14 februari 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.