Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:1056

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-06-2017
Datum publicatie
21-02-2019
Zaaknummer
CVB nr. 2664 van 2015
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De bank heeft de bestreden beslissing bij latere beslissing ingetrokken, zodat de bestreden beslissing niet meer bestaat. Beroep is niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 15 juni 2017

behorende bij CVB nr. 2664 van 2015

COLLEGE VAN BEROEP

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening ziekteverzekering van

[ X ],

wonende te Aruba,

APPELLANT,

gemachtigde: mr. [ A ],

tegen

DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK,

gevestigd te Aruba,

VERWEERDER, hierna ook te noemen: de bank,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D. Tromp.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Bij beschikking van 11 november 2015 heeft de bank appellant bericht dat zijn verzoek om tegemoetkoming krachtens de Landsverordening ziekteverzekering (Lv.Zv.) wordt afgewezen aangezien er geen sprake is van een ziekte in de zin van de Lv.Zv. maar van een arbeidsconflict.

1.2

Tegen deze beslissing heeft appellant op 20 november 2015 beroep aangetekend.

1.3

Op 22 december 2015 heeft de bank appellant bericht dat de beslissing van 11 november 2015 is ingetrokken en dat er een nieuwe beslissing is genomen, inhoudende dat appellant gelet op zijn dagloon niet verzekerd is voor de ziekteverzekering. Tegen deze beslissing heeft appellant geen hoger beroep ingesteld.

1.4

Het beroep van appellante is op de bijeenkomst van 8 december 2016 van dit college behandeld, alwaar namens de bank aanwezig waren mevrouw mr. B. Every, juridisch adviseur en drs. M. Schaad, verzekeringsarts, bijgestaan door de gemachtigde voornoemd. Appellant is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

2 DE BEOORDELING

De ontvankelijkheid

2.1

Het College constateert dat de bank de beslissing van 11 november 2015, waartegen onderhavig beroep zich richt, bij beslissing van 22 december 2015 heeft ingetrokken. De bestreden beslissing bestaat derhalve niet meer. Dit betekent dat het beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

2.2

Het vorenstaande leidt tot de volgende beslissing.

3 DE BESLISSING

Het college van beroep:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven op 15 juni 2017 door mr. N.K. Engelbrecht, voorzitter, J.R. Geerman en E. de Cuba, leden, in tegenwoordigheid van de secretaris.